top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Synder vi, eller synder vi ikke?


Bibelen sier at vi lyver om vi ikke innrømmer at vi har synd i oss, og at vi følgelig synder. Men et annet sted sier Bibelen at OM vi synder beviser dette vår tilhørighet til djevelen, for de som tilhører Gud kan ikke synde. Så hva er egentlig sant? Beviser vi vår tilhørighet til Gud eller djevelen når vi innrømmer at vi synder?

Påstand 1 fra Johannes er at om du påstår at du ikke synder, da lyver du, og sannheten er ikke i deg. Du er altså IKKE frelst, er da tolkningen mange har på dette verset.

1. Joh. 1:8: "Sier vi at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss."

Påstand 2 fra Johannes er tilsynelatende stikk motsatt, for der sier han at de som synder er barn av djevelen.

1. Joh. 3:8: "Den som synder, er av djevelen, for djevelen har syndet fra begynnelsen."

Han forsterker påstanden om at DE som synder tilhører djevelen i vers 9-10:

"Den som er født av Gud, synder ikke. For den sæd Gud har lagt ned i ham, blir i ham; han kan ikke lenger synde, fordi han er født av Gud. Slik viser det seg hvem som er Guds barn og hvem som er djevelens barn."

Hva er egentlig sant? Beviser synden i oss at vi er djevelens barn? Eller er det slik at om vi påstår å ikke synde så lyver vi, og ved det beviser vi at vi umulig kan være frelst?

Min tolkning/forslag til løsning er som følger:

Påstand 1

Denne påstanden fra Johannes er RIKTIG.

Alle mennesker har SYND (hamartia - det som ikke er en del av Gud) i seg, som stammer fra den opprinnelige løgnen, ifølge Bibelen først introdusert til menneskeheten i Edens Hage. Denne løgnen om Gud og Hans forhold til menneskene, produserer tanker, ord, og gjerninger som ikke stammer fra Gud (sannheten) men fra løgnen (djevelen).

Derfor trenger vi alle sinnets fornyelse hver eneste dag, resten av livet, slik at Gud ved DHÅ kontinuerlig kan rense ut satans løgntanker fra våre sinn. Dette er en pågående prosess, for om du såkalt "lander" på en definert teologi-forståelse stopper prosessen med sinnets fornyelse opp. Da vil du leve resten av ditt jordiske liv med den mengde løgn i sinnet du hadde når du "gikk inn for landing."

Så ingen mennesker er altså fri for SYND, for det var det kun Jesus som var, og vi trenger alle således sinnets fornyelse HVER DAG!

Påstand 2

Denne påstanden er FEIL!

Oversetterne har erstattet DET med DEN, og ødelagt det Johannes faktisk sa. For SYND er ikke eksplisitt onde gjerninger, men alt av tanker, ord og gjerninger som ikke er en del av Gud. Som feks gode gjerninger gjort for å prøve å "kjøpe" seg favør/unngå straff hos Gud.

SYND beskriver opprinnelsen på menneskets tanker, ord og gjerninger, og har ingenting med kvaliteten å gjøre. Ordet SYND peker kun på opprinnelsen, om der er av løgnen eller sannheten, satan eller Gud.

Det som burde stå i Bibelen i 1. Joh. 3:9 er: "DET som er født av Gud, synder ikke."

Det stemmer med det Johannes sa i 1. Joh. 1:8, at vi alle har SYND i oss. SYND oppstår i sinnet og er primært tanker, sekundært ord, og til slutt gjerninger som ikke er en del av Gud. De er et produkt av løgnen , og dermed kvalifiserer de til det Bibelen kaller SYND.

Man må til grunnteksten for å se hva Johannes egentlig sier, og det er "DET som er født av Gud, synder ikke".

Den påstanden er selvsagt riktig for Gud synder ikke, men oversetternes påstand om at "DEN som er født av Gud synder ikke" er feil. Når vi forstår det blir resten av verset forståelig, for det sier at det som Gud produserer i et menneske ikke er synd, og det regner jeg med at alle kan enes om.

Konklusjonen fra Johannes er: "Slik viser det seg hvem som er Guds barn og hvem som er djevelens barn."

BARN er oversatt av TEKNON, og betyr ikke at du tilhører den ene eller den andre, men TEKNON er et ord som beskriver en person som lever i et tillitsforhold til en person og/eller lære, og det man oppfatter som å være sant og riktig, og handler etter det.

Tror du på løgnen, slik de skriftlærde på Jesu tid, er du TEKNON av satan, løgnens far. Du kan allikevel være en kristen/troende, som de troende jødene Jesus sa hadde satan til far.

Joh. 8:31: "Jesus sa da til de jøder som var kommet til tro på ham"

Joh. 8:44: "Dere har djevelen til far, og dere vil gjøre det deres far ønsker. Han har vært en morder fra begynnelsen og står ikke i sannheten; det finnes ikke sannhet i ham. Når han lyver, taler han ut fra sitt eget, for han er en løgner og løgnens far."

Tror du på sannheten er du TEKNON av Gud, og lever i et intimt tillitsforhold til Gud via den hellige Ånd.

Vi påvirkes alle av løgnen som på et tidspunkt kom inn i verden, og veksler mellom å være TEKNON av både Gud og djevelen. Spesielt gjelder dette de som fremdeles holder bud og regler som viktige faktorer for å bli funnet "rene og verdige" i Guds øyne. Men også vi som liker å tenke at vi har sett mye (mer enn de andre?) av Guds hjerte og Hans ubetingede kjærlighet, trenger å ta inn over oss at vi i aller høyeste grad, like mye som alle andre, trenger sinnets fornyelse DAGLIG!

Konklusjon:

Jeg tror at de som har oversatt Bibelen bevisst har endret ord og grammatikk der de følte de måtte, og for å få det til å stemme med den rådende, og dermed også deres oppfatning av begreper som synd, og himmel og helvete, frelse og fortapelse.

Slik jeg leser Bibelen har oversetterne "tatt seg friheter" oversettere av profane bøker ikke hadde sluppet unna med, og endret Evangeliet til å bli DEM OG OSS, der det kun skulle være OSS.

Noen kristne grupperinger gir, med bakgrunn i uriktige oversettelser, det Bibelske begrepet TRO den samme verdi som duene solgt i Tempelet på Jesu tid, og TRO blir for dem den eneste gyldige valuta for å komme inn i Himmelen sammen med resten av den frelste skare. I andre kristne sammenhenger legges det i tillegg på ulike krav til egne gjerninger, og andre igjen legger på krav om riktig legning.

Alt dette er et resultat av at bibeloversettere opp igjennom tidene har endret på de opprinnelige tekstene for å få dem til å passe inn i deres syn. På grunn av disse uriktige bibeloversettelsene, og det dette har påført de troende av frykt og plager, har det vært reformasjoner som har ført til endringer i bibeltekstene. Den siste var for fem hundre år siden ved Luther, og jeg tror det virkelig er på høy tid med en NY!

For jeg tror at JESUS er eneste gyldige valuta, at alle er INKLUDERT i Guds familie og Hans evige plan, og at dette støttes av Bibelens tekster om de blir oversatt "som det står".

Synd.

Alle har SYND, og vi alle SYNDER i tanker, ord og gjerning. De som påstår noe annet, vel de lyver ganske enkelt. Det eneste som ikke er SYND er det som Gud produserer av tanker, ord og gjerninger i oss, og våre gjerninger viser/beviser hvem som er opprinnelsen bak hva vi tror, sier og gjør. Noen ganger er vi "barn av djevelen" og synder i tanker, ord og gjerning, og dette mener jeg bestemt ikke bare skjer utforbi menighetene. Det skjer i høyeste grad også i enkelte menigheter og kristne TV kanaler, der man oppfordres til feks å gi penger, for å få penger. Dette er en lovisk tankegang der din aksjon påstås å utløse Guds reaksjon, (les belønning) og kvalifiserer derfor i høyeste grad til merkelappen SYND.

Andre ganger er vi "Guds barn - TEKNO Theo) og Gud i oss produserer tanker, ord, og gjerninger som er av Ham.

Målet for våre liv, slik jeg tenker, er at vi én dag skal bli helt lik Jesus, der alt av tanker, ord og gjerninger er produsert av Guds virksomme tro (pistis) i oss. Men bare husk at Gud ser deg alltid som perfekt uavhengig av dine prestasjoner, og elsker deg på grunn av - ikke på tross av. Så om vandringen ikke ennå er helt lik stillingen, og du synder i tanker, ord og gjerning, så er du allikevel hellig og rettferdig i Guds øyne.


bottom of page