top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Fullkommen kjærlighet


Har du noen ganger lurt på hva som er fullkommen kjærlighet? Vel jeg har i hvert fall lurt på det mange ganger i de åtte årene jeg var fanget i forestillingen om at det var betingelser for å oppnå Guds kjærlighet. Han elsket deg ikke sånn helt uten videre, og det selv om du var en kristen. De som trodde det var fortapt, lærte vi i menigheten.

Derfor gjorde jeg så godt jeg kunne, og gikk på alle møter og alle grupper som menigheten sa jeg måtte. Jeg studerte Bibelen, og prøvde etter beste evne å bli en som Gud elsket. Jeg så fram til den dagen da jeg ble god nok, og ikke bommet og feilet såpass mye som jeg gjorde.

Men en dag skulle jeg klare det, men inntil det skjedde så var det en underliggende frykt for å bli straffet for mine feiltrinn.

Frykten som plagde meg var forårsaket av det gudsbildet jeg ble servert av de eldste i menigheten. De sa med stor overbevisning at Gud ikke elsket oss slik vi var, og at Hans kjærlighet hadde mange betingelser knyttet til seg. Det var en hel masse ting vi måtte gjøre, pluss minst like mange ting vi ikke måtte. Først når disse betingelsene ble oppfylt ville Gud elske oss, og vi ville bli verdige et evig liv sammen med Ham.

Frykt er en god pådriver, det vil si en stund. I mitt tilfelle holdt jeg ut i seks år før alt raknet. Jeg holdt ikke mål, og godtok stemmen i hodet som sa: ”Syndens lønn er døden.” (Romerne 6:23). Resten av verset: ”men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre.” ble ikke nevnt med et ord av denne innvendige stemmen.

Jeg godtok det jeg var overbevist om var en rettferdig dødsdom fra Gud, og frykten hadde gjort sin gjerning i meg. Den hadde dømt meg basert på mine gjerninger, og den rettferdige dommen var at Gud ikke elsket meg - han hatet meg!

I dag er jeg fri fra denne frykten for straff, og jeg har fått se at Guds kjærlighet er uten betingelser av noe slag. Jeg og du er ikke et produkt av våre gjerninger, men: “vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.” (Efeserne 2:10)

Det finnes de som vil hevde at Guds kjærlighet har betingelser knyttet til seg, så la oss derfor se hva Bibelen sier om dette. I 1 Johannes 4:18 kan vi lese: ”I kjærligheten finnes det ikke frykt: Den fullkomne kjærligheten driver frykten ut.”

Guds kjærlighet driver frykten ut, fordi Hans kjærlighet er fullkommen! Det vil si at den er annerledes enn menneskelig kjærlighet, som vi alle vet ikke kan sies å være fullkommen. Vår kjærligheten krever som oftest en retur for å eksistere, og vi elsker det elskelige, det vi liker, og det som elsker oss tilbake.

Vår kjærlighet kan ta slutt om mottakeren for denne ikke lenger responderer slik vi forutsatte. Resultatet er synlig i hele verden, med brutte ekteskap, ødelagte relasjoner, konflikter, opprør og krig i en skala som er ufattelig. Om man feilaktig tror at Guds fullkomne og betingelsesløse kjærlighet har likhetstrekk med vår menneskelige utgave, ja da er det ikke rart at man ender opp med å frykte Gud slik jeg gjorde i mange år.

Det tok mange år før jeg forstod at Guds fullkomne kjærlighet virkelig ikke har en eneste betingelse knyttet til seg, og når dette gikk opp for meg, da ble også frykten drevet ut. Som frykten for at Gud ikke velsignet meg som de andre, og at Han holdt tilbake spesielt økonomi og kall til å undervise fordi det var områder i livet mitt jeg ikke hadde kommet langt nok på.

Frykten satt så langt inne at jeg ikke en gang ante den var der, men innerst inne så lå det hele tiden rester av det gudsbildet jeg var blitt servet i de årene jeg var i fangenskap i Jehovas vitner. Men jeg hadde heldigvis forstått at det var den hellige Ånd som måtte forvandle meg fra innsiden, slik som det står beskrevet i 2 Korinter 10:4-5:

”Våre våpen er ikke fra mennesker, men har sin kraft fra Gud og kan legge festninger i grus. Vi river ned tankebygninger og alt stort og stolt som reiser seg mot kunnskapen om Gud. Vi tar hver tanke til fange under lydigheten mot Kristus.”

Jeg sa til Gud at du får gjøre som du gjorde med Paulus; rive bort alt som er i veien for åpenbaringen av hvem du er. "Jeg begjærer etter å se ditt hjerte, for da vil jeg se hvem du egentlig er!"

Prosessen der festningsverk og tankebygninger forsvinner, som faktisk er det du tror er sannheten om Gud, er i starten både utfordrende, skummel, og faktisk ganske krevende. Jeg har ikke tall på hvor mange ganger jeg trodde jeg var "frafallen" når løgn etter løgn forsvant ut av sinnet.

Men der jeg trodde jeg mistet sannheten, mistet jeg bare løgnen. Det var mørket som forsvant, og det nye lyset som kom fram var like interessant som det i starten av reisen var faktisk litt skremmende. For det rev bort utrolig mange av mine gamle "sannheter" og doktriner jeg hadde bygd opp kristenlivet på.

I dag ser jeg at Gud ikke er slik mange feilaktig tror; en som elsker oss om vi gjør det Han vil. Gud deler ikke ut sin kjærlighet som en reaksjon på våre aksjoner, for:

”Kjærligheten er ikke det at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder.” leser vi i 1 Johannes 4:10.


bottom of page