Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Kan vi ledes av hjertespråket?


Som kristen er det en rekke Bibel, tradisjon, kultur, fornuft, og også følelsesbaserte parameter man skal balansere om man skal klare å leve kristenlivet slik Gud har tenkt det. Det å ledes av hjertespråket havner ikke sjeldent helt nederst ned på listen, da en slik følelsestyrt ledelse regnes av mange for å være lite treffsikker, og vil i tillegg variere fra person til person.

"Du lager deg din egen Gud" har jeg hørt mer enn en gang.

Det som de fleste holder som øverste autoritet er, ikke overraskende, Bibelen. Årsaken er at den av de aller fleste påstås å være enkel å forholde seg til, og at budskapet ikke tilsløres av mer svevende faktorer som følelser og personlige preferanser. I Bibelen står det svart på hvitt hvem og hvordan Gud er, hva som kreves og forventes av oss under alle forhold, og også hva konsekvensen blir om vi ikke forholder oss til Bibelens klare budskap.

"Les som det står, og gjør som det står, ikke et ord av skriften forgår!" brukes for å forsterke tilliten til Bibelens ufeilbarlighet og budskap. Bibel og hjerte blir ofte hverandres kontraster, der følelsene drar deg i en retning og Bibelen i en annen. Derav uttrykket: "Du må ikke blande følelser inn i Evangeliet!"

Jesus levde i et samfunn der Skrift og hjerte var kontraster, og der normalen var å ledes av Skriften alene. Det å ledes av hjertespråket var mildt sagt oppsiktsvekkende, og selv hans disipler klarte ikke helt å forstå dette fullt ut som vi ser vi av hans samtale med Tomas og Filip i Joh. 14:12-11:

"Tror du ikke at jeg er i Faderen og Faderen i meg? De ord jeg sier til dere, har jeg ikke fra meg selv; det er Faderen som er i meg og gjør sine gjerninger. Tro meg når jeg sier at jeg er i Faderen og Faderen i meg. Om ikke for annet, så tro det for selve gjerningenes skyld."

Jesus ble ledet av Gud alene!

I og med at Gud er kjærlighet får det den konsekvens at Jesus levde sitt liv ledet av kjærligheten, og den kommunisert fra Gud til Jesus via hans følelsesapparat.

1. Joh. 4:7-9: "Mine kjære, la oss elske hverandre! For kjærligheten er fra Gud, og den som elsker, er født av Gud og kjenner Gud. Den som ikke elsker, har aldri kjent Gud, for Gud er kjærlighet. Og Guds kjærlighet ble åpenbart blant oss da han sendte sin enbårne Sønn til verden for at vi skulle ha liv ved ham."

Jeg tolker Bibelen til at den oppmuntrer oss til å ikke lenger ledes av bokstaven, men av kjærlighet. Det er slik jeg tolker Paulus budskap i 2. Kor. 3:5-6: