top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Kan liv eksistere uten at det er i Gud?


Allerede i 1. Mosebok ser vi at Gud er Skaperen av alt liv.

"I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden."

Den treenige Gud skapte en treenighet av treenigheter, og Han eksisterte således før de helt nødvendige faktorene vitenskapen er enige om må være på plass for at eksistens i det hele tatt skal være mulig. Det betyr at Gud, selve livets krybbe og opprinnelse, eksisterte før liv og eksistens var fysisk mulig slik vi per i dag forstå vitenskapen. Her er de tre essensielle faktorene med referanse til 1. Mos. 1.

- TID - "i begynnelsen"

- ROM - "himmelen"

- MASSE - "jorden"

Tid eksisterer i tre ulike former: fortid, nåtid og framtid.

Rom eksisterer i tre ulike former: lengde, høyde og bredde

Masse eksisterer i tre ulike former: fast, flytende og gass

Eksistens er umulig uten at disse tre faktorene er til stede for:

- Om du har masse men ikke tid, NÅR skal det plasseres?

- Om du har masse og tid men ikke rom, HVOR skal det plasseres?

- Om du har tid og rom men ikke masse, HVA skal du plassere?

Men den treenige Gud eksisterte før denne treenigheten av treenigheter - tid, rom og masse - og det er Han er selve Skaperen av dem. Det betyr at Gud er livets kilde og opprettholder, men at Han selv er uavhengig av både tid, sted, og rom.

Den treenige Gud består av Gud, Jesus, og den hellige Ånd, og er på samme måte som de tre essensielle faktorene for liv også en treenighet av treenigheter. For Bibelen sier at Han er i går, i dag, og til evig tid den samme.

Gud eksisterer i tre former: fortid, nåtid og framtid.

Jesus eksisterer i tre former: fortid, nåtid og framtid.

Den hellige Ånd eksisterer i tre former: fortid, nåtid og framtid.

Jeg sier dette for å prøve å forklare storheten i Gud, og at ingenting kan eksistere uten at det må være i Gud. For på utsiden av Gud, om det er mulig å tenke seg, eksisterer det ingenting. Det er rett og slett umulig.

Bibelen bekrefter dette og sier i Kol. 1:15-17:

"Han er den usynlige Guds bilde, den førstefødte, som står over alt det skapte. For i ham er alt blitt skapt, i himmelen og på jorden, det synlige og usynlige, de som troner og de som hersker, både makter og myndigheter – alt er skapt ved ham og til ham. Han er før alle ting, og alt består ved ham."

Ingen, og ingenting kan eksistere uten at det er i Gud, og verken fugl eller fisk, dyr eller mennesker ville ha levd uten at de var skapt;

AV,

FOR,

TIL,

og I GUD!

Det var lenge en hemmelighet for menneskeheten at Gud var i alle mennesker inkludert hedningene, og dette var den store åpenbaringen Jesus gav til Paulus. Han skriver dette til Kolosserne i Kol. 1:27:

"Gud ville kunngjøre for dem hvilken rikdom av herlighet denne hemmelighet betyr for folkeslagene: Kristus (blant) I dere, håpet om herlighet!"

Beklageligvis er verset oversatt feil og det står i enkelte oversettelser "blant dere." Men det skal være I DERE, noe grunntekstordet "en" bekrefter. Og hvem er de "DERE" som Kristus bor i? Jo, det er hedningene (oversatt folkeslagene) Se linken.

Paulus skriver det samme utrolige budskapet til Galaterne, nemlig at Kristus er i alle mennesker, og har alltid vært det!

"Men Gud, som utvalgte meg fra mors liv og kalte meg ved sin nåde, bestemte at han ville åpenbare sin Sønn for meg, for at jeg skulle forkynne evangeliet om ham for folkeslagene." (Gal. 1:15-16)

Igjen må vi oversette i henhold til grunnteksten (se link) for få se det som Paulus ble åpenbart av DHÅ. Her er verset oversatt slik det anerkjente Strongs viser oss.

"Men Gud, som utvalgte meg fra mors liv og kalte meg ved sin nåde, bestemte at han ville åpenbare sin sønn i meg, for at jeg skulle forkynne at Kristus er i hedningene."

Evangeliet er fantastisk, men ikke om det ligger en mulig prestasjonsbasert separasjon for enkelte av oss. Men slik er det ikke ifølge Jesus og Bibel, for vi er alle Guds barn, skapt og utvalgt i Ham, av Ham, og for Ham. Om vi er klar over dette eller ikke, vil det eller ikke, tror det eller ikke, har ingenting med saken å gjøre for det er ikke opp til oss å velge livets opprinnelse og betingelser. Den saken er bestemt, iverksatt, og opprettholdes av en treenig allmektig Gud - skaperen av alt liv.

Vi er alle i Kristus, og Kristus er i oss. Det er det som er selve hemmeligheten, og det er et som er det virkelige Evangeliet! Jesus er i sannhet hele verdens frelser, og Guds vilje vil skje. (Faktisk har den allerede skjedd da Gud eksisterer også i framtiden.)

La meg slutte med dette verset i Ef. 1:4: "I Kristus har han utvalgt oss før verden ble skapt!"

Man kan prøve å vri på dette ene verset så mye man vil, men uansett så kommer man aldri utenom at det rett og slett betyr:

At vi er alle utvalgt av Gud, for Gud, og til å eksistere i Gud, og at dette valget ble tatt til og med før verden ble skapt!


bottom of page