top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Manipulert av satans list!


I syndefallet ble Eva lurt av slangen til å spise av det forbudte treet - hun ble manipulert av satans list. Ved denne handlingen kom løgnen inn i vår verden, og har siden den gang vært en trussel for vår velferd. I denne leksjonen skal vi se litt nærmere på hva som skjedde, og hvordan man kan reversere virkningen av dette fallet.

2. Kor. 11:3: "Men jeg er redd at slik slangen narret Eva med sin list, skal også deres tanker bli ført på avveier, bort fra den oppriktige og rene hengivenhet til Kristus."

Først vil jeg presisere at der ikke er VÅR hengivenhet til Kristus det er snakk om, men som det står på engelsk:

"the simplicity and purity in Christ."

Det er altså Kristi enkle og rene hjerte det er snakk om - IKKE vår hengivenhet til ham. Vår hengivenhet er dessverre ikke alltid like enkel og ren, men mange ganger både uren, tvilende, og enkelte ganger iblandet rent egoistiske motiv.

I brevet til Korinterne adresserer Paulus Kristi nådebudskap kontra det loviske, prestasjonsbaserte budskapet tuftet på det sataniske systemet: straff og belønning.

Det er dette straff og belønningssystemet som satan narret Eva til å tro, ved å lokke henne med at det var en belønning hvis hun spiste av treet.

For å få Eva til å tro på løgnen, måtte satan først få henne til å erkjenne en mangel hun ikke hadde. Mangelen lå i påstanden; "du vil bli lik Gud!"

Dette var en påstått mangel, for Eva var jo lik Gud, hun var Guds barn, og velsignet med alt hun noen gang ville trenge. Hun manglet ingenting!

Den samme løgnen lever videre i dag, og som Eva ble narret av slangens list, blir også kristne i dag. De lokkes med en belønning ved at man oppfordres til å be om å få det man allerede er gitt!

Man lokkes med "rikdom der framme" om man bare gir penger NÅ! Kontrasten til belønningen er som i Edens Hage, en straff der du ikke bare mister belønningen, men blir fratatt selv det du har.

Så man gir penger, og fremstår som from og ydmyk, og alle, inkludert deg selv, tror du gjør det riktige. Men motivet ditt for å gi er langt fra edelt, for du gir for å bli gitt tilbake mer enn du gir, og ikke minst for å unngå straff.

Du har nettopp gjort samme synden som Eva!

Du har svelget løgnen fra satan, og ved å erkjenne at Gud holder tilbake velsignelser fra deg har du derfor gått etter belønningen, og omfavnet det sataniske systemet "straff og belønning" i ditt sinn.

Hvis du strever for å få tak i det Gud har gitt deg, og frykter det Gud aldri vil gjøre mot deg, er det satans vilje du har bøyd deg for - ikke Gud. Du trenger å få ut løgnen av ditt sinn, men det klarer du ikke selv.

Du trenger sinnets fornyelse.

2. Kor. 10:4-5: "For våre våpen er ikke fra mennesker, men de har sin kraft fra Gud og kan legge festninger i grus. Vi river ned tankebygninger 5 og alt stort og stolt som reiser seg mot kunnskapen om Gud, og vi tar hver tanke til fange under lydigheten mot Kristus."


bottom of page