Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Syndens opprinnelse


Alle kristne har et forhold til begrepet synd, og i denne leksjonen skal vi se nærmere på hva synd egentlig er.

For å finne ut av dette går vi aller først til Strongs, og ser hva det anerkjente oppslagsverket har å si. Der ser vi at synd er oversatt av hamartía, som igjen består av to ord;

a (ikke) og méros (en del av) - "Ikke en del av".

Dette er en viktig opplysning i jakten på å forstå innholdet i det bibelske substantivet synd - et ord og begrep som i tradisjonell kristendom feilaktig forklares til kun å være onde gjerninger som ikke har Guds behag.

Men synd er det i et menneskes sinn som "ikke er en del av Gud", og således de tanker og forestillinger der Gud ikke er kilden. Gjerningene som disse tankene og idéene produserer oversettes av Strongs til: "å bomme på målet."

Jesus forklarte synd på denne måten i Joh. 16:9: "....synden er at de ikke TROR på meg."

Synd beskriver en tilstand i sinnet - ikke en handling!

For at vi i det hele tatt skal klare å bekjempe syndens ødeleggende konsekvenser - handlinger der Gud ikke er kilden - er det viktig at vi kjenner til syndens opprinnelse. Hvis ikke ender vi opp å sloss med syndens konsekvenser, som er en kamp det er umulig å vinne. Det blir som å øse båten uten å tette hullet. Vannet vinner alltid til slutt.

Men når vi kjenner til syndens kilde, opphav, og hva den består i, ja da er saken en helt annen. Da kan vi bekjempe selve årsaken, og i overført betydning endelig tette hullet i båten. Da slipper vi å øse vann resten av livet.

La meg ta deg tilbake til da synden kom inn i verden - til Edens Hage. Du kjenner historien, der Adam og Eva levde i et relasjonelt tillitsforhold til Gud som sin Far. De visste de var elsket uavhengig av sine gjerninger, og i og med at alt de tenkte, sa, og gjorde var produsert av Gud i dem, eksisterte derfor ikke synd som begrep.

Adam og Eva hadde ingen annen kilde enn Gud.