top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Feil svar


Alle vet at det ikke er mulig å regne med en ødelagt kalkulator. Det hjelper ikke at du legger inn riktige forutsetninger, for den ødelagte kalkulatoren kan allikevel ikke gi deg løsningen. Korrekt svar forutsetter at både forutsetninger og kalkulator er i orden.

Hvis du lurer på hvor jeg vil med denne ingressen, så er det å si noe om hvorfor kristendommen har produsert mer enn førti tusen litt ulike kirkesamfunn. Alle disse baserer seg på den samme Bibelen, men allikevel er ingen helt like. Til og med internt i ett og samme kirkesamfunn opplever man at doktriner og tolkninger over et bredt spekter.

Hvorfor er det slik?

På toppen av det hele sier de fleste: "jeg tror på hele Bibelen, og leser som det står, tror som det står!" Alle hevder å ha den riktige tolkningen, den korrekte læren, og som jeg har hørt mer enn én gang: "den balanserte sannheten."

Bibelen har eksistert i mange tusen år, og teologer og forkynnere, evangelister og bibel-lærere, har studert, gransket og grunnet på dens budskap. Oversetter har knadd, vridd og endret budskapet for å få det mest mulig likt originalen, hevdes det i hvert fall. For ikke å snakke om alle lek, både kvinner og menn, som har studert, lest, hørt, grunnet og grublet på hva som er det egentlige budskapet Gud vil ha fram.

Men hva er resultatet? Jo, en kristendom som spriker i alle retninger, med tolkninger der kun noen få utvalgte kommer til himmelen, resten i helvete, til at alle skal bli med. Det er kalvinister og universalister, protestanter og katolikker, pinsevenner og baptister, og med Bibelen som bevis hevder alle deltakerne i denne uendelige teologiske debatten å ha rett.

Men både du og jeg vet jo at alle kan jo ikke ha rett, eller hur?

Jeg spøker av og til med å si at hadde "Veien til førerkortet" vært like vanskelig å få en felles forståelse av som Bibelen, hadde ingen klart å ta lappen. Eneste sjansen hadde vært om du tilfeldigvis fikk en sensor som tolket boka hundre prosent likt som deg.

Så hvorfor klarer vi ikke å bli enige om en felles plattform - et universelt Evangelium? Mitt svar er at størsteparten av kristenheten leter etter sannheten på feil arena - de regner billedlig talt med en ødelagt kalkulator. De leter på en prestasjonsbasert plattform bygd på det sataniske systemet straff og belønning, dem og oss, der noen MÅ ekskluderes fra Guds familie. I dette løgnens terreng søker de etter svaret på;

- hvem som skal ekskluderes

- hvorfor de skal ekskluderes

- hvor de ekskluderte skal havne

Oppgaven er umulig å løse, for sannheten er ikke å finne på løgnens arena der store deler av kristenheten leter etter sin definisjon av "den balanserte sannheten" og " den riktige balansen mellom sannhet og nåde."

Jeg mener helt bestemt at for å finne sannheten, forøvrig en sannhet som er så enkel at selv et lite barn vil fatte den, må plattformen være at ALLE mennesker er inkludert i Guds familie, og vil tilbringe evigheten sammen med Gud og Hans familie. Men om du ekskluderer om så bare ett menneske fra Guds familie, begir du deg ut på en søken etter en sannhet som ikke eksisterer.

Du beveger deg i retning løgnen, og fjerner deg fra sannheten!

Det at Bibelen på den ene siden påstås å være enkel å forstå, at det er bare å lese og tro det som står skrevet, men på den andre siden har produsert mer uenighet enn noen annen bok i historien burde få oss til å tenke litt.

Hva om vi leter etter sannheten med feil forutsetninger, på feil plattform, eller regner med en ødelagt kalkulator? Hva om det svaret vi så inderlig ønsker å finne ikke er å finne den veien vi går? Det må da være en grunn til at vi aldri ser ut til å bli enige?

Jeg har tenkt og grunnet masse på dette, og mitt svar er enkelt. Sannheten finnes ikke i løgnen som sier at noen blir med, andre ikke. For det er bare ett svar som er riktig, og det er at Gud elsker alle mennesker, og at ingenting er mektig til å skille oss fra denne voldsomme og mektige Guds kjærlighet.

Hans kjærlighet er selve urkraften som skapte alt vi ser og kjenner som det uendelige universet, og alt vi har et nært forhold til på jorden som planter, trær, dyr, fugler, fisker, og ikke minst kronen på skaperverket - menneskene. Alt er skapt av av kjærlighet, og holdes oppe av kjærlighet.

Det er i denne relasjonelle og universelle inkluderingen sannheten er å finne - ikke i en prestasjonsbasert ekskludering.

Du kan lete så lenge du lever, og andre kan overta etter din død, slik det har foregått i tusenvis av år. Du vil aldri komme nærmere sannheten, men jo mer du leter i feil retning, jo lengre bort fra sannheten kommer du, og jo mer forvirret blir du. Situasjonen i dag har etter min oppfatning nådd et topp-punkt, og jeg tror en reformasjon allerede er i full gang.

Kunnskapen har aldri vært større, og selv jeg leser gresk via Strongs og kan ved selvsyn se hva grunnteksten sier - ofte i sterk konflikt med Bibelen. Men på tross av denne enorme tilgangen på kunnskap, eller kanskje på grunn av den?, så er kristenheten lenger borte fra en felles plattform enn noen gang.

Og da spør jeg deg; hva tror DU årsaken kan være?

Vi har jo mer kunnskap enn noen gang i kristendommens historie, og da burde vi vel logisk sett være nærmere en felles tro enn noen gang? Men du vet selv at det ikke er tilfelle, så hva mener DU er årsaken?

Jeg vil du skal tenke selv, og kanskje få åpenbart at kristenhetens søken etter sannheten går i feil retning? Svaret burde vel etter så mange tusen år med studier, grunning og refleksjoner, være på plass én gang for alle?

Vel, du har mitt svar, og det er at uten en relasjonell, universell inkludering, der ikke ett eneste menneske mistes, så vil man aldri finne svaret. De ti-tusener av ulike kirkesamfunn, teologiske diskusjoner på Facebook, intern strid og splid innad i menigheter, kirker og bedehus, taler klart og tydelig at noe er galt.

Ingen mennesker får drahjelp av Guds Ånd til å finne svaret i den prestasjonsbaserte løgnen, og derfor er kristenheten et sammensurium av kunnskapsbaserte tolkninger, og våre menneskeskapte, fornuftsbaserte balanserte sannheter. Svar som "Guds veier er uransakelige" og "kun Gud vet alt" brukes som forsvar mot ubehagelige hull i egen lære, og for å slippe å ta inn over seg at man faktisk skjønner mindre og mindre jo mer man studerer.

Men svaret ligger der, rett foran nesen din, og det er så enkelt at selv et barn vil forstå det. Svaret er at alle mennesker er inkludert i Guds familie, de er utvalgt av en Gud som elsker dem mer enn de klarer å elske seg selv.

Ingen skal mistes, men alle skal bli med.

Hvis du begynner å bruke den inkluderende kalkulatoren i dine bibel og guds-studier, vil faktisk svaret vil finne deg. For det handler faktisk ikke om innlæring, men avlæring av løgner. Bibelen kaller det for sinnets fornyelse.

Sannheten bor allerede i deg!

Fra innsiden vil den hellige Ånd tale til deg, og gi deg alle svar du har lett etter i så mange år. Svaret er at alle mennesker er Guds barn, og denne vissheten vil berolige deg, gi deg en fred som overgår all forstand, og en kjærlighet til alle mennesker som du ikke ante eksisterte. Denne kjærligheten har et navn, og hans navn er Jesus.


bottom of page