top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Hvem arver Guds rike, og hva betyr det?


Hva betyr uttrykket Guds rike, og hva er konsekvensen av å ikke arve det? Det er en rekke ulike tolkninger av dette i kristenheten, og i denne leksjonen skal vi se litt nærmere på hva Bibelen sier om dette temaet.

Det aller første jeg vil ta opp er om Himmelen og Guds Rike er det samme?

En viktig opplysning som hjelper oss til å komme til en rett Bibelsk forståelse er at utrykket "Himmelens Rike/himmelriket" brukes kun av Matteus. “Guds Rike” finner vi 68 ganger i de nytestamentlige bøker, mens "Himmelens Rike/Himmelriket" kun 32 ganger, og det kun i Matteus sine bøker!

Himmelen/Himmelriket

Matt. 11:11: “Assuredly, I say to you, among those born of women there has not risen one greater than John the Baptist; but he who is least in the kingdom of HEAVEN is greater than he.”

"Sannelig, jeg sier dere: Blant dem som er født av kvinner, har det ikke stått fram noen større enn døperen Johannes. Men selv den minste i HIMMELRIKET er større enn han."

Guds Rike

Luk. 7:28: “For I say to you, among those born of women there is not a greater prophet than John the Baptist; but he who is least in the kingdom of GOD is greater than he.”

"Jeg sier dere: Blant dem som er født av kvinner, er ingen større enn Johannes. Men selv den minste i Guds rike er større enn han."

Hva kan grunnen være til at Matteus ikke brukte "Guds Rike" som de andre, men valgte å erstatte det med begrepet "Himmelriket"? Svaret på det er at Matteus henvendte seg til jøder, og loven var tydelig på at man ikke måtte misbruke Guds navn. Dette er sannsynligvis årsaken til at han i håp om å vinne dem/ikke støte dem, erstattet "Guds Rike" med "Himmelriket."

Men begrepene har akkurat den samme betydningen!

Det kommende Guds/Himmelriket var for dem kun en frase som fortalte dem at det gamle, tempelbaserte og Jerusalem-sentrerte religiøse systemet ikke lenger skulle være det "verktøyet" som Gud skulle regjere gjennom. Derfor ble også ødeleggelsen av Jerusalem i år 70 e.Kr et synlig bevis på avslutningen av denne gamle ordningen, og at hele menneskeheten fra nå av skulle være bærere av Guds-nærværet.

Matt. 16:27-28 New King James Version (NKJV):

"For the Son of Man will come in the glory of His Father with His angels, and then He will reward each according to his works. “Assuredly, I say to you, there are some standing here who shall not taste death till they see the Son of Man coming in His kingdom.”

"For Menneskesønnen skal komme i sin Fars herlighet sammen med sine engler og skal da gi enhver igjen etter det han har gjort. Sannelig, jeg sier dere: Noen av dem som her står, skal ikke smake døden før de ser Menneskesønnen komme i sitt rike."

NB! ("komme" betyr "nærvær")

Himmelriket handler derfor ikke om å komme til himmelen, men heller at Himmelen/Guds Rike allerede har kommet.

Det leder meg til utrykket "å ikke arve Guds rike." Dette oppfattes av noen til å bety "å nektes adgang til Himmelen," men som vi har sett kan dette ikke stemme. Men hva betyr det da?

Vi ser på hva Bibelen sier om uttrykket "arve Guds rike," og finner at det er kun Paulus som bruker dette begrepet, og det kun fire ganger! Her må vi huske på at Paulus, tidligere Saulus, var en forfølger av de kristne som med Loven i hånd fikk dem fengslet og til og med drept. Men som du kjenner til møtte han nåden og den ubetingede kjærligheten - Jesus - på veien til Damaskus, og fikk oppdraget å fullføre Bibelen og åpenbare det han konsekvent kalte hemmeligheten - at alle mennesker er i Kristus uavhengig av deres prestasjoner!

For den ultra-loviske Saulus må denne åpenbaringen fra Jesus personlig ha vært intet minde enn et sjokk!

Så når Paulus snakker om å ikke "arve Guds rike" er det ikke som i hans tidligere Gudsforståelse snakk om en prestasjonsbasert ekskludering fra det evige fellesskapet med Gud, men om å ikke leve i din medfødte, guddommelige autoritet.

"Å ikke arve Guds rike" handler ikke om å tilbringe evigheten i helvete, men om å i en misforstått opplevelse av prestasjonsbasert uverdighet å ikke ta i bruk din rettmessige arv her på jorden.

Paulus bruker uttrykket "arve Guds rike" tre ganger i ett og samme brev til Korinterne: 1. Kor. 6:9, 1. Kor. 6:10 og 1. Kor. 15:50, og kun én gang til i Gal. 5:21.

Vi går til det anerkjente oppslagsverket Strongs, og der ser vi at "arve" er oversatt av klēronomēsousin og betyr "å arve, få del i det som allerede er ditt, ta i bruk."

"Guds rike" er oversatt av Theos Basileian, der Theos betyr "Gud, skaperen og opprettholderen av alt liv/alle ting," og Basileian "Kristi ledelse i den enkeltes hjerter, en ledelse/rike som en dag vil bli universell."

Guds rike betyr i følge Bibelen altså IKKE et fysisk sted, men beskriver et menneske med et forvandlet og fornyet sinn som ledes av Kristus kontra egne tanker med opprinnelse i løgnen!

Dette gir uttrykket "ikke arve Guds rike" en helt annen betydning enn å nektes adgang i Himmelen, men å ikke leve i sin gudgitte posisjon som et Guds barn - som en tigger i stedet for en konge.

Et godt eksempel er den fortapte sønnen som helt unødvendig levde i fattigdom og elendighet.

Å ikke arve Guds Rike er ikke en evig dom over dine prestasjoner, men beskriver et menneske som ikke lever i den medfødte, gudgitte arv vi fikk før verden ble skapt, og som vi kan lese om allerede i 1. Mos. 1:27-31:

"Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem. Gud velsignet dem og sa til dem: «Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden og legg den under dere! Dere skal råde over fiskene i havet og fuglene under himmelen og alle dyr som det kryr av på jorden!» Og Gud sa: «Se, jeg gir dere alle planter som setter frø, så mange som det finnes på hele jorden, og alle trær som bærer frukt med frø i. De skal være til føde for dere. Og til alle dyr på jorden og alle fugler under himmelen og alt som kryper på jorden, alt som har livsånde i seg, gir jeg alle grønne planter til føde.» Og det ble slik. Gud så på alt det han hadde gjort, og se, det var overmåte godt. Og det ble kveld, og det ble morgen, sjette dag."

Strongs

kléronomeó: to inherit

Original Word: κληρονομέω Part of Speech: Verb Transliteration: kléronomeó Phonetic Spelling: (klay-ron-om-eh'-o) Definition: to inherit Usage: I inherit, obtain (possess) by inheritance, acquire.

Cognate: 2816 klēronoméō (from 2818 /klēronómos, "a specific allotment of inheritance, apportioned by casting lots") – properly, to assign inheritance (inherit) by lot. See 2818 (klēronomos) for more discussion on sonship and inheritance.

2816 /klēronoméō ("to assign inheritance by lot-casting") is used in relation to believers claiming their earthly inheritance assigned (alloted) by the Lord.

[The believer receives their opportunity and reward for inheritance by divine-lot (cf. Eph 1:11, Gk text), which apportions the possessions of the Father for their gift of inheritance.]

theos: God, a god

Original Word: θεός, οῦ, ὁ Part of Speech: Noun, Feminine; Noun, Masculine Transliteration: theos Phonetic Spelling: (theh'-os) Definition: God, a god Usage: (a) God, (b) a god, generally.

2316 theós (of unknown origin) – properly, God, the Creator and owner of all things (Jn 1:3; Gen 1 - 3).

[Long before the NT was written, 2316 (theós) referred to the supreme being who owns and sustains all things.]

basileia: kingdom, sovereignty, royal power

Original Word: βασιλεία, ας, ἡ Part of Speech: Noun, Feminine Transliteration: basileia Phonetic Spelling: (bas-il-i'-ah) Definition: kingdom, sovereignty, royal power Usage: kingship, sovereignty, authority, rule, especially of God, both in the world, and in the hearts of men; hence: kingdom, in the concrete sense.

932 basileía (from 935 /basileús, "king") – properly, kingdom; the realm in which a king sovereignly rules. A kingdom (932 /basileía) always requires a king – as the kingdom (932 /basileía) of God does with King Jesus! 932 (basileía) especially refers to the rule of Christ in believers' hearts – which is a rule that "one day will be universal on the physical earth in the Millennium" (G. Archer).

[The kingdom (932 /basileía) is constantly used in connection with the rule of Christ in the hearts of believers – which also extends in various stages.]


bottom of page