top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Gud er ikke kristen!


Er det kun kristendommen som har det rette bildet av Gud? Eller kan det være at Gud er større enn hva vi til nå har tenkt? I denne leksjonen vil jeg utfordre litt av våre vestlige tanker om Guds plass i kristendommen.

Min påstand er at Gud ikke er kristen, og at Han således ikke passer inn i verken min eller din oppfatning av rett kristenliv.

Gud er heller ikke protestant, lutheraner, katolikk, radikal eller konservativ. Nei, Gud er så uendelig mye større enn våre religiøse bokser, begrensede doktriner, og de tusenvis av tolkninger som alle har rett, men ingen er helt like.

Gud er heller ikke en hindu, muslim, hedning, jøde, ateist, fritenker, og han passer heller ikke "best" inn i den som:

"har sin barnetro, gjør så godt han kan, er stort sett snill og grei, er verken rasist eller imot homofile, men er åpen, inkluderende, og for alt og alle!"

Gud er også mye større enn det budskapet som forkynnes i alle verdens ulike menigheter, og kirker: Han rommes heller ikke fullt ut i verken nye eller gamle åpenbaringer, og du finner eller ikke Gud gjemt inne i:

"det enkle Evangeliet, det påstått opprinnelige, uforfalskede budskapet, det "les som som det står og gjør som det står Evangeliet".

Gud rommes heller ikke i noe av det vi har skrevet om Ham, inkludert Bibelen. Han er så uendelig mye større enn det våre menneske-styrte penner kan få ned på et papir, uansett hvor inspirert du måtte være av den hellige Ånd!

Jeg mener, prøv bare med din hjerne å se for deg hva som befinner seg der universet slutter? Eller slutter det egentlig? Eller klarer du intellektuelt å tenke ut når tiden begynte å tikke for første gang? Har den noen gang ikke eksistert? Vil tiden noen gang slutte? Klarer du å koble hjernene din til å fatte noe av dette?

Jeg klarer det ikke, og tenker at Gud, som er uavhengig av tid, rom og materie, ikke passer inn i noen av våre menneskelige tanker og idéer, menigheter, bøker, filosofiske tanker, og heller ikke inn i en av verdens utallige religioner. Selv ikke kristendommen er stor nok for Gud, og derfor påstår jeg at Gud ikke er kristen.

MEN........

Det er et stort MEN, og det er at Gud har vist seg for oss. Og ikke bare vist seg, men også levd blant oss, og til og med ofret sitt liv for oss.

For Gud kom ned til oss mennesker for å ikke kun fortelle, men for å vise oss hvem og hvordan han er. Gud kom til oss som Jesus, og vi så Gud leve blant oss og vise oss hvem Gud er i tanker, ord og gjerning.

Gud passer perfekt inn i Jesus, og det er bare via hans liv vi kan begynne på reisen til å forstå Gud. Så om de mest kjente og profilerte predikanter forkynner et budskap som ikke stemmer hundre prosent med Jesus, skal det rett og slett forkastes.

Ja, om så en engel skulle dukke opp og fortelle med noe om Gud som ikke stemmer med Jesu ubetingede kjærlighet, så velger jeg å lukke mine ører.

For å forstå mer av Gud har jeg blikket mitt konstant på Jesus, og alt jeg leser, ser og hører filtreres gjennom ham. Jesu blod brukes om korrekturlakk, og hans liv er min fasit på Gud - ikke bokstaven.

Ved å se på Jesus har jeg samtidig blikket mitt på Gud, og for hver dag som går ser jeg mer og mer av storheten og nåden i Ham. For Gud har vist oss hvem Han er, og han gjorde det i Jesus.

Da blir det enkelt å forholde seg til temaer som helvete, evig pine, dom, straff, synd, skam og fordømmelse. For når det filtreres gjennom Jesus så forsvinner det ganske enkelt. Alt det menneskeskapte "rett og galt", "rettferdig/urettferdig" blir borte når Jesus blir ditt bilde av Gud, og det eneste du sitter igjen med er ubetinget kjærlighet til alle.

Hvor leter du etter Gud?

Jeg har et tips, og det er å lete inne i deg selv! For det er der Jesus bor, i ditt eget hjerte. Kanskje det er på høy tid å ta på alvor dine egne åpenbaringer? Det er jo slik Jesus selv sa han vil tale til oss etter korset.

Joh. 16:12-15: "Ennå har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå. Men når han kommer, sannhetens Ånd, skal han veilede dere til den fulle sannhet. For han skal ikke tale ut fra seg selv, men si det han hører, og kunngjøre dere det som skal komme. Han skal forherlige meg, for han skal ta av det som er mitt, og forkynne det for dere. Alt det Faderen har, er mitt. Derfor sa jeg at han skal ta av det som er mitt, og forkynne det for dere."

Filtrer alt du leser, hører og ser gjennom Jesus, og jeg garanterer deg at ditt bilde av Gud vil ble bedre, bedre, bedre, og bedre. Til slutt vil ditt bilde av Gud bli som Jesus, hundre prosent likt ham.

Evangeliet er enkelt, det er at Jesus viste oss Gud! Det er så enkelt at du trenger en teolog for å hjelpe deg å misforstå!


bottom of page