top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Fornekter Gud de som fornekter Ham?


Kan det virkelig stemme at Gud vil utestenge de som av en eller annen grunn fornekter Ham, mens alle de troløse vil Han vise nåde, for da kan Han plutselig ikke fornekte seg selv og sin trofaste kjærlighet til menneskene - Hans barn? Er ikke det å vise kjærlighet og nåde til noen, og krav og dom til andre?

I 2. Timoteus 2:12-13 står disse kjente ordene:

"Fornekter vi, skal han fornekte oss. Er vi troløse, så er han trofast, for han kan ikke fornekte seg selv."

Siste delen av dette verset elsker de fleste å lese, og jeg er intet unntak. Det minner om Jesus, ikke sant? Budskapet er at selv om du er troløs, har mistet troen, gått tom og ikke lenger ser en utvei, så vil Gud allikevel være trofast.

Han kan nemlig IKKE fornekte seg selv, for Han er trofast kjærlighet uten betingelser! Han elsker deg og vil alltid gjøre det. Han er nåde, omsorg og barmhjertighet - akkurat som Jesus!

Hvem av oss har vel ikke mistet troen en eller flere ganger, om vi skal være ærlige? Om det gjelder penger, helse, eller noe annet vet bare du, men noen ganger i livet så er det bare som om tros-batteriet går tomt. Man klarer rett og slett ikke å tro mer på Guds løfter.

Da er det godt å vite at Gud ikke "hevner" seg på din troløshet, men på tross av den allikevel utviser nåde, forståelse, omsorg og barmhjertighet. Selv om du gir opp å tro på ham, så vil Han ALDRI gi opp å tro på deg. Han vil stå ved sine løfter til evig tid, og det OM DU TROR DET ELLER EI!

Men så har vi første delen av verset der er budskapet tilsynelatende er motsatt? Kan det virkelig være slik at Gud, om du av en eller annen grunn skulle være så langt nede at du fornekter Ham, så vil Han ikke vise deg den samme nåde som når du er troløs eller feiler på andre områder i livet? Men som straff for din fornektelse vil Gud konsekvent avvise deg, og ved den aktive handlingen fra Hans side henvise deg til enten evig død eller pine i helvete, alt etter din hva din teologiske tolkning legger i begrepet "fortapelse".

Kan dette stemme - er frelsen plutselig gjerningsbasert og ikke lenger nåde?

Hva med Peter da? Han fornektet jo Jesus tre ganger, og til og med bannet på at han ikke kjente ham? Men det fikk jo ikke den konsekvens at Gud fornektet Peter tilbake så det kostet ham frelsen? Og dette var jo til og med i den gamle Pakten?

Skal det være strengere krav i den nye Pakten? Det rimer jo ikke i det hele tatt!

Kan det være at vi ikke helt har forstått dette verset, og at det til og med muligens er dårlig oversatt? Har oversetterne misforstått litt?

Jeg tror det, for ellers er rett og slett Bibelens budskap i konflikt med seg selv. For Peters fornektelse av Jesus i den gamle Pakt, til og med tre ganger, PLUSS at Jesus hadde advart/sagt det til han på forhånd, fikk som vi vet av historien ingen konsekvenser fra Guds side. Men i den nye Pakt vil altså kun én fornektelse utløse en evig fornektelse fra Guds familie?

Vi vet alt for godt hva dette ifølge kristen tradisjon innebærer, nemlig at vi er utestengt fra Guds rike for evig. Frelsen er tapt, og alt er over. Alt på grunn av en eneste fornektelse som muligens ble sagt fra et fortvilet ståsted i livet der du kanskje ikke tenkte klart? Det var til og med mer et rop om hjelp fra sjelen, enn en fornektelse?

Det er litt av en pris å betale for å miste motet, for å si det mildt.

Så jeg tror ikke det kan bety det vi ofte leser inn i det, men heller at det er like positivt som siste delen av verset. For hvordan kan det være et godt og ondt budskap, lov og nåde, i samme setning? Det er jo i hvert fall ikke konsekvent.

Mitt forslag til løsning/tolkning er derfor:

"Hvis du er på et sted i livet der du av en eller annen grunn ikke lenger klarer å bekjenne Gud, løfte ham fram som herre og mester, men rett og slett er så kjørt og tom at du fornekter alt som har med ham å gjøre, da vil Gud allikevel ALLTID møte deg med kjærlighet. For han elsker deg ubetinget som sønn eller datter, og han vil rett og slett fornekte at du fornekter ham."

Dette stemmer med det Jesus sa på korset til de som tok livet av ham; "Tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør." Og husk at denne nådefulle og kjærlige uttalelsen fra Jesus var i den gamle Pakten! Skulle så en muntlig fornektelse i den så uendelig mye bedre nye Pakten føre til at Gud skulle fornekte oss, og "stenge døra" til sitt rike for godt?

Du kan tenke litt på dette selv, men jeg har konkludert. Min konklusjon er at dette IKKE stemmer med Jesus, og derfor tror jeg mer på min tolkning.

Ja, jeg er faktisk overbevist om at den er rett.


bottom of page