Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Bli forvandlet


Paulus møtte Gud på veien til Damaskus, og ble forvandlet. Forvandlingen skjedde i sinnet, og han så for første gang hvem Gud var. Men det var ikke slik at Paulus så alt i ett nu, men forvandlingen som ble startet denne dagen på veien til Damaskus, fortsatte så lenge Paulus levde.

Forvandlingen skjer ved at sinnet fornyes, det vil si at løgnene om Gud renses ut ved den hellige Ånds åpenbaring. Verset som er utgangspunktet for denne leksjonen er Rom. 12:2:

"la dere forvandle ved at sinnet fornyes...."

For å forstå formaningen fra Paulus om sinnets fornyelse, må vi se på hele Romerbrevet i sammenheng. I Rom. 1:1 ser vi hvem Paulus skriver til:

"Paulus, Jesu Kristi tjener, som er kalt til apostel og utvalgt til å forkynne Guds evangelium, hilser de kristne i Roma."

I Rom. 11:36 ser vi at Paulus avrunder denne første delen av budskapet i brevet:

"Fra ham og ved ham og til ham er alle ting. Ham være ære i evighet! Amen."

Brevet består altså av to deler, der Kap. 1 til og med Kap. 11 kan leses som en selvstendig del.

Som vi ser skriver Paulus til de kristne i Roma, men hva er det han egentlig formidler til dem? Jo, innholdet er tydelig, og det handler om å få ut de loviske løgnene av sinnet. Husk at disse som Paulus skriver til har levd under en ufattelig sterk lovisk påvirkning i generasjoner, og dette lå dypt forankret i deres tanker og sinn.

Et ordtak sier at det er én ting å hjelpe en mann ut av fattigdom; en helt annen ting er å få fattigdommen ut av mannen. Det samme gjelder religionen, der det er én ting å hjelpe et menneske ut av løgnen (les prestasjonsbasert religion) men det å få løgnen ut av et menneskes sinn, ja det er det kun den hellige Ånd som kan klare.

Dette er hva Paulus bruker hele 11 kapitler på å forklare og belyse fra mange vinkler, og her er et utdrag:

Rom. 1:25: "For de har byttet ut Guds sannhet med løgn