top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Alle er smittet!


Du er smittet, jeg er smittet, dine venner er smittet, ALLE er smittet av det samme viruset som heter tankebygninger. Men i motsetning til virus som korona finnes det en vaksine som er gratis, lett tilgjengelig, og den helbreder alle mennesker uavhengig av alder og underliggende tilstander. Vaksinen heter sinnets fornyelse.

Da Jesus kom til jorden var alle mennesker smittet av viruset "løgnen om Gud." Dette viruset hadde angrepet sinnet til hele jordens befolkning, og skapt destruktive og sataniske tankebygninger som ødela deres gudsbilde. Tankebygningene påstod at Gud ville straffe eller belønne menneskene basert på kvaliteten av deres prestasjoner, og dette hadde ført menneskeheten inn i en fryktbasert trelldom.

Selv om alle mennesker var smittet, så fantes det allikevel et episenter som fungerte som en inkubator - menighetene. Det var her spredningen ble gitt fart ved at viruset ble markedsført som en kur - løgnen ble forkynt som sannheten.

Viruset kom til jorden i Edens Hage, og de to første menneskene ble smittet ved at de trodde at løgnen var sann. Viruset fikk det fotfestet det trengte, og begynte å konstruere tankebygninger i Adam og Eva sine sinn så de igjen kunne smitte andre.

Viruset, løgnen om Gud, smitter ikke via berøring, luft eller vann, men ved at man hører løgnen forkynt som sannhet. Formålet er å endre menneskenes oppfatning av Gud

- fra ubetinget kjærlig der alle mennesker er Guds barn og inkludert i Guds evige rike

- til betinget kjærlig der man må kvalifisere og/eller velge å bli et Guds barn for å bli inkludert i Guds evige rike

Viruset ødelegger kunnskapen om Gud, og effekten er at RELASJON erstattes med PRESTASJON.

Viruset hadde herjet fritt i mange tusen år, og religionen med sitt presteskap spredde det uvitende videre ved at de forkynte den prestasjonsbaserte løgnen som sannhet. Derfor sendte Gud sin sønn Jesus Kristus for å gi oss kuren - det riktige bildet av Gud.

Jesus kom ikke bare MED sannheten - han kom SOM sannheten.

Men først måtte Gud forberede oss så vi skulle ta imot hjelpen, for vi trodde jo religionen var vaksinen! Derfor fikk vi loven så vi skulle erfare at ingen mennesker blir rettferdig for Gud via egne gjerninger.

Rom. 3:20: "Ikke noe menneske blir rettferdig for Gud på grunn av gjerninger som loven krever. Ved loven lærer vi synden å kjenne."

Rom. 5:20: "Loven kom til for å gjøre fallet større."

Synd er egentlig bare et annet ord for tankebygninger, og begge begrepene forklarer opprinnelsen til et menneskes tanker.

Synd (hamartia) betyr: "de tanker ord og gjerninger som IKKE er en del av Gud."

Ordet "tankebygning" er oversatt av "oxýrōma" og betyr: "et falskt argument/løgn der man søker trygghet, en trygg plass å rømme til."

Når menneskene hadde feilet i å prøve å fortjene Guds ufortjente favør, kom Jesus med vaksinen - det riktige bildet av Gud. Dette forklarer Johannes i Joh. 1:18: "Ingen har noen gang sett Gud, men den enbårne, som er Gud, og som er i Faderens favn, han har vist oss hvem han er."

Jesus ble sendt eksklusivt til episenteret for spredningen av viruset, til jødene og de skriftlærde. Men historien forteller oss at de at de i stedet for å ta imot vaksinen - sannheten om Gud - så tolket de Jesus til å være bærer av løgnen, og fikk ham korsfestet.

Viruset hadde gjort dem til deres egen verste fiende.

Paulus ble den av disiplene som fikk oppdraget med å formidel vaksinen til verden, og i Rom. 12:1-2 forklarer han den slik:

"Ved Guds barmhjertighet formaner jeg dere, brødre, til å bære legemet fram som et levende og hellig offer som er til Guds behag. Det skal være deres åndelige gudstjeneste. Og la dere ikke lenger prege av den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som er til hans behag, det fullkomne."

Vaksinen heter sinnets fornyelse, og den ødelegger de prestasjonsbaserte tankebygningene forårsaket av viruset.

Ingen er i stand til å "hjelpe seg selv" ved å studere Bibelen, og tolke seg fram til sannheten som en kur mot løgnen. Det er kun Gud ved den hellige Ånd som har makten til å gjøre dette for oss.

Vaksinen er altså en gave - ikke en oppgave.

Ikke bare mangler vi evnen til å helbrede oss selv, men vi vil det ikke en gang. For tankebygningene forkler seg som kristne grunnsannheter, og ingen vil frivillig slippe tak i dem. For da tror man at man gjør en synd, der synden faktisk er det motsatte - å motsette seg sinnets fornyelse.

At tankebygninger ikke kan fjernes ved menneskelig innsats forklarer Paulus i 2. Kor. 10:4-5: "For våre våpen er ikke fra mennesker, men de har sin kraft fra Gud og kan legge festninger i grus. Vi river ned tankebygninger og alt stort og stolt som reiser seg mot kunnskapen om Gud, og vi tar hver tanke til fange under lydigheten mot Kristus."

Konklusjon.

Du og jeg må ta inn over oss at vi er smittet! Den eneste som ikke var smittet av viruset; "løgnen om Gud" var Jesus, og han er den eneste som har vandret på jorden med et sinn kjemisk fritt for tankebygninger. Ingen andre kan si det samme, og må derfor alle erkjenne at vi er smittet og trenger:

SINNETS FORNYELSE.

Du kan ikke lese deg frisk, tro deg frisk, gjøre deg frisk ved gode gjerninger, men du må hver eneste dag ta din medisin som er å lytte til den hellige Ånds stemme og gi den autoritet over en hver tolkning, sannhet, eller hva du nå velger å kalle det.

Alle dine; "dette slipper jeg i hvert fall adri tak i" doktriner må legges ned på Guds alter (ref. Rom. 12:1) og det betyr ingenting om hvor hardt du tror på dem. For ikke glem at du er smittet av viruset, og at du, som alle andre mennesker som lever, har tankebygninger forkledd som sannheter.

Hadde du forstått de var løgn var det jo enkelt, men det klarer du ikke alene. Du MÅ som alle andre ta imot vaksinen "sinnets fornyelse" som en gave av ufortjent nåde, og la den hellige Ånd forvandle deg å rive ned dine tankebygninger "og alt stort og stolt som reiser seg mot kunnskapen om Gud."

Fremdeles er det mange steder i verden med stor smittefare, som menigheter med en lovisk og prestasjonsbasert forkynnelse. Disse burde stenges, som vi stenger skoler, treningssenter og kjøpesenter ved andre pandemier. Det var da også det Jesus kom for å gjøre, og han avsatte i praksis presteskapet og innsatte disippelskapet.

Det var et dramatisk virkemiddel, og som vi kan lese så ble det ikke spesielt godt mottatt av de det rammet - datidens religiøse ledere som hadde sin profesjon av å forkynne å rettlede andre.

Joh. 8:40: "Men dere vil drepe meg – en mann som har sagt dere sannheten, som han har hørt av Gud."

Også i dag lever viruset via "bokstaven alene" tankegangen, og uten at man gir verdi til Åndens ledelse i sitt liv vil man dø som infisert - man vil dø fortapt. Men i neste sekund vil man møte Helbrederen - Gud som ubetinget kjærlighet - og viruset/løgnen vil brenne opp i et millisekund.

Jeg tror faktisk at mange kristne både lever som fortapte, og vil dø som fortapte, det vil si smittet av viruset "løgnen om Gud." Vi vil vel alle dø med en eller flere tankebygninger i våre sinn, store eller små, som vil forsvinne når vi en gang står foran Guds trone? Men i Guds fortærende ild kan ingen virus overleve, og alle, uansett hvor hardt de er smittet av løgnen, vil helbredes og restaureres tilbake til sin opprinnelige tilstand.

Men du trenger ikke vente til etter det jordiske livet er over, men du kan ta imot vaksinen her og nå. Den er gratis, tilgjengelig 24/7, og det eneste du trenger å gjøre er å erkjenne at du er smittet. For det er du, og det er jeg også. Vi er alle smittet, selv om vi ikke alle er på samme sted i helbredelses prosessen.

For det er en prossess, og ikke som å ta en sprøyte så er du frisk. Ikke bare tar det tid, men du vil også møte en verdig og sterk motstander - deg selv" I tillegg vil du hele tiden utsettes for smitte via forkynnelse og kristne brødre og søstre som i beste mening påstår at deres kunnskap (eller menighet) er den eneste vaksinen som hjelper.

La meg avslutte med Paulus sin beskrivelse av den eneste vaksinen som kan hjelpe deg:

"la dere forvandle ved sinnets fornyelse!" (Rom. 12:2)


bottom of page