top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Det handler ikke om å elske ei bok, men at Gud elsker deg!


I dag skal vi se på budskapet til Johannes og Jesus som handlet om omvendelse som en nødvendig forberedelse til et nytt Rike. Har vi forstått denne oppfordringen riktig, eller er det noe her som vi kunne trenge å vite litt mer om?

La oss se litt på dette sammen, og begynner med i Matt. 3:2 der Johannes sier: Vend om (omvend dere), for himmelriket er nær!"

"Vend om," eller "omvend dere," er oversatt av ordet metanoeó, og består av to ord satt sammen;

metá

"forandret etter å ha vært sammen med"

noiéō

"tenke annerledes etterpå"

Å omvende seg har altså ingenting med gjerninger å gjøre, men handler om en endring i sinnet.

"TENK ANNERLEDES, DERE TENKER FEIL!" er hva Johannes faktisk sier. Publikum er de såkalte rett-troende, jødene, fariseere og saddukeere, men budskapet var og er universelt.

Johannes var den som ryddet vei for Jesus, og profeterte om hva som skulle komme, og via hvem.

"Jeg døper dere med vann til omvendelse. Men han som kommer etter meg, er sterkere enn jeg. Jeg er ikke engang verdig til å ta av ham sandalene. Han skal døpe dere med Hellig Ånd og ild."

Johannes refererte til Jesus.

Budskapet er universelt inkluderende, men de første som var utpekt til å få høre de gode nyhetene om at Guds forhold til menneskene allikevel ikke var prestasjonsbasert, men relasjonsbasert, er altså jødene. Det var de som Jesus i Matt. 15:24 (1930) kalte de fortapte får av Israels hus.

"Jeg er ikke utsendt til andre enn de fortapte får av Israels hus."

Budskapet er, bare for å ta det en gang til, at de måtte forandre sine tanker om Gud. Det var altså ikke en oppfordring om å forbedre sine gjerninger opp til et enda høyere nivå.

Himmelriket er nær!

Ordet i våre Bibler oversatt "himmelriket" er oversatt av disse ordene:

hē basileia tōn ouranōn - kongeriket i himmelen (the kingdom of the Heavens)

basileía betyr "Jesu ledelse i den troendes hjerte, som en dag skal bli universell."

ouranos - (heaven/himmel) kan bety to ting.

"Det ene beskriver det synlige som atmosfære, skyer, stjerner. Det andre det kan betyr er det usynlige og himmelen i et åndelig perspektiv, som den nye tilstanden på jorden der alle mennesker er ledet personlig av Jesus."

Hva er innholdet i Johannes budskap, som Jesus i Matt. 4:12 fortsatte å forkynne da Johannes ble kastet i fengsel?

"Fra den tid begynte Jesus å forkynne: "Vend om, for himmelriket er nær!"

Budskapet handler om å endre hva man tenker, sinnets fornyelse som er uttrykket Paulus bruker i Rom. 12:2: "la dere forvandle ved at sinnet fornyes.."

"Forvandle" er oversatt av metamorphoó, og som omvendelse består dette også at to ord satt sammen til ett.

metá (forøvrig samme første ordet i metamorfose)

"forandret etter å være sammen med"

morphóō

"endret fra innsiden, uavhengig av egen vilje, evne og prestasjon"

Metamorfose beskriver den forvandlingen en jordbunden larve gjennomgår på veien til en sommerfugl, og er en forvandling fra en "gammel til ny skapning" - ikke kun en forbedring av den eksisterende.

Kan du se at forvandle beskriver det samme som omvendelse?

Omvendelse beskriver et menneske, som ved å endre sine tanker om Gud forvandles til en ny skapning, som en larve blir til en sommerfugl. Omvendelse er altså IKKE noe et menneske kan gjøre selv, eller i det hele tatt bidra til, men omvendelse er en gave fra Gud.

Det er kun ved felleskap med Jesus at mirakelet skjer, og at du i takt med at de gamle tankene forsvinner ut av ditt sinn, tilsvarende forvandles som menneske i tanker, ord, og til slutt; gjerning.

2 Kor. 10:4-5: "For våre våpen er ikke fra mennesker, men de har sin kraft fra Gud og kan legge festninger i grus. Vi river ned tankebygninger og alt stort og stolt som reiser seg mot kunnskapen om Gud, og vi tar hver tanke til fange under lydigheten mot Kristus."

Oppfordringen om omvendelse handlet ikke, og handler ikke om å ta seg sammen, prestere bedre, slutte med ditt og begynne med datt. Det er ikke en befaling om å gjøre litt mer, men heller at man kan senke skuldrene og heise hvitt flagg i forhold til egne prestasjoner.

Det er et budskap som jeg kan finne på å si på denne måten:

"slapp av, ro deg ned, det går bra. Gud elsker deg og du trenger ikke å være redd for at Gud vil avvise deg på grunn av hva du gjør og ikke gjør. Gud elsker deg som du er, og du er inkludert i Guds familie fordi Gud har skapt deg i Hans bilde, og allerede FØR verden ble skapt utvalgte han deg til å leve evig sammen med ham."

Det som jødene, fariseerne, og de skriftlærde gjorde feil, var jo at de var sikre på at gode gjerninger var veien til Gud. Men Jesus kom ikke med ytterlige krav om skjerping og ved det førte dem enda mer på villspor, men at Gud elsket alle mennesker uavhengig av deres prestasjoner.

"Tenk annerledes, legg av dere gjerningsvesenet - omvend dere!" sa Jesus. "Avslutt deres usunne forhold til Skriften, for det ødelegger deres tanker og gudsbilde. Bytt ut boka med personen i boka, altså med meg, og la meg få være veien, sannheten og livet for dere."

Joh. 5:39:40: "Dere gransker skriftene, fordi dere mener at dere har evig liv i dem – og nettopp de vitner om meg! Men dere vil ikke komme til meg slik at dere kan ha liv."

Hvorfor måtte de tenke annerledes? Jo, fordi om få år skulle kapittelet "den gamle Pakt" avsluttes, og et nytt kapittel skulle skrives; "den nye Pakt."

Nå skulle Jesus lede alle mennesker personlig via å bo i deres hjerter.

"Omvend dere, for tiden er inne til at Jesus tar over styringen," er et like aktuelt budskap i dag som det var da. I en tid der informasjon er allemannseie og lett tilgjengelig via millioner av dataskjermer og smart telefoner over hele verden, er det kanskje enda lettere å gi kunnskapen om Jesus større plass enn kjennskapen til Jesus.

Kunnskapen har potensiale til å bli din største avgud, og du trenger ikke være flink en gang i deg selv. Nettet flommer nemlig over av eksperter i gresk, hebraisk, nåde og lov-teologi, og det er bare å finne "din personlige ekspert" så har du ammunisjon til å sloss på Facebook i åresvis.

"Det står skrevet; det betyr egentlig; men har du lest dette; se her hva det egentlig betyr på grunnteksten" skiller brødre og søstre, og lager stadig flere skyttergraver med en teologi som blir vanskeligere og vanskeligere å henge med på. Å ganske enkelt tro på Jesus blir nesten for dumt i kristen sammenheng; det duger liksom ikke lenger?

"Kan du ikke koiné gresk?" ble jeg spurt på Facebook, og motivet var tydelig. "Jeg har mer kunnskap enn deg - jeg VINNER!"

Hva skjedde med å ha et personlig forhold til Jesus egentlig?

Men så er det kanskje det som var innholdet i det både Johannes og Jesus sa? "Omvend dere, dere som tror at det handler om kunnskap. For det handler ikke om å elske ei bok om Gud, men om at Gud elsker dere!"

Jeg tror at dette "ta dere sammen for å bli frelst" budskapet er totalt misforstått, og at det var den tankegangen Jesus kom for å si, og ikke minst demonstrere var feil. De trengte å endre tankegangen som var plattformen for deres teologi og gudsbilde.

De trengte å se seg selv som Gud så dem - som Guds barn fordi Gud elsker dem!

Strongs

basileía

Definition: kingdom, sovereignty, royal power

Usage: kingship, sovereignty, authority, rule, especially of God, both in the world, and in the hearts of men; hence: kingdom, in the concrete sense.

932 basileía (from 935 /basileús, "king") – properly, kingdom; the realm in which a king sovereignly rules. A kingdom (932 /basileía) always requires a king – as the kingdom (932 /basileía) of God does with King Jesus! 932 (basileía) especially refers to the rule of Christ in believers' hearts – which is a rule that "one day will be universal on the physical earth in the Millennium" (G. Archer).

[The kingdom (932 /basileía) is constantly used in connection with the rule of Christ in the hearts of believers – which also extends in various stages.]

ouranós

Definition: heaven

Usage: heaven, (a) the visible heavens: the atmosphere, the sky, the starry heavens, (b) the spiritual heavens.

3772 ouranós – heaven (singular), and nearly as often used in the plural ("heavens"). "The singular and plural have distinct overtones and therefore should be distinguished in translation (though unfortunately they rarely are)" (G. Archer).

metamorphóō

(from 3326 /metá, "change after being with" and 3445 /morphóō, "changing form in keeping with inner reality") – properly, transformed after being with; transfigured.


bottom of page