top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Skapt i Kristus


La oss lese Kol. 1:15-16: "Han er den usynlige Guds bilde, den førstefødte, som står over alt det skapte. For i ham er alt blitt skapt, i himmelen og på jorden, det synlige og usynlige, de som troner og de som hersker, både makter og myndigheter – alt er skapt ved ham og til ham."

Det første vi ser er at Jesus er Guds bilde, altså Guds selvåpenbarelse. Lurer du på hvem og hvordan Gud er?

Riktig svar er Jesus!

Like tilgivende, nådig, barmhjertig og full av ubetinget kjærlighet som Jesus demonstrerte da han gikk blant oss, slik er Gud. Det er hva Paulus sier i denne ene setningen. Dette bekreftes også av Johannes i Joh. 1:18:

"Ingen har noen gang sett Gud, men den enbårne, som er Gud, og som er i Faderens favn, han har vist oss hvem han er."

Jesus sier dette om koblingen mellom ham og Gud i Joh. 14:11:

"Tro meg når jeg sier at jeg er i Faderen og Faderen i meg. Om ikke for annet, så tro det for selve gjerningenes skyld."

- "Gud er lik det jeg gjør!" kunne Jesus like godt ha sagt.

- "Se på fruktene" er en annen måte å si det samme på.

Uansett hvilke måte man velger å se og si det på, så lærer vi Gud å kjenne via Jesu handlinger her på jorden. Det betyr at som Jesus var ubetinget kjærlighet og nåde til alle, er også Gud. Bare legger til; og det uavhengig av hva selv bokstaven måtte komme med av tilsynelatende motstridende opplysninger! For det finner du i Bibelen, og du trenger ikke lete lenge en gang. Derfor er det så viktig å forstå at Jesus ikke bare viste oss Gud i ord og gjerning, men at han også VAR og ER Gud!

"Den som har sett meg, har sett Faderen!" sa Jesus i Joh. 14:9

Det neste jeg vil si noe om, og det er selve "rosinen i pølsen" i dag, det er hva Paulus sier om hvem som er i Kristus. Det er ikke uvanlig å tenke seg at det kun er de frelste som er i Kristus, mens de ufrelste er utenfor. Men la oss lese Kol. 1:16 om igjen:

"For i ham er alt blitt skapt, i himmelen og på jorden, det synlige og usynlige, de som troner og de som hersker, både makter og myndigheter – alt er skapt ved ham og til ham."

"Alt som er skapt," og så kommer det en presisering som inkluderer alt synlig, usynlig i både himmel og på jord, slik at det ikke skal være noen som helst tvil om at budskapet er at alt som er skapt befinner seg i, på innsiden av, inkludert i Kristus! Det vil si at ingenting, eller ingen, kan eksistere utenfor Kristus for han er livets opprinnelse, og det er kun i ham at livet kan eksistere.

Grunntekstordet for i er en og Strongs forklarer det til å bety: "i, på innsiden, inni, i den samme sfære..."

Det kan da umulig være noen tvil om at hele skaperverket, inkludert menneskene, er skapt i Kristus? Alt er jo skapt ikke bare i Ham, men også for og til Ham.

Grunntekstordet som brukes i begrepet: "for Ham" er dia, og ifølge Strongs betyr det: "gjennom, igjennom, av, fordi, på grunn av, av eneste årsak"

Som du ser så er vi skapt i Ham, og på grunn av Ham. Jesus er ikke bare en vi tilfeldig er plassert inne i, men Jesus er ikke bare vår, men hele eksistensens opphav, skaper og årsak. Alt handler om Ham, og alt er i ham, for ham, og til ham.

Det siste ordet er til brukt i til ham, og Strongs har dette å si om grunntekstordet eis (til): "skapt til et bestemt formål, med en bestemt, definert hensikt."

Vi er altså skapt til ham, som igjen betyr at vi er skapt med en guddommelig bestemt hensikt. Det er en årsak og en definert hensikt med at alt det skapte er skapt, og det er at hele skaperverket til slutt skal forsones med Gud.

Paulus kommer med det samme universelt inkluderende budskapet i Ef. 1:4-5: "I Kristus har han utvalgt oss før verden ble skapt, så vi skulle stå hellige og feilfrie for hans ansikt. I kjærlighet har han, av sin egen frie vilje, forut bestemt oss til å få barnekår hos seg ved Jesus Kristus."

Men la oss gå tilbake til Kolosserbrevet og lese hva Paulus sier om hvorfor vi er skapt, og hva som er målet og hensikten:

"Han er før alle ting, og alt består ved ham, han er hodet for legemet, som er kirken. Han er opphavet, den førstefødte av de døde, så han i ett og alt kan være den fremste. Det var Guds vilje å la hele sin fylde ta bolig i ham, og ved ham forsone alle ting med seg selv, alt i himmelen og på jorden, da han skapte fred ved hans blod, på korset." (Kol. 1:17-20)

"forsone ALLE TING med seg selv!"

Spørsmålet er; kan noe eller noen i det hele tatt eksistere utenfor Kristus? Er det mulig? Du får gjøre deg opp dine egne tanker.

Strongs

en

(a preposition) – properly, in (inside, within); (figuratively) "in the realm (sphere) of," as in the condition (state) in which something operates from the inside (within).

dia

through, on account of, because of

Original Word: διά

Part of Speech: Preposition

Transliteration: dia

Phonetic Spelling: (dee-ah')

Short Definition: through, on account of

Definition: (a) gen: through, throughout, by the instrumentality of, (b) acc: through, on account of, by reason of, for the sake of, because of.

eis

(a preposition) – properly, into (unto) – literally, "motion into which" implying penetration ("unto," "union") to a particular purpose or result.


bottom of page