top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Ingen blir latt tilbake


Kanskje noen av dere har sett filmen Left Behind som i grusomme detaljer beskriver den dagen Jesus henter noen av oss, men etterlater de fleste? Derav tittelen;

Left Behind - Etterlatt.

Jeg har sett den, og min reaksjon den gangen var ikke glede for å være inkludert, men en enorm lettelse for å ikke være en av de hundrevis av millioner som ble igjen i det helvete Gud iverksatte.

Det var fly som falt ned fra luften, busser og tog som krasjet i voldsom fart med all den død og fordervelse dette førte til. Filmen bød på eksplosjoner, ulykker, tragedier, blod og død som overgikk de fleste voldsfilmer, og straffen rammet ikke bare de ufrelste, men også kristne med feil motiv eller uoppgjort synd.

Filmen var voldsom og brutal, og den skremte den meg til å ta meg enda mer sammen, og ikke minst å "vitne" mer om Jesus. Det siste gjorde jeg kun av egoistiske hensyn, for i filmen ble de sløve kristne etterlatt, og i den kategorien skulle i hvert fall ikke jeg havne. Så for å være sikker på at mine motiver var riktige vitnet jeg i øst og i vest, og fortale alle at de måtte bli frelst, ellers!

"Ble mange frelst da i det minste?" Nei, ingen faktisk, og jeg forstår dem veldig godt. For budskapet mitt var at om du ikke sier ja til å følge Jesus, så vil Gud etterlate deg til å dø i et helvete på jord. Men det slutter ikke der, for du vil våkne opp i et nytt helvete med enda større plager, men fra dette helvete vil du aldri dø. Dette siste helvete varer nemlig evig.

Som dere vet har jeg i dag et helt annet syn der jeg tror at ingen blir etterlatt, og jeg mener også at Bibelen støtter meg i dette. Så i dag skal vi derfor sammen se på noen bibelvers som i følge Johannes er fra Jesu egen munn. Vi begynner å lese i Joh. 5:37 og 44:

"Alle de som Faderen gir meg, kommer til meg, og den som kommer til meg, vil jeg så visst ikke støte bort."

"Ingen kan komme til meg uten at Faderen som har sendt meg, drar ham; og jeg skal reise ham opp på den siste dag."

Det jeg vil du skal legge merke til er at Jesus sier at ingen som kommer til ham kommer fordi de selv har bestemt det, men fordi de er sendt til ham av Faderen. Dette er en veldig viktig opplysning da det faktisk legger ansvaret for å komme til Jesus på Gud - ikke på oss!

Det er altså ikke vi som "finner Jesus," men det er Gud som sender oss dit.

Jesus bekrefter at han vil ta imot alle som kommer. Ingen blir etterlatt, men alle inkluderes og blir med i Guds familie og fellesskap. I vers 38 leser vi at det også er Guds vilje at Jesus ikke skal miste en eneste en, men at Han vil at alle skal bli med.

"For jeg er ikke kommet ned fra himmelen for å gjøre det jeg selv vil, men det han vil, som har sendt meg. Og hans vilje er at jeg ikke skal miste noen av alle dem han har gitt meg, men reise dem opp på den siste dag."

I vers 40 gjentar Jesus hva som er Guds vilje, og han sier at den som ser (theóreó), som betyr å få åpenbart at Jesus er Gud, skal ha evig liv. Evig liv betyr ikke primært å leve for evig selv om det er en sekundær konsekvens, men begrepet evig liv - å kjenne (ginosko) Gud - har fokus på kvalitetene i det intime fellesskap med Gud. ref Joh. 17:3.

"For dette er min Fars vilje, at den som ser Sønnen og tror på ham, skal ha evig liv, og jeg skal reise ham opp på den siste dag."

Vi går tilbake til vers 44:

"Ingen kan komme til meg uten at Faderen som har sendt meg, drar ham; og jeg skal reise ham opp på den siste dag."

Det Jesus sier til jødene og de andre tilhørerne er intet mindre enn oppsiktsvekkende. Han sier rett ut, og uten å gå rundt grøten at: ingen kan komme til ham uten at Faderen, drar ham.

Hvis vi ser dette i sammenheng med vers 37 der Jesus bekrefter at alle som Faderen sender til Jesus blir tatt imot og inkludert, så klarer ikke jeg å se dette annerledes enn at:

- alle som kommer til Jesus ikke kommer av egen vilje, men av Guds vilje og fordi Han drar dem (helkó) som betyr: dra, overbevise, med fokus på tiltrekningskraften i Gud.

Det er altså Gud som aktivt drar oss og sender oss til Jesus, og ikke vi som tar et valg om å følge ham. Vi tror gjerne det på grunn av at mye av av forkynnelsen påstår det, men i følge Jesus er det ikke riktig.

For Jesus sier at: "Ingen kan komme til meg uten at Faderen som har sendt meg, drar ham."

Ingen betyr rett og slett ingen, og skal vi tro på det Jesus sier så er det Gud som sørger for å dra alle mennesker til Jesus, og at alle skal inkluderes og ingen skal som i filmen etterlates.

Da etterlater (beklager ordspillet) jeg deg med følgende spørsmål som jeg vil at du skal besvare:

- Tror du Gud sender alle mennesker til Jesus, eller kun noen?

Svaret på dette spørsmålet vil få store konsekvenser for ditt videre kristenliv, for om svaret er ja blir du en inklusjonist (som meg) der alle mennesker er dine brødre og søstre.

Er svaret nei er du en såkalt Kalvinist, der du må velge å tro at Gud har utvalgt noen til evig liv, andre til evig død.

Hva svarer du?

Her er et vers du kan lese mens du tenker.

Ef.1:4-5: "I Kristus har han utvalgt oss før verden ble skapt, så vi skulle stå hellige og feilfrie for hans ansikt. I kjærlighet har han, av sin egen frie vilje, forut bestemt oss til å få barnekår hos seg ved Jesus Kristus."


bottom of page