top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Jeg unner deg å bli fri!


Jeg har mistet mye, og det sammen unner jeg deg. For jeg har mistet frykten for straff, og fått erfare i praksis det som står skrevet i 1. Joh. 4:17-18:

"Kjærlighetens mål med oss er at vi skal ha frimodighet på dommens dag; for vi er slik som han er, midt i denne verden. I kjærligheten finnes det ikke frykt; den fullkomne kjærlighet driver frykten ut. For frykten bærer straffen i seg, og i den som frykter, er ikke kjærligheten fullendt."

Når frykten for straff forsvant, så forsvant også løgnene om Gud i mitt sinn, en etter en. De satanisk inspirerte løgntankene som fra sine skjulested i sinnets festningsverk påstår at Guds forhold til oss er prestasjonsbasert - ikke relasjonsbasert. Av nåde fikk jeg åpenbart at Gud ikke er slik jeg trodde, men at han er hundre prosent som Jesus.

Joh. 1:18: "Ingen har noen gang sett Gud, men den enbårne, som er Gud, og som er i Faderens favn, han har vist oss hvem han er."

Som Jesus er også Gud alltid tilgivende og nådig, og han verken belønner eller straffer våre gjerninger. For Gud elsker oss uavhengig av våre prestasjoner fordi Han er kjærlighet, og hans kjærlighet til oss er like evig som Gud er evig. Så selv om enkelte av oss av forskjellige årsaker ikke klarte å be frelsesbønnen før døden inntraff, så vil det første de møter i etterlivet være Guds evige kjærlighet.

Dommen er at løgnene må dø, og hele skapningen vil til slutt forsones med Gud. Det som står i 2. Kor. 5:19 vil oppfylles, og Jesus blir i sannhet hele verdens frelser.

"Det var Gud som i Kristus forsonte verden med seg selv."

- Jeg unner deg å miste det jeg har mistet, nemlig frykten for at Guds dom for noen er evig straff og tortur i helvete.

- Jeg unner deg å miste alle satans løgner om at Jesus ikke er verdens frelser, men kun for de som si ja til ham før døden.

- Jeg unner deg å miste frykten, og å finne hvilen i at du er god nok som du er.

- Jeg unner deg å miste frykten for at dine barn skal gå fortapt og havne i helvete, og at dine foreldre, familie, venner og bekjente, ja alle de som av ulike årsaker ikke blir frelst før døden skal måtte lide i all evighet.

- Jeg unner deg å se mennesker slik Gud ser dem, elsket uten betingelser, og ikke som prosjekter det er ditt ansvar å få til å si ja til Jesus før de dør.

- Jeg unner deg å se det jeg ser i dag, at Gud er akkurat som Jesus, fullkommen kjærlig og fullkommen god.

- Jeg unner deg å få balansert forholdet mellom det du leser i Bibelen, og det du kjenner Jesus hviske i hjertet ditt; de gode, varme ømme ordene som er som balsam for sjelen - de "for gode til å være sanne ordene" som er direkte fra Guds hjerte.

Jeg unner deg å klare å stole på det Jesus sier til deg med de stille ordene som kun hjertet ditt klarer å fange opp, og at de versene i Bibelen som motsier dette mister sin makt over deg.

- Jeg unner deg å bli fullkommen fri i Kristus, og én gang for alle slippe strevet og endelig få begynne å leve. Jeg unner deg å bli fri!


bottom of page