top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Den stille stemmen


Joh. 14:16-18: "Og jeg vil be Faderen, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal bli hos dere for alltid: sannhetens Ånd. Verden kan ikke ta imot ham, for verden ser ham ikke og kjenner ham ikke. Men dere kjenner ham; han blir hos dere og skal være i dere. Jeg skal ikke la dere bli igjen som foreldreløse barn, jeg kommer til dere."

Jesus kaller den hellige Ånd for JEG! Det er altså han som er denne stille innvendige stemmen, og du kan derfor trygt stole på at det han sier til deg.

Jeg tror det er på tide å løfte opp tilliten til at Jesus taler til oss personlig, og gi en mye større verdi til den personlige relasjonen mellom Jesus og det enkelte mennesket.

I Joh. 16:12-13 forklarer Jesus hvorfor vi bør lytte til hva han sier:

"Ennå har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå. Men når han kommer, sannhetens Ånd, skal han veilede dere til den fulle sannhet. For han skal ikke tale ut fra seg selv, men si det han hører, og kunngjøre dere det som skal komme."

På tross av at disiplene hadde levd med Jesus i tre år, hørt og sett mer enn de fleste av oss, var kjent i Skriftene, hadde Jesus allikevel mye mer å lære dem.

Hva med oss?

Vi trenger også hver dag å lytte til hva Jesus har å si, og ikke la oss begrense av tidligere doktriner og innlærte "sannheter." For mange så hindrer faktisk bokstaven de i å motta nytt lys fra Jesus, og trenger kanskje igjen å minnes om hva Jesus sa til sine disipler?

"Ennå har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå. Men når han kommer, sannhetens Ånd, skal han veilede dere til den fulle sannhet."

Kan vi stole på stemmen på innsiden?

Svaret er ja. Det er Jesus som taler til deg, og mitt råd er å stole mer på den enn på dine egne tolkninger av bokstaven.


bottom of page