top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Mennesket - oppfinner eller oppdager?


Er vi oppfinnere, eller er vi oppdagere? Lager vi noe nytt, eller tar vi i bruk noe som allerede eksisterer? Er det våre aksjoner som skaper reaksjoner, eller er det Guds aksjoner som skaper våre reaksjoner?

Fysiske lover.

- Mennesket fant ikke opp ilden - vi oppdaget den

- Mennesket fant ikke opp elektrisiteten - vi oppdaget den

- Mennesket fant ikke opp hjulet - vi oppdaget det

- Newton fant ikke opp tyngdekraften - han oppdaget den

Alt vi kaller oppfinnelser bør etter min oppfatning heller hete oppdagelser, for det er ved Guds iboende ledelse mennesket har oppdaget de allerede eksisterende fysiske lover, og tatt dem i bruk til sin fordel.

Alt som omgir oss i det moderne samfunnet av biler, hus, TV, internett, data etc, er et resultat av at mennesket, ved Guds ledelse, har oppdaget og tatt i bruk;

matematiske lover

kjemiske lover

mekaniske lover

loven om aerodynamikk

loven om gravitasjon

termiske lover

etc.

Vi oppfant dem ikke - vi oppdaget dem!

Åndelige lover

De åndelige lover er laget av den samme Gud som laget de fysiske. Den samme orden, struktur, og uforanderlighet som regjerer på den fysiske arena, finner vi tilsvarende på den åndelige. Så de fysiske lovene er vår læremester så vi lettere kan forstå "det vi ikke ser."

På samme måte som vi ikke kan finne opp fysiske lover, påvirke eller endre dem, kan vi heller ikke med de åndelige lovene. De er laget av Gud, de er endelige og uforanderlige.

- Vi er velsignet - vi kan ikke bli velsignet ved å "trykke på de riktige knappene"

- Vi har Guds kraft boende i oss - vi får den ikke ved å "trykke på de riktige knappene"

- Vi er Guds barn og skal leve evig sammen i Guds familie - vi blir ikke medlemmer ved å "trykke på de riktige knappene"

Aksjon/reaksjon på området fysiske lover

Vår aksjon har ikke makt til å skape en eneste fysisk lov, og vi kan heller ikke endre de eksisterende. De er skapt av Gud, og besluttet på forhånd å være akkurat slik de er. Vi kan kun spille på lag med dem, og få dem til å virke til for for oss om vi håndterer dem riktig.

- Det var ikke vår aksjon, å lage hjulet, som fikk kjøretøyet til å trille nedover. Vi brukte kun de riktige fysiske lovene til vår fordel.

- Det var ikke vår aksjon, å lage et fly, som holdt flyet i luften. Vi spilte kun på lag med loven om aerodynamikk og gravitasjon, og det var disse eksisterende lovene kombinert som gjorde det mulig.

- Det var, og er ikke våre aksjoner som skaper noe som ikke allerede er skapt. Gud har aksjonert, skapt fysiske lover, og det er vår REAKSJON på Guds AKSJON som produserer et resultat.

Aksjon/Reaksjon på området åndelige lover

Det er ikke vår aksjon omvendelse - som skaper Guds reaksjon godhet - men det er erkjennelsen av Guds godhet som skaper reaksjonen vår omvendelse.

Som ved de fysiske lovene har ikke våre aksjoner makt til å skape eller endre de eksisterende åndelige lovene - det eneste vi kan gjøre er å bruke dem for eller mot oss.

Det er ikke slik at din aksjon - å gi penger til menighet eller fattige - vil utløse en reaksjon der Gud gir deg tilbake mer enn du gav.

Men når du ser Guds aksjon for deg før verden ble skapt, og alt du er gitt, alt du har fått, alt du rår over, din gudegitte autoritet og makt, vil din reaksjon på Guds aksjon være avgjørende for hvordan livet ditt blir her på jorden.

Og så det viktigste;

Det er ikke slik at din aksjon - å si ja til Jesus - vil utløse Guds reaksjon der Han først da, som en konsekvens av noe du gjorde, innlemmer deg i familien. Men det er når du ser Guds aksjon, demonstrert i Kristus og bevist og fullført på korset, at din reaksjon BEKREFTER det eksisterende - din evige tilhørighet hos Gud, din Far.

Konklusjon

De fysiske lovene er gitt oss som et verktøy og forbilde, og for at vi lettere skal klare å forstå de åndelige lovene. Vi kan ikke skape nye verken fysiske eller åndelige lover enn de som er skapt av Gud, men vi kan oppdage dem, og ta dem i bruk til vår fordel.

Religionen har snudd opp ned på de åndelige lovene, og påstår at det - i motsetning til de fysiske lovene - er vår aksjon som skaper en reaksjon. Dette er innholdet i løgnen som satan serverte Adam og Eva, da han sa:

HVIS dere gjør "sånn", SÅ blir det "slik og slik".

Løgnen fra satan endret rekkefølgen reaksjon/aksjon til aksjon/reaksjon, og vårt Gudsforhold ble med ett prestasjonsbasert - dvs i våre sinn. Satans løgn førte til at vi så på de åndelige lovene som ikke absolutte, og noe mennesket ved sine gode gjerninger faktisk var i stand til å påvirke til sin fordel.

Satan fikk oss ved dette grepet til å tro at Gud ikke lenger var allmektig, men at vår vilje faktisk stod over Hans vilje, der våre aksjoner nå hadde makt til å utløse Guds reaksjoner.

Vi ble i oss selv guder, med makt over vår egen skjebne, både her i livet og i etterlivet.

Jeg vil avslutte med frelse, som er det mest misforståtte av alt i Bibelen. For frelse er ikke å bli noe man ikke er, men å se hvem man alltid har vært. Din aksjon, uansett om det er så lite som å "pakke opp gaven," har ikke, og vil aldri ha makt til å endre den kanskje viktigste åndelige loven:

- Guds farskap til menneskeheten.

Du er et barn av Gud, og tilhører Ham for evig. Det er et faktum, besluttet og forutbestemt av Gud før verden ble skapt. Det er ikke opp til oss å forandre, like lite som vi kan endre det faktum et 1+1=2.


bottom of page