Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

"...min nåde er nok...."


Dette innlegget skiller seg litt ut fra de andre ved at det er en mer personlig betraktning, men jeg håper at du som leser vil se noe nytt, og at min erfaring vil være noe du kan ta med deg videre.

la oss aller først lese en kjent historie i 2 Kor. 12:7-9:

"For at jeg ikke skal bli hovmodig på grunn av de høye åpenbaringene, har jeg fått en torn i legemet, en Satans engel som skal slå meg – for at jeg ikke skal bli hovmodig. Tre ganger bad jeg Herren at den måtte bli tatt fra meg, men han svarte:"

"Min nåde er nok for deg, for kraften fullendes i svakhet."

"Min nåde er deg nok," svarte Gud da Paulus ba Ham om å fjerne denne "tornen i legemet." Jeg tolker dette til å være de som ikke bare la hindringer i veien, men også aktivt prøvde å drepe ham. Paulus kom nemlig med et så radikalt budskap om ubetinget kjærlighet og universell inkludering i Kristus, at selv disiplene fikk problemer med å forholde seg til ham.

Budbringeren var ifølge Bibelen (vår oversettelse) en "satans engel" som ikke var, slik jeg tolker det, en satans engel "ansatt" av Gud, men mennesker ledet av løgnen. Det stemmer da også med det Bibelen kaller "satans barn, ha djevelen til far," som betyr å ledes av løgnen - ikke at satan er din reelle far.

Jeg har mange ganger lurt på hva Paulus tenkte da Gud svarte; "min nåde er nok for deg?" Paulus mente åpenbart at nåden IKKE var nok, for da hadde han vel ikke bedt Gud om å fjerne tornene? Hans tanke var nok at om Gud fjernet noen av de aller verste motstanderne, tok toppen av problemene, så skulle nok han klare resten.

Gud var åpenbart uenig.

Jeg tror at Gud ikke ville at Paulus skulle bruke energi på å fokusere på problemene, men kun på Ham. I dette ligger det en sannhet som vi alle trenger å se, og det er at vi så lett vurderer problemer som store eller små alt etter som vi i egen kraft klarer å håndtere dem. De små problemene tar vi oss derfor ofte av selv, og først når vi kommer til de store involverer vi Gud.

Da sier vi gjerne som Paulus: "om Du vil hjelpe meg med dette problemet, så skal jeg love deg å ......... " og så lover vi et eller annet. Problemet med denne tankegangen er at vi, som Paulus, gir problemer en makt over oss de ikke har, og om Gud ikke griper inn så vil vi garantert tape.

Men