Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Kan liv eksistere uten at det er i Gud?


Allerede i 1. Mosebok ser vi at Gud er Skaperen av alt liv.

"I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden."

Den treenige Gud skapte en treenighet av treenigheter, og Han eksisterte således før de helt nødvendige faktorene vitenskapen er enige om må være på plass for at eksistens i det hele tatt skal være mulig. Det betyr at Gud, selve livets krybbe og opprinnelse, eksisterte før liv og eksistens var fysisk mulig slik vi per i dag forstå vitenskapen. Her er de tre essensielle faktorene med referanse til 1. Mos. 1.

- TID - "i begynnelsen"

- ROM - "himmelen"

- MASSE - "jorden"

Tid eksisterer i tre ulike former: fortid, nåtid og framtid.

Rom eksisterer i tre ulike former: lengde, høyde og bredde

Masse eksisterer i tre ulike former: fast, flytende og gass

Eksistens er umulig uten at disse tre faktorene er til stede for:

- Om du har masse men ikke tid, NÅR skal det plasseres?

- Om du har masse og tid men ikke rom, HVOR skal det plasseres?

- Om du har tid og rom men ikke masse, HVA skal du plassere?

Men den treenige Gud eksisterte før denne treenigheten av treenigheter - tid, rom og masse - og det er Han er selve Skaperen av dem. Det betyr at Gud er livets kilde og opprettholder, men at Han selv er uavhengig av både tid, sted, og rom.