Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Guds beslutning


Er Guds vilje kun et ønske fra Skaperens side; noe som er underlagt vår vilje, og som vi dermed kan velge å neglisjere? Er det slik at det egentlig er menneskers vilje som er øverste instans når det kommer til vår evige skjebne, og at Gud i dette essensielle, og ikke minst eksistensielle spørsmålet, har overlatt sin allmektighet til oss?

Vi går "rett på sak" og ser på et kjent vers i Jak. 1:18: "Av sin frie vilje har han født oss ved sannhets ord, for at vi skal være en første frukt blant dem han har skapt."

Her ser vi uttrykket "av sin frie vilje", og dette i en sammenheng som sterkt indikerer at vi er utvalgt til å leve evig sammen med Gud som Hans barn. Det ser vi av utrykket "har han født oss". Men det er begrepet "sin frie vilje" vi i utgangspunktet er interessert i og om det skal forstås å kun være et ønske fra Guds side, eller om det kan betyr noe sterkere enn det?

Vi går atter en gang til det anerkjente oppslagsverket Strongs, og finner at "Av sin frie vilje" i den norske 78 oversettelsen er oversatt av ordet boulētheis - engelsk "having willed". Boulētheis er et verb som stammer fra boulomai og betyr:

"å planlegge med full besluttsomhet; et sterkt begrep som understreker den forhåndsbestemte og besluttede intensjonen som driver planleggingen.

I kontrast til dette fokuserer thélō på ønsket bak et tilbud. Mens Guds "tilbud" kan avvises fungerer Hans boúlomai (planlegging/beslutning) alltid i henhold til hans formål, spesielt i forbindelse med å beslutte på forhånd de fysiske scenene i historien."

Ok, litt vanskelig norsk kanskje, så la meg skrive det litt enklere.

"Av sin frie vilje" betyr IKKE at Gud kommer med kun et tilbud om å bli Guds barn, men at vi er Guds barn fordi Gud har besluttet det!

Guds vilje, når ordet "boulomai " brukes, skal oversettes: SLIK ER DET FORDI GUD HAR BESLUTTET DET! Dette stemmer med en rekke andre bibelvers som indikerer at Gud har utvalgt oss til å være Hans barn for evig;

Ef. 1:4: "I Kristus har han utvalgt oss før verden ble skapt.."

og

Kol. 1:16: "For i ham er alt blitt skapt.." (en kommentar her er hvordan kan noen påstå at vi etter syndefallet er skapt i Adam?)