top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Du er elsket av Gud


Apg. 17:22: Da sto Paulus fram for Areopagos-rådet og sa:

"Atenske menn! Jeg ser at dere på alle måter er svært religiøse."

vers 26-29: "Av ett menneske har han skapt alle folkeslag. Han lot dem bo over hele jorden, og han satte faste tider for dem og bestemte grensene for deres områder. Dette gjorde han for at de skulle søke Gud, om de kanskje kunne lete seg fram og finne ham. Han er jo ikke langt borte fra en eneste av oss.

For det er i ham vi lever, beveger oss og er til, som også noen av deres diktere har sagt: ‘For vi er hans slekt.’

Fordi vi altså er Guds slekt, må vi ikke tenke at guddommen ligner et bilde av gull eller sølv eller stein, formet av menneskers kunst eller tanke."

Paulus taler til det vi kaller ufrelste, som det går fram av vers 22, og forkynner et nådens budskap som vekker like mye oppsikt idag som det sikkert gjorde da.

"Det er i Ham vi lever, beveger oss og er til!"

I Rom. 10:6-9 sier Paulus at alle mennesker er i Kristus; det han konsekvent i hans forkynnelse kaller "hemmeligheten":

"Men den rettferdigheten som kommer av tro, sier: Tenk ikke med deg selv: Hvem skal fare opp til himmelen? – det vil si for å hente Kristus ned – eller: Hvem skal stige ned i avgrunnen? – det vil si for å hente Kristus opp fra de døde.

Men hva sier den? Ordet er deg nær, i din munn og i ditt hjerte.

Dette er troens ord, det som vi forkynner. For hvis du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud har oppreist ham fra de døde, da skal du bli frelst."

Paulus snakker om det samme temaet, at Kristus i alle mennesker, også i Gal. 1:15-16: "Men da han som utvalgte mig fra mors liv og kalte mig ved sin nåde, efter sin vilje åpenbarte sin Sønn i mig, forat jeg skulde forkynne evangeliet om ham blandt hedningene,,,,"

Her tar jeg med hva det respekterte Strongs sier, da noen oversettelser feilaktig skriver:

"Kristus for meg" i stedet for "Kristus i meg," og

"Kristus blant hedningene" i stedet for "Kristus i hedningene."

Ordet i er oversatt av grunntekstordet en, og Strongs forklarer det til å bety:

"i, inne i, på innsiden av."

Den voldsomme, ja jeg vil si dramatiske åpenbaringen Paulus ble gitt var at Kristus er i alle mennesker. Derfor sa Paulus til de ufrelste, ikke-kristne menn i Aten:

"det er i ham vi lever, beveger oss og er til!"

At Kristus er i alle mennesker er det "troens ord vi alle er kalt til å forkynne, at Ordet (som vi vet betyr Kristus - ikke Bibelen) er deg nær, i ditt hjerte og i din munn."

Vil det si at alle mennesker allerede er frelst og ikke trenger å bli det? Nei, selv om Kristus bor i alle mennesker er det ikke alle som vet det, og også mange som ikke en gang kjenner til Jesus. Disse trenger selvsagt å frelses, som er å reddes fra løgnene om seg selv og om Gud, slik at de som i liknelsen om den fortapte sønnen endelig tør å vende nesen hjemover til sin Far.

Han står og venter på deg med åpne armer, og vil løpe deg i møte så snart Han ser deg komme. Men det er frivillig, og du må ville det (tørre det?), og håper dette innlegget vil hjelpe deg å ta det rette valget.

For Han elsker deg som du er, og du er Hans barn. Frelse er å se at du er elsket, og alltid har vært det. Du er skapt av Gud, og din fremtid er god. Det er Guds vilje at du skal stå fremfor Hans åsyn, hellig og ufeilbarlig - i Ham.

Så kom deg hjem, du er savnet!

Til slutt noen ord om de som ikke blir frelst her i livet, og som dør i sin fortapte tilstand. Neon av dem ble aldri kjent med Gud med de levde, mens andre avslo tilbudet av ulike årsaker. Kanskje de opplevde overgrep i menigheten, eller hva vet vel vi?

Spørsmålet er altså: hva med dem?

Mitt svar er enkelt. Jeg tror at alle mennesker er Guds barn, og at Gud på forhånd har utvalgt alle mennesker til å leve evig i Hans fellesskap. De som dør fortapt, det vil si uten å være bevisst sin relasjonelle tilhørighet til Gud, vil møte Guds kjærlighet - Guds ild - som i brøkdelen av ett sekund brenner bort alle løgner fra sinnet. Man renses for alt som reiser seg mot kunnskapen om Gud, får se Han som Han er, og vil løpe Gud i møte som et bortkomment barn som blir gjenforent med sine foreldre.

"Vet du dette hundre prosent sikkert?" Nei, men det er slik jeg tolker Gud å være i lys av Bibel, Jesu liv beskrevet i den samme bok, og på hva den hellige Ånds stille hviskende stemme åpenbarer for meg daglig på det intime og personlige planet.

Men jeg kan selvsagt ta feil, og fortapelsen kan vare enda kortere enn jeg tror. For en ting er sikkert, og det er at Gud er garantert både større og mer kjærlig enn hva jeg tror. For jeg har ikke sett alt, men det er så uendelig mye mer å se!

Strongs

en

(a preposition) – properly, in (inside, within); (figuratively) "in the realm (sphere) of," as in the condition (state) in which something operates from the inside (within).


bottom of page