top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Hva gir liv til en tankebygning?


I denne leksjonen skal vi se på hva som gir liv til tankebygninger. For når vi kjenner til maten de trenger for å kunne leve blir det enklere å forstå hvordan vi skal bli kvitt dem. Det er bare å sulte dem ut!

Det første vi trenger å se på er hva en tankebygning er. Ordet "tankebygning" er oversatt av "oxýrōma" og betyr:

"et falskt argument der man søker trygghet, en trygg plass å rømme til."

En tankebygning er altså en løgn om Gud. Denne løgnen har selvsagt ikke sin opprinnelse i Gud, i sannheten, men i løgnen og løgnens far satan.

Tankebygninger har en destruktiv og satanisk rolle i et menneske, og det er å tilsløre kunnskapen om Gud for å føre mennesker inn i trelldom. Paulus sier dette om temaet i 2. Kor. 10:3-5:

"Vi lever som mennesker, men vi kjemper ikke som mennesker gjør. For våre våpen er ikke fra mennesker, men de har sin kraft fra Gud og kan legge festninger i grus. Vi river ned tankebygninger og alt stort og stolt som reiser seg mot kunnskapen om Gud, og vi tar hver tanke til fange under lydigheten mot Kristus."

Hvis du vil lese mer om tankebygninger kan du lese stykket: Hva er en tankebygning.

Tankebygninger oppstår ikke av seg selv, men de trenger mat for å kunne leve, slik som synden også trenger det. Bibelen sier i 1. Kor. 15:56: "Dødens brodd er synden, og det som gir synden kraft, er loven."

Det er altså loven, med det sataniske systemet "straff og belønning" som gir synden kraft.

Synd er oversatt av ordet "hamartia" og betyr:

"tanker, ord og gjerninger som ikke har sin opprinnelse i Gud."

Synd er altså ikke et verb, som i "å synde", og beskriver ikke en handling i opprør mot Gud. Synd handler om opprinnelsen til hva vi tenker, og sekundært derfor handler på. Hvis opprinnelsen til en tanke ikke er av Gud hjelper det ikke om handlingen av mennesker defineres som god, som feks å gi penger til de fattige.

1. Kor. 13:3: "Om jeg gir alt jeg eier til brød for de fattige, ja, om jeg gir meg selv til å brennes, men ikke har kjærlighet, da gagner det meg intet."

Det er motivet/tanken bak som er det viktige, og er motivet prestasjonsbasert er det SYND.

Hvis du vil lese mer om hva det bibelske begrepet synd betyr kan du klikke her: SYND

Paulus sier i 1. Kor. 15:56 at "loven gir synden kraft." og om vi følger dagens bilde i overskriften er det altså loven - ikke lovløsheten - som er syndens mat.

Så hva med tankebygninger?

Det jeg vil du skal legge merke til er at tankebygninger og synd faktisk er én og samme ting. Begge to betyr akkurat det samme;

"tanker som ikke er en del av Gud, men har sin opprinnelse i løgnens far, satan."

Som synden henter sin kraft fra loven, fra det sataniske systemet straff og belønning, henter tankebygninger sin kraft fra menneskers uriktige tolkninger av Bibelen. Alle med et prestasjonsbasert sinn som hevder at:

- ikke alle blir med i Guds evige rike

- noen må straffes for ellers er ikke Gud rettferdig

- du må gi for å få

bruker alle som én bibelvers som sin ammunisjon.

Tankebygningene lever av bibelvers!

Om du ikke tror det, så ta en sjekk på Facebook, kristen TV og kristne aviser, og så finner du fort ut av at de ulike kristne grupperingene "skyter" på hverandre med sine tolkninger av Bibelens budskap, og den samme boka som skulle binde oss sammen har blitt til det som skiller oss.

Så mener du vi skal slutte å lese Bibelen? Nei, det mener jeg selvsagt ikke, men du må alltid ha med deg Jesu blod som korrekturlakk. Det er Jesus som er det riktige bildet av Gud, ikke Bibelen.

Joh. 1.18: "Ingen har noen gang sett Gud, men den enbårne, som er Gud, og som er i Faderens favn, han har vist oss hvem han er."

Heb. 1:1-3: "Mange ganger og på mange måter har Gud i fordums tid talt til fedrene gjennom profetene. Men nå, da de siste tider er kommet, har han talt til oss gjennom Sønnen. Ham har Gud innsatt som arving over alle ting, for ved ham skapte han verden. Han er en utstråling av Guds herlighet og bildet av hans vesen, og han bærer alt ved sitt mektige ord."

I tillegg må du også gi riktig verdi til den hellige Ånds stemme i deg, slik Jesus sa til sine disipler i Joh. 16:12-13:

"Ennå har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå. Men når han kommer, sannhetens Ånd, skal han veilede dere til den fulle sannhet."

Konklusjon.

Tankebygninger = synd. Begge begrepene beskriver tanker med sin opprinnelse i satan, og de forkler seg begge i sannhetens drakt. De spiser den samme maten, nemlig bibelvers og disse tolket til å bekrefte det sataniske systemet straff og belønning som deler menneskeheten i to grupper:

- de som belønnes/fortjener/har valgt å bli med i Guds familie

- de andre som skal straffes med evig død/evig liv et sted uten Gud/evig tortur i helvete

Men løsningen ut av tankebygninger og synd er enkel, og krever ikke annet av deg enn at du gir opp og heiser hvitt flagg i forhold til egne gjerninger. Paulus serverer deg løsningen på en enkel og lettfattelig måte i Rom. 12:1.2:

"Ved Guds barmhjertighet formaner jeg dere, brødre, til å bære legemet fram som et levende og hellig offer som er til Guds behag. Det skal være deres åndelige gudstjeneste. Og la dere ikke lenger prege av den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som er til hans behag, det fullkomne."


bottom of page