top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Kristus er deg nær, i ditt hjerte......


I Rom.10:8: "Ordet (Kristus) er deg nær, i ditt hjerte, og i din munn."

Hvem er det Paulus snakker til, og hvem er det som i følge Paulus har Kristus i sitt hjerte? For å finne ut av det må vi gå til Rom. 9:31-32, for det er der historien begynner.

"Israel strakte seg etter loven med dens rettferdighet, men de nådde ikke opp til loven. Hvorfor ikke? Fordi de holdt seg til gjerninger, ikke til tro."

Første ledetråd til å finne ut hvem som ifølge Paulus har Kristus i sitt hjerte peker overraskende nok på de som avviste Jesus som Messias - de ufrelste jødene.

La oss lese mer, og historien fortsetter i Rom. 10:1-3:

"Brødre, av hele mitt hjerte ønsker jeg og ber til Gud at de må bli frelst. For det vitnesbyrd må jeg gi dem at de brenner for Guds sak, men uten forstand. De kjenner ikke Guds rettferdighet, men vil bygge opp sin egen rettferdighet, og derfor har de ikke bøyd seg under rettferdigheten fra Gud."

Her bekreftes det uten noen som helst tvil at Paulus faktisk snakker om de ufrelste jødene, de som feilaktig trodde de måtte prestere rett i henhold til loven for å bli funnet rettferdige for Gud. Det er altså de ufrelste som Paulus påstår har Kristus i sitt hjerte, noe som på den tiden, og også i dag er en radikal og for mange kristne er en ganske så provoserende påstand.

Hvis vi leser videre i vers 4-5 beskriver Paulus forskjellen på lov og nåde, Moses og Jesus:

"Kristus er lovens ende, så hver den som tror, blir rettferdig for Gud. Moses skriver om den rettferdighet loven gir: Den som holder loven, skal leve ved den."

Fra vers 6-8 utdyper Paulus mer om rettferdigheten ved tro kontra gjerninger, og vi leser:

"Men rettferdigheten av tro sier: Tenk ikke med deg selv: Hvem skal fare opp til himmelen? – det vil si for å hente Kristus ned – eller: Hvem skal stige ned i avgrunnen? – det vil si for å hente Kristus opp fra de døde. Men hva sier den?"

Han avslutter med et utfordrende spørsmål: "Hva sier den?" med referanse til rettferdigheten ved tro kontra lovgjerninger.

Dette er et meget interessant spørsmål , for innholdet i svaret Paulus selv gir til sitt eget spørsmål er mildt sagt oppsiktsvekkende, og debatteres heftig mellom de som tror på universell forsoning, og de som tror på det jeg kaller "dem og oss" Evangeliet. For om dette Paulus sier er sant må majoriteten av kristenheten revurdere det de påstår er sannheten om frelse og fortapelse. Ja, som Jesus og Johannes forkynte til sin samtid må mange også i dag kaste vrak på det sin nåværende tolkning av Evangeliet, og tenke radikalt nytt! (omvende seg - metanoia)

For bare les hva Paulus sier om de ufrelste jødene:

"Ordet (Kristus) er deg nær, i din munn og i ditt hjerte."

Vi vet at "ordet" ikke betyr Bibelen, men Jesus. Påstanden til Paulus om de ufrelste jødene er så radikalt, også i dag, at det mange ganger går oss hus forbi når vi leser det. For påstanden er er rett og slett at Kristus bor i deres hjerter. Konsekvensen av denne påstanden er enorme, ikke bare for jødene, men for hele menneskeheten. For om dette Paulus sier er sant betyr at det alle mennesker er Guds barn, og at ingen mennesker vil utelates fra Guds familie. Det får også den konsekvens at frelse IKKE er å bli et Guds barn ved at Kristus flytter inn i hjertene, men å få åpenbart at Kristus allerede bor der og at du allerede er et Guds barn.

Hvis du ennå ikke har fått med deg den teologiske sprengkraften i det Paulus sier, så gjentar jeg at det faktisk står "svart på hvitt" i Bibelen at:

Jesus bor i alle ufrelste, som igjen betyr at alle mennesker UAVHENGIG av hva de tror og ikke tror, er Guds barn!

Det er det samme mildt sagt oppsiktsvekkende budskapet Paulus vitner om i Gal. 1:15-16:

"Men da han som utvalgte mig fra mors liv og kalte mig ved sin nåde, efter sin vilje åpenbarte sin Sønn i mig, forat jeg skulde forkynne evangeliet om ham blandt hedningene,,,," (1930)

NB! I andre leksjoner har jeg tatt opp at ordvalget "blant hedningene" rett oversatt skal være: "at Kristus er i hedningene!" Det er grunntekstordet en som betyr; i, inne i, på innsiden av, som feilaktig er oversatt blant.

La oss gå tilbake til historien i Rom. 10 og lese hva Paulus sier man skal gjøre for å bli frelst i betydningen bli bevisst din evige relasjonelle tilhørighet til Gud, eller enkelt sagt bli klar over at du ER et Guds barn, og alltid har vært det.

"For hvis du bekjenner med din munn at Jesus er Herre, og tror i ditt hjerte at Gud har oppreist ham fra de døde, skal du bli frelst. Med hjertet tror vi så vi blir rettferdige for Gud, med munnen bekjenner vi så vi blir frelst. Skriften sier: Ingen som tror på ham, skal bli til skamme. For her er det ikke forskjell på jøde og greker. Alle har den samme Herre, og han er rik nok for alle som påkaller ham. Hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst." (Rom. 10:9-13)

Ifølge Paulus trenger de ufrelste jødene, og alle andre ufrelste, kun å påkalle Han som allerede er I DEM med sin Ånd!

Se dette i sammenheng med Ef 1:3-6, der Paulus sier:

"Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i Kristus har velsignet oss med all Åndens velsignelse i himmelen. I Kristus har han utvalgt oss før verden ble skapt, så vi skulle stå hellige og feilfrie for hans ansikt. I kjærlighet har han, av sin egen frie vilje, forut bestemt oss til å få barnekår hos seg ved Jesus Kristus, til pris og ære for hans herlighet og for den nåde han gav oss i sin elskede Sønn."

Gud har aldri forlatt oss, og vil aldri forlate oss. Han er hyrden som leter etter den siste "sauen" helt til flokken er komplett. Du trenger ikke lete etter Gud som om Han er langt borte fra deg, men la oss gjenta hva Paulus sa til de ufrelste som trodde de måtte fortjene Guds favør via sine lovgjerninger og gode oppførsel:

"Kristus (ordet) er deg nær, i din munn og i ditt hjerte."


bottom of page