top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Hvor er Himmelen?


Visste du at det er kun Matteus som bruker uttrykket himmelens Rike og himmelriket? Begrepet Guds Rike finner vi 68 ganger i de nytestamentlige bøker, mens himmelens Rike/himmelriket kun 32 ganger, og det kun i Matteus!

Her er et eksempel der Matteus og Lukas gjengir Jesu egne ord, men av en eller annen grunn sier de ikke det samme? Det den ene kaller Himmel, kaller den andre Guds rike? Hvorfor?

Matt. 11:11:

“Assuredly, I say to you, among those born of women there has not risen one greater than John the Baptist; but he who is least in the kingdom of HEAVEN is greater than he.”

"Sannelig, jeg sier dere: Blant dem som er født av kvinner, har det ikke stått fram noen større enn døperen Johannes. Men selv den minste i HIMMELRIKET er større enn han."

Luk. 7:28:

“For I say to you, among those born of women there is not a greater prophet than John the Baptist; but he who is least in the KINGDOM OF GOD is greater than he.”

"Jeg sier dere: Blant dem som er født av kvinner, er ingen større enn Johannes. Men selv den minste i GUDS RIKE er større enn han." (Luk. 7:28)

Hva kan grunnen være til at Matteus ikke brukte Guds Rike som de andre, men valgte å erstatte det med Himmelriket?

Det er viktig å forstå at Matteus henvendte seg til jøder, og loven var tydelig på at man ikke måtte misbruke Guds navn. Dette er sannsynligvis årsaken til at han i håp om å vinne dem, ikke støte dem, erstattet Guds Rike med Himmelriket.

Det kommende Guds Riket/Himmelriket var utrykk som begge beskrev nøyaktig det samme, nemlig at det gamle tempelbaserte ,Jerusalem-sentrerte religiøse og loviske systemet ikke lenger skulle være det verktøyet Gud skulle regjere gjennom. Derfor ble også ødeleggelsen av Jerusalem i år 70 e.Kr et synlig bevis på avslutningen av denne gamle ordningen, og at fra nå av skulle hele menneskeheten være bærere av Guds-nærværet.

1. Pet. 2:9: "Men dere er en utvalgt slekt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk som er Guds eiendom, for at dere skal forkynne hans storverk, han som kalte dere fra mørket til sitt underfulle lys."

La oss lese litt i Matt. 16:27-28 New King James Version (NKJV) og bare husk at ordet "komme" skal leses "nærvær".

"For the Son of Man will come in the glory of His Father with His angels, and then He will reward each according to his works. “Assuredly, I say to you, there are some standing here who shall not taste death till they see the Son of Man coming in His kingdom.”

"For Menneskesønnen skal komme i sin Fars herlighet sammen med sine engler og skal da gi enhver igjen etter det han har gjort. Sannelig, jeg sier dere: Noen av dem som her står, skal ikke smake døden før de ser Menneskesønnen komme i sitt rike."

Himmelriket handler slik jeg tolker det ikke om å komme til Himmelen, men at Himmelen har kommet til deg.


bottom of page