Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Hva gir liv til en tankebygning?


I denne leksjonen skal vi se på hva som gir liv til tankebygninger. For når vi kjenner til maten de trenger for å kunne leve blir det enklere å forstå hvordan vi skal bli kvitt dem. Det er bare å sulte dem ut!

Det første vi trenger å se på er hva en tankebygning er. Ordet "tankebygning" er oversatt av "oxýrōma" og betyr:

"et falskt argument der man søker trygghet, en trygg plass å rømme til."

En tankebygning er altså en løgn om Gud. Denne løgnen har selvsagt ikke sin opprinnelse i Gud, i sannheten, men i løgnen og løgnens far satan.

Tankebygninger har en destruktiv og satanisk rolle i et menneske, og det er å tilsløre kunnskapen om Gud for å føre mennesker inn i trelldom. Paulus sier dette om temaet i 2. Kor. 10:3-5:

"Vi lever som mennesker, men vi kjemper ikke som mennesker gjør. For våre våpen er ikke fra mennesker, men de har sin kraft fra Gud og kan legge festninger i grus. Vi river ned tankebygninger og alt stort og stolt som reiser seg mot kunnskapen om Gud, og vi tar hver tanke til fange under lydigheten mot Kristus."

Hvis du vil lese mer om tankebygninger kan du lese stykket: Hva er en tankebygning.

Tankebygninger oppstår ikke av seg selv, men de trenger mat for å kunne leve, slik som synden også trenger det. Bibelen sier i 1. Kor. 15:56: "Dødens brodd er synden, og det som gir synden kraft, er loven."

Det er altså loven, med det sataniske systemet "straff og belønning" som gir synden kraft.

Synd er oversatt av ordet "hamartia" og betyr:

"tanker, ord og gjerninger som ikke har sin opprinnelse i Gud."