Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Er det håp etter døden?


I denne leksjonen skal vi se på et omdiskutert tema, og det er om det er håp også etter døden. Meningene er delte, og noen tror at om man dør uten å kjenne Jesus så enten dør man for evig, eller havner i helvete med evig pine. Andre tror at Guds kjærlighet etterjager oss også etter døden, og at Evangeliet blir forkynt i fortapelsen.

For de som tror at Evangeliet forkynnes for de døde finnes det også to ulike syn. Et syn er at de som har gjort det gode skal få leve evig sammen med Gud, mens de andre skal få sin fortjente dom. Denne dommen er vi heller ikke enig om hva er, og igjen er det to syn. Noen tror dommen er evig død, andre mener bestemt den er evig pine.

Men hva sier Bibelen, er av og til min inngang til en leksjon, og så også i dag. Så la oss se på et utdrag av Johannes brev der bakteppet er at jødene ønsker å drepe Jesus fordi han har helbredet på sabbaten, og også påstått at Gud er hans far.

Joh. 5:25-29: "Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den tid kommer, ja, den er nå, da de døde skal høre Guds Sønns røst, og de som hører, skal leve. For likesom Faderen har liv i seg selv, har han også gitt Sønnen å ha liv i seg, og han har gitt ham myndighet til å holde dom, fordi han er Menneskesønnen. Dere må ikke undre dere over dette, for den time kommer da alle de som er i gravene, skal høre hans røst. De skal komme fram, og de som har gjort det gode, skal stå opp til livet, men de som har gjort det onde, skal stå opp til dom."

Bakgrunnen for historien er som vi nevnte at jødene ønsker å drepe Jesus fordi han har helbredet på sabbaten, og påstått at Gud er hans far. De setter tolkningen av bokstaven over retten til å leve, og også i dag opplever vi på Facebook at annerledes-tenkende dømmes til evig pine i helvete av de påstått rett-troende.

Men se hva Jesus svarer disse jødene, og i vers 25 sier han følgende: "Den tid kommer, ja, den er nå, da de døde skal høre Guds Sønns røst, og de som hører, skal leve."

De døde skal ifølge Jesus høre Guds røst!

Den lille setningen ødelegger læren som påstår at de som dør uten å ha sagt ja til Jesus sendes til helvete, men vi leser at de som dør uten å ha blitt forkynt Evangeliet skal få det forkynt i etterlivet.

Jesus bekrefter dette i vers 28, der han sier: "Dere må ikke undre dere over dette, for den time kommer da alle de som er i gravene, skal høre hans røst."

Men så sier Jesus noe som tilsynelatende ikke er gode nyheter for alle, og det kommer i vers 29: "De skal komme fram, og de som har gjort det gode, skal stå opp til livet, men de som har gjort det onde, skal stå opp til dom."