top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Du hører med i Jesu legeme


Ef. 3:5-6: "Den var ikke gjort kjent for menneskene i tidligere slekter, men nå er denne hemmelighet ved Ånden blitt åpenbart for hans hellige apostler og profeter: At også hedningene har fått del i arven; de hører med til det samme legeme og har del i løftet – i Kristus Jesus og i kraft av evangeliet."

Alle har fått del i arven, og alle er en del av det samme legemet; Jesus Kristus.

Hvor radikal er ikke denne åpenbaringen fra Paulus? Hvor mye endrer ikke dette vår tilnærming til andre mennesker, de vi kaller ufrelste? For de er jo ikke lenger fremmede, utenfor, ikke en del av Kristus, men som oss er også de utvalgt i Kristus FØR verden ble skapt!

"I Kristus har han utvalgt oss før verden ble skapt, så vi skulle stå hellige og feilfrie for hans ansikt. I kjærlighet har han, av sin egen frie vilje, forut bestemt oss til å få barnekår hos seg ved Jesus Kristus." (Ef. 1:4-5)

Alle hører med, alle er med, alle er inkludert, og ingen vil gå tapt! Jesus er vår garantist, og bare les hvordan han beskrives av Paulus i Kol. 1:17-20:

"Han er før alle ting, og alt består ved ham, han er hodet for legemet, som er kirken. Han er opphavet, den førstefødte av de døde, så han i ett og alt kan være den fremste. Det var Guds vilje å la hele sin fylde ta bolig i ham, og ved ham forsone alle ting med seg selv, alt i himmelen og på jorden, da han skapte fred ved hans blod, på korset."


bottom of page