Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Les Jesus inn i Bibelen


Leser du Jesus inn i Bibelen, eller leser du Bibelen inn i Jesus? La oss se på noe Jesus sa om akkurat dette.

Jesu påstand

Joh. 5:39-40: "Dere gransker skriftene, fordi dere mener at dere har evig liv i dem – og nettopp de vitner om meg! Men dere vil ikke komme til meg slik at dere kan ha liv."

Legg merke til hva Jesus sier er de skriftlærdes motiv for å granske Skriftene:

"... fordi dere mener at dere har evig liv i dem"

Hvorfor gransket de skriftene? Hva var deres underliggende motiv?

Som Jesus påpeker var motivet at de trodde de kunne oppnå evig liv ved å studere Skriftene, og deretter utføre (selvsagt så godt de kunne) de gjerninger de mente deres tolkninger av bokstaven påla dem.

De forstod rett og slett ikke at det evige livet måtte tas imot som en gave av kun nåde ved å tro på Jesus,

"...hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt..." (Joh. 3:16)

men de trodde altså at nøkkelen til evig liv lå i Skriftene.

"fordi dere mener at dere har evig liv I DEM!"