top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Lever du etter det riktige evangeliet?


Visste du at det eksisterer flere evangelium, men at bare ett riktig? Og er du sikker på at "din utgave" er rett, og at du ikke forkynner og lever etter det falske evangeliet som Bibelen advarer så sterkt imot? I denne leksjonen skal vi se litt på hva Paulus sier om dette temaet.

Paulus bruker sterke ord til Galaterne for å forklare dem, og å advare dem om at det kun finnes ett evangelium som er riktig.

Gal. 1:8: "Men om vi selv, ja, om en engel fra himmelen skulle forkynne dere et annet evangelium enn det vi har forkynt, så skal han være forbannet!"

Det eneste riktige evangeliet, der "evangeliet" er oversatt fra ordet "euaggelion" som betyr:

"Guds gode nyheter, de gode nyhetene om Messias."

Dette evangeliet stod i STERK kontrast til jødedommens loviske evangelium, som Paulus tidligere var en aktiv del av.

Gal. 1:13-14: "Dere har hørt om hvordan jeg fór fram den gang jeg levde som jøde, hvor voldsomt jeg forfulgte Guds kirke og forsøkte å utrydde den. Jeg gikk lenger i min jødedom enn de fleste jevnaldrende i mitt folk og var enda mer brennende for tradisjonene fra fedrene."

Dette NYE evangeliet fikk Paulus fra Jesus direkte - ikke fra å lese, studere, høre på forkynnelse, eller andre kilder forurenset av menneskelige påvirkninger.

Gal. 1:11-12: "Jeg sier dere, brødre: Det evangelium jeg har forkynt, er ikke menneskeverk. Jeg har heller ikke mottatt eller lært det av noe menneske, men ved at Jesus Kristus åpenbarte seg for meg."

Hva er så forskjellen på uriktig og riktig evangelium? Hva er den hemmeligheten Paulus fikk vite DIREKTE fra Jesus ved den hellige Ånd, og som fram til da var ukjent for hele menneskeheten?

Hva er den sannheten med stor S som skiller det;

- RIKTIGE fra det FALSKE

- RENE fra det URENE?

Det forklarer Paulus i Kol. 1:26-28:

"...den hemmelighet som har vært skjult fra evighet av og for alle slekter, men som nå er blitt åpenbart for hans hellige. Gud ville kunngjøre for dem hvilken rikdom av herlighet denne hemmelighet betyr for folkeslagene: Kristus i dere, håpet om herlighet! Ham er det vi forkynner, og vi rettleder og underviser alle mennesker i den fulle visdom, for å føre hvert menneske fram til modenhet i Kristus."

Hemmeligheten er følgende:

JESUS ER I ALLE MENNESKER, OG HAR ALLTID VÆRT DET!

Det falske evangeliet påstår at ikke alle blir med i Guds evige rike, og at det er "dem og oss". Uansett hvor lite de legger til som kvalifiserende gjerning, gjerne bare at du har frihet til å velge, så er dette et FALSKT evangelium, som Paulus har dette å si om:

Gal. 1:6-9: "Det undrer meg at dere så snart har vendt dere bort fra ham som har kalt dere ved Kristi nåde, og er gått over til et annet evangelium. Men det finnes ikke noe annet evangelium; det er bare noen som forvirrer dere og vil forvrenge Kristi evangelium. Men om vi selv, ja, om en engel fra himmelen skulle forkynne dere et annet evangelium enn det vi har forkynt, så skal han være forbannet! Vi har sagt det før, og jeg gjentar det nå: Hvis noen forkynner dere et annet evangelium enn det dere har mottatt, skal han være forbannet!"

Det RIKTIGE evangeliet fikk Paulus direkte fra Jesus, som Jesus bekreftet han ville gjøre i Joh. 16:12-15:

"Ennå har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå. Men når han kommer, sannhetens Ånd, skal han veilede dere til den fulle sannhet. For han skal ikke tale ut fra seg selv, men si det han hører, og kunngjøre dere det som skal komme. Han skal forherlige meg, for han skal ta av det som er mitt, og forkynne det for dere. Alt det Faderen har, er mitt. Derfor sa jeg at han skal ta av det som er mitt, og forkynne det for dere."

Så hvis du ønsker å få åpenbart det RIKTIGE evangeliet, lytt til den indre stemmen, og få det kvalitetssikrede evangeliet direkte fra Jesus.


bottom of page