top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Er du, eller gjør du?


Er du kristen, eller en som gjør kristne ting? Det første er et liv der fokuset er Kristus og din nye identitet i Ham, mens det andre er det faktisk mest vanlige selv-strevet der man lager seg selv en identitet basert på summen av sine egne prestasjoner for Kristus.

Du blir ditt eget verk, skapt av og til dine egne gjerninger, der du kunne ha hvilt i den visshet om at: ”Vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle gå inn i dem.” (Ef. 2:10).

Da jeg begynte å trene med vekter som sekstenåring var jeg ingen kroppsbygger – verken på innsiden eller på utsiden. Jeg hadde bare et brennende ønske om å komme bort fra noe, og over til noe annet. Tre år med mobbing var nok, og nå skulle det bygges muskler! Men så fikk jeg se et bilde av Arnold, og da skjedde det noe. Jeg bestemte meg for å bli som ham, og jeg ble en kroppsbygger på innsiden.

Der jeg tidligere sa at jeg trente med vekter, sa jeg nå at jeg var en kroppsbygger. På utsiden var det ingen forskjell, men på innsiden var forandringen total. Min gamle defensive identitet var byttet ut med en ny, og jeg var ikke lenger en som bare trente med vekter, men jeg var en kroppsbygger!

I Ef. 4:23-24 ser vi at vi som frelste - reddet fra løgnen om utenforskap - har fått en ny identitet:

”Dere må bli fornyet i sjel og sinn og kle dere i det nye menneske, det som er skapt etter Guds bilde til et liv i rettferd og hellighet etter sannheten.”

Denne nye identiteten er å finne i Kristus, og i hva Han har gjort for oss. Dette er en posisjon vi er satt i av nåde, og ikke en posisjon vi må fortjene.

Et av de mest kjente versene om vå nye identitet finner vi i 1 Kor. 5:17:

”Derfor, hvis noen er i Kristus, er han en ny skapning. Det gamle er borte, se, det nye er blitt til.

Dette verset siteres kanskje oftere enn noe annet, men allikevel så ender vi ofte opp med å gjøre kristne ting for å bekrefte vår nye identitet i stedet for å la Kristus – Han som er vår nye identitet – leve sitt liv i og gjennom oss.

Vi gjør, der vi skulle ha vært!

I treningsverden er det slik at det er stor forskjell på de som sier de trener kroppsbygging, og de som er kroppsbyggere. Majoriteten tar på seg en rolle der de kler seg som en kroppsbygger, de spiser som en kroppsbygger, og de trener som en kroppsbygger. De gjør alle tingene så godt de kan, men på innsiden er de fremdeles den samme gamle. Slike ”wannabees” som de ofte kalles, blir sjeldent gode nok til å delta i konkurranser.

Dette selv om deres opplevelse av hva de ofrer garantert er mye større enn hva som er tilfellet for en kroppsbygger. Det kjenner jeg godt til, for når din identitet er å være kroppsbygger, da er ingenting lenger et offer. Du gjør dine ting som trening, mat og hvile helt av deg selv. Alt flyter automatisk fra innsiden, fra ditt hjerte, der din bestemmelse sitter.

Du tenker ikke lenger på hvor mye fast-food og godteri du kan spise uten at det ødelegger formen, men hvor sunt det er mulig å leve. Du gjør ikke bare kroppsbygger ”ting” så godt du kan, men du er en kroppsbygger. Det er din nye identitet!

Alle idrettsfolk har det slik, og Hushovd trente ikke på sykkel, men hans identitet var at han var en proff-syklist. Hans treningsøkter ble gjennomført fra hjertet og hans nye identitet, og resultatet kjenner vi alle til. Der han i ung alder sikkert bare trente som de andre, så kom det en dag der han bestemte seg på alvor. Den dagen da han sa til seg selv at jeg skal bli proff-syklist!

Som nyfrelst så blir vi åpenbart vår identitet i Kristus - forøvrig en posisjon vi aldri mistet - og Han blir nå vårt nye liv. Der "deg og dine gjerninger" var din gamle identitet, blir nå din plassering i Kristus din nye identitet. For å gripe dette må sinnet ditt fornyes, for det ble ikke nytt i frelsen. Du har fremdeles de samme løgntankene og forestillingene du hadde før frelsen, og dette må byttes ut så du kan leve ut fra din nye identitet i Kristus.

I Rom. 12:1-2 beskrives fremgangsmåten som jeg kaller en prestasjonsfri forandring fra innsiden og ut. Alt for mange prøver å forbedre seg fra utsiden og inn ved å gjøre så godt de kan. Så prisverdig det enn er, er det allikevel en totalt nedgradering av det Jesus betalte for med sitt liv på korset.

”La dere forvandle ved at sinnet fornyes,” står det i vers 2, og ordet ”forvandle” beskriver den samme prestasjonsfrie forvandlingen en larve går igjennom på veien til å bli en sommerfugl.

Fokus på seg selv vil hindre deg i å leve i din nye identitet i Kristus, og du blir en som gjør gode gjerninger, i stedet for at Han får utføre disse gjennom deg. Du gjør så godt du kan, men så lenge det produseres fra din gamle identitet vil dette ikke gagne verken deg selv eller andre. Ditt liv får identitet som en larve, der du kunne leve fritt som en sommerfugl.

Bibelen beskriver gjerningene fra disse to identiteten slik i 1 Kor. 10:11-13:

”Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus. Om nå noen bygger på grunnvollen med gull, sølv, edelstener, eller med tre, høy eller halm, så skal det en gang vise seg hva slags arbeid hver enkelt har gjort. Dommens dag skal gjøre det klart, for den åpenbarer seg med ild, og ilden skal prøve hvordan den enkeltes verk er.”

Det handler ikke om hva du gjør, men hvem du er. Du er ikke ansatt, men innsatt i Guds rike. Gud har ikke sitt forhold til deg basert på dine prestasjoner, og din identitet påvirkes ikke av hva du gjør og ikke gjør. I Gal. 6:15 står det slik:

”For det som betyr noe, er verken å være omskåret eller uomskåret, men å være en ny skapning.”

Tilbake til mitt innledende eksempel fra gymet der jeg gikk fra å leve som en kroppsbygger, til å la kroppsbyggeren leve i meg. Der jeg i starten levde med en identitet som liten og tynn med et sinn ødelagt av mobbing, fikk jeg nå en ny identitet som kroppsbygger. Jeg var plutselig en kroppsbygger som Arnold, på innsiden. Når denne nye stolte identiteten kom på plass innvendig, så tok det ikke lang tid før det utvendige begynte å matche det innvendige.

Hvem er du, og hva er din identitet? Lever du så godt du kan som kristen, eller lever Kristus i deg? Hva bygger din identitet; dine prestasjoner for Kristus, eller Hans prestasjoner for deg? Gjør du, eller er du? Strever du, eller lever du?

Det er mange måter å si dette på, men kun en måte å få det åpenbart på, og det er ved å tillate sinnets fornyelse. Uten at du aktiv legger til rette for at ditt sinn fornyes slik at det blir synkronisert med din nye ånd, vil det bli umulig for deg å benytte deg av alt Gud har gitt deg i Sønnen.

Sykler du, eller er du syklist? Trener du kroppsbygging, eller er du en kroppsbygger? Gjør du kristne gjerninger, eller er du kristen – en Jesus disippel der du er død i deg selv og der Han lever i deg? Det siste er hvile fra eget strev, der alt er mulig for deg. Kle deg i din nye identitet i Kristus, og bli som Ham:

”For slik som han er, slik er vi midt i denne verden!” (1 Joh. 4:17)


bottom of page