top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Les Jesus inn i Bibelen


Leser du Jesus inn i Bibelen, eller leser du Bibelen inn i Jesus? La oss se på noe Jesus sa om akkurat dette.

Jesu påstand

Joh. 5:39-40: "Dere gransker skriftene, fordi dere mener at dere har evig liv i dem – og nettopp de vitner om meg! Men dere vil ikke komme til meg slik at dere kan ha liv."

Legg merke til hva Jesus sier er de skriftlærdes motiv for å granske Skriftene:

"... fordi dere mener at dere har evig liv i dem"

Hvorfor gransket de skriftene? Hva var deres underliggende motiv?

Som Jesus påpeker var motivet at de trodde de kunne oppnå evig liv ved å studere Skriftene, og deretter utføre (selvsagt så godt de kunne) de gjerninger de mente deres tolkninger av bokstaven påla dem.

De forstod rett og slett ikke at det evige livet måtte tas imot som en gave av kun nåde ved å tro på Jesus,

"...hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt..." (Joh. 3:16)

men de trodde altså at nøkkelen til evig liv lå i Skriftene.

"fordi dere mener at dere har evig liv I DEM!"

Blind bokstavtro

Når man leser Bibelen inn i Jesus blir bokstaven øverste autoritet, og man gir bokstaven mer troverdighet, og dermed mer makt og autoritet enn Jesus. Ved det gjør man faktisk seg selv til sin egen gud der man stoler mer på hva man selv intellektuelt klarer å tolke ut av Bibelen, enn man gjør på vitnesbyrdet fra Jesu levde liv.

"Det står skrevet - du må lese din Bibel - les som det står og gjør som det står" runger som kamprop fra de selverklærte bibeltro i dag som på Jesu tid. Det samme stolte, og rent menneskelige (kjødelige) motivet som Jesus kom for å korrigere lever dessverre i beste velgående blant nåtidens skriftlærde.

La oss lese Jesus sin respons til dem;

"Men dere vil ikke komme til meg slik at dere kan ha liv!"

Dere vil ikke!

Dette er en kraftig korrigering i kjærlighet fra Jesus til de som holdt egen tolkninger av Skriften høyere enn vitnesbyrdet fra hans liv, og det er derfor særdeles viktig at også vi i dag forstår hva Jesus mente. For Jesus sier rett ut at Skriften IKKE er veien til Gud, men at det er han, og kun han som er veien.

Men deres egen vilje, godt kamuflert i sin religiøse drakt som en hellig lojalitet til Skriften – det dagens skriftlærde kaller Guds ord - ble deres motspiller i å se nåden fra Jesus. De falt for sin egen stolthet!

Jesus er veien

Ønsker du evig liv, som Joh. 17:3 forklarer er felleskap med Faderen, dette intime relasjonsbaserte felleskapet til ditt beste, så er det kun en vei - JESUS! For det er bare han som er sannheten, veien og livet.

Jesus er eneste veien til Gud, for blind bokstavtro er ikke, og har aldri vært veien til Gud. Den leder deg faktisk feil vei, til strevet og egenrettferdigheten, loviskhet og egne døde gjerninger; med mindre;

DU LESER JESUS INN I BIBELEN!

Det vil si at du må la Jesu liv, karakter, alltid tilgivende og nådige grunnholdning, hans ubetingede kjærlighet som ble demonstrert i hans liv, og for ikke å snakke om i hans død på korset, få være fasiten.

Aldri les Bibelen uten at du har en flaske korrekturlakk for hånden, og denne flasken må være fylt med Jesu blod - selve beviset på hans betingelsesløse kjærlighet, nåde og barmhjertighet. Alt, og jeg mener absolutt ALT som ikke stemmer med Jesu gjerninger, SKAL STRYKES UT!

La oss lese hva Jesus sa til de skriftlærde en gang til, og se om det ikke gir en litt annen mening nå:

"Dere gransker skriftene, fordi dere mener at dere har evig liv i dem – og nettopp de vitner om meg! Men dere vil ikke komme til meg slik at dere kan ha liv."

Bibelen, både GT (Skriftene) og NT handler om Jesus, men uten at man leser Jesus inn i dem så han blir den korrigerende øverste autoritet og fasit, har Bibelen potensiale i seg til å lede deg BORT fra det evige livet! Bokstavtroen kan faktisk lede deg til et liv i en fortapt tilstand, som er å leve uten å kjenne Gud. (Joh 17:3)

Minner deg om at Jesus kom for å frelse aller først de fortapte får av Israels hus, jødene, de bokstavtro og skriftlærde. De som i sin selverklærte rettroenhet var sikre på at de var de eneste som var på rett vei, men så var det altså de som gikk feil. Matt 10:5-6: "Disse tolv sendte Jesus ut og bød dem: Gå ikke ut på veien til hedningene, og gå ikke inn i nogen av samaritanenes byer, men gå heller til de fortapte får av Israels hus!"

Matt. 15:24: "Jeg er ikke utsendt til andre enn de fortapte får av Israels hus."

Bytt derfor ut;

DET STÅR SKREVET! med DET ER LEVET!

Bruk Jesu blod som korrekturlakk på Bibelen, og bruk det nådeløst mot alle bokstaver som er i konflikt med det ubetingede kjærlighetslivet Jesus demonstrerte for oss her på jorden!

Det er kun en vei til Faderen, til dette fantastiske livet sammen med Gud, og veien er ikke bokstaven, men Jesu hjerte tydelig demonstrert ved hans liv og gjerning.

La DHÅ åpenbare Guds ubetingede kjærlighet så du også ser at Jesus faktisk er Guds selvåpenbarelse, og at han er det fullkomne bildet av den usynlige Gud. (Kol. 1:15) Først da vil du kunne bli i stand til å speile Guds sanne hjerte til menneskene rundt deg, slik Jesus gjorde til det fullkomne.

Du må faktisk velge å enten lese Bibelen inn i Jesus, eller å lese Jesus inn i Bibelen, for de to kildene er enkelte ganger i konflikt. Hva velger du?

Rett svar er; les Jesus inn i Bibelen og la hans levde liv ALLTID være den øverste autoritet. La vitnesbyrdet fra hans levde liv lede deg, prestasjonsfritt fra din side, til det evige livet - det relasjonsbaserte felleskapet med Faderen og Sønnen.

Jeg vil la Jesus få avslutte dette innlegget, og legg merke til hva han egentlig sier til disiplene.

Joh. 14:11: "Tro meg: Jeg er i Far og Far i meg. Om ikke for annet, så tro det for selve gjerningenes skyld."

Kan du høre hva han sier - ser du det? Tro meg for hva da? Ja, du hører riktig, for Jesus sier:

"Tro meg for mine gjerninger!"

,,,eller sagt på en annen måte;

LES JESUS INN I BIBELEN!


bottom of page