top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Frihet!


Jesus kom for å sette oss fri fra det fengselet som menneskeheten satt i, og budskapet om frihet er essensielt i kristendommen. I denne leksjonen vil jeg se litt mer på hva vi egentlig er satt fri i fra.

Utgangspunktet for leksjonen er begrepet "synd, å synde, syndige gjerninger, og syndig natur". Et kjapt søk i GT viser at ordet forekommer i en eller annen form over 300 ganger, og i NT tett opp til 200 ganger. Så begrepet synd er godt innarbeidet i den kristnes sinn og bevissthet, og vi har alle vår oppfatning av hva dette innebærer.

Men er det sikkert at vi forstår det riktig?

I GT var synd en handling som gikk imot Guds lov, og som måtte straffes. Loven var krystallklar på hvilke handlinger Gud ville straffe, hvilke Han ville belønne, og det var nok ingen som ikke forstod at synd handlet om kvaliteten på deres gjerninger.

Synd var en handling imot Guds vilje.

I den nye pakten introduserer Jesus en ny forståelse av hva synden er, som brøt med den oppfatningen som hadde vært i flere tusen år. De skriftlærde, jødene og hele datidens menighetsliv hadde en godt innarbeidet og felles forståelse at synd var å bryte Guds lov, men så sier Jesus i Joh. 16:9 at: "synden er at de ikke TROR på meg!"

Jesus sier at synden sitter i sinnet, ikke i lemmene! Det handler om hva man tror om Gud, og ikke hva man gjør for Gud. Synd er oversatt av ordet hamartia, og betyr "de tanker, ord og gjerninger som ikke er produsert av Gud."

Dette vakte naturlig nok reaksjoner, som det faktisk fremdeles gjør, for mange lever med kroppen i den nye pakt, men med sinnet i den gamle. De forkynner at de er fri fra lenker og bånd, mens de prøver å holde i kroppen i trelldom i egen kraft.

De gode nyhetene er at vi er satt fri fra kravet til egne gjerninger, og at Guds forhold til oss ikke er basert på systemet straff og belønning som de trodde i den gamle pakten. Deres oppfatning av synd var feil, og det handlet aldri om våre gjerninger.

Synden kom inn i verden via løgnen fra satan, og det fødte det vi kaller syndens natur. Denne naturen får liv av at vi i våre sinn tror at Gud liker oss bedre når vi "er flinke kristne," enn når vi ikke er det. Syndens natur er faktisk en iboende lyst til å prestere bedre for Gud, i den tro at det vil behage Gud.

Denne idéen er så snedig konstruert at selv i dag, et par tusen år etter at Jesus satt oss fri fra syndens natur (løgnen i våre sinn), så lever fremdeles mange i et frivillig fangenskap. På den ene siden "tror de" at de er frelst av nåde, men på den andre siden prøver de å "synde minst mulig".

De er både fri fra loven, og bundet av den, på samme tid!

Men jeg sier til deg; du er fri! For synd peker ikke på kvaliteten på dine gjerninger, men på opprinnelsen. Alt vi tenker, sier, og gjør er produsert av en av kun to kilder - løgnen eller sannheten. Alt som Gud produserer i deg er ikke synd, men alt som løgnen produserer i deg, kalles synd. Kvaliteten på gjerningene har ingenting med saken å gjøre, som de feilaktig trodde i den gamle pakten. Dette er Paulus veldig tydelig på i 1. Kor. 13:3:

"Om jeg gir alt jeg eier til brød for de fattige, ja, om jeg gir meg selv til å brennes, men ikke har kjærlighet, da gagner det meg intet."

Synd handler om motivet.

Jeg anerkjenner at det vil ta tid å snu en innarbeidet oppfatning av hva synd er, og kjenner det igjen fra andre tema jeg skriver om. Men om du som leser disse leksjonene ber den hellige Ånd om å åpenbare det for deg vil du oppleve noe helt fantastisk. De vers, og deler av brev, som tidligere ikke gav mening, blir plutselig forståelige.

Som for eksempel Romerne 7, der overskriften er "frihet fra loven." Jeg tar kun med et par vers fra dette brevet til avslutning i denne omgang, og vi leser vers 8-11:

"Synden benyttet seg av budet og vakte all slags begjær i meg, for uten lov er synden død. Jeg levde en gang uten lov. Da budet kom, fikk synden liv, men jeg døde. Slik viste det seg at det som skulle gi liv, førte til død for meg. For synden benyttet seg av budet og bedrog og drepte meg med det."

- Synden fikk liv av loven - ikke lovløsheten.

- Synden benyttet seg av budet, bedrog meg, og drepte meg.

Jesus satt deg fri, og du er fri fra kravet om egne gjerninger. Guds elsker deg uavhengig av dine gjerninger, og da kan synd umulig ha noe med kvaliteten på gjerningene å gjøre. Synd er alt som ikke er produsert av Gud i deg, uavhengig av om gjerningen er i kategorien god eller ond.

Du er fri!


bottom of page