top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Flyttes vi fra ett rike til et annet?


La oss lese det kanskje mest brukte verset som brukes for å understøtte synet om at vi i frelsen ble flyttet fra ett fysisk rike og til et nytt.

"Og med glede skal dere takke Faderen, som satte dere i stand til å få del i den arven de hellige får i lyset. For han har fridd oss ut av mørkets makt og satt oss over i sin elskede Sønns rike. " (Kol 1:12-13)

I dag skal vi "dissekere" verset, og vi begynner med den første linjen. Som vi ser er det Gud som satte oss i stand til å få del i "den arven de hellige får i lyset." Denne kvalifiseringen fra Guds side, denne nådehandlingen, bekreftes blant annet i Ef. 2:8:

"For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave."

Men hva er dette lyset (phòs)? Vi forstår at det er en kontrast til mørket, men for å få det oversatt av ekspertene går vi til Strongs som forklarer lyset slik:

"lys (phòs) er manifestasjonen av Guds selv-eksisterende liv i oss, guddommelig opplysning for å åpenbare og gi oss del i det evige livet, Livet i Gud, i Kristus."

"Å få del i lyset" handler om en åpenbaring som finner sted i et menneskes sinn, og ikke om en fysisk forflytning fra et sted med mørke til et sted med lys. Det handler om en ny måte å se Gud på, en ny måte å tenke på.

"Men flyttes vi ikke fra mørkets makt til Sønnens rike?" Jo billedlig, eller rettere sagt åndelig talt, men vi forflyttes ikke fysisk, men det er mørket, løgnen om Gud, som må "flytte seg" for lyset, sannheten om Gud. Forflytningen fra det ene riket til det andre er ikke fysisk, men den skjer i sinnet!

La oss se på hva Strongs sier om mørket;

"mørke (skotos) er når sjelen mister sin evne til å bedømme åndelige ting, (Apg.13) åndelig uklarhet, prinsippet om synd"

Som du ser ikke mørket et fysisk sted, ett rike, men prinsippet om synd. Og hva er synd? Jo, det forklarer Jesus i Joh. 16:9: "Synden er at de ikke tror på meg!"

Synd beskriver en tilstand i våre sinn, og ikke kvaliteten på våre gjerninger. Substantivet SYND er et ord som beskriver et menneske som er forført av løgnen, og som tror den i stedet for sannheten. Og hva, eller retter sagt HVEM er Sannheten? Jo, det er selvsagt Jesus som er Sannheten, for det var han som kom for å vise oss det rette bildet av Gud, og dermed om oss.

"Mørkets makt" er altså "den makten løgnen om Gud har i våre sinn;" den sataniske løgnen som påstår at Gud vil belønne våre gode gjerninger, men straffe de dårlige. Løgnen om Gud har som en helt nødvendig plattform at mennesket befinner seg ett av to steder; enten utenfor eller i Kristus.

Løgnens eksistensgrunnlag er altså påstanden om at liv kan eksistere utenfor Gud.

Vi ber derfor i våre menigheter og kirker; "Kom inn i mitt liv, Jesus" som om vi var i stand til å eksistere uten Gud, og utenfor Han som Bibelen tydelig sier at alt er skapt;

I, TIL, og FOR!

Ved å be en slik ubibelsk bønn gjør vi oss faktisk selv til selv-eksisterende vesener, "guder" med makt til å velge å leve utenfor Gud. Det er godt ment og ikke noe vi ber i stolthet og arroganse, jeg vet det for jeg har selv bedt den bønnen. Men ordlyden i bønnen er bygd, ikke bare på en løgn men på selve Løgnen, for tenk bare på dette:

- Han som har skapt oss i Ham, for Ham, og til Ham, og som ingenting kan eksistere utenfor, ber vi altså om å flytte inn som om vi besitter evnen til å eksistere utforbi Gud? Vi ber altså Jesus om å flytte inn i det som allerede er Hans, og uten at vi "gir vår tillatelse" så nekter vi i praksis Jesus adgang til det som Bibelen sier har vært hans FØR verden ble skapt? (Ef.1:4-5)

Nei, dette stemmer ikke med verken Bibel eller Jesus, for ingenting, ingen, og ikke noe form for liv kan eksistere utenfor Gud. Vi har alltid vært i Ham og Ham i oss. Lyset skinner også i mørket, legg merke til det, selv om lyset ikke overvant alt mørke i menneskers sinn da Jesus entret scene som Gud. Det er dessverre fremdeles mye mørke igjen i manges sinn, og hele menighets-strukturer er bygd på løgnen som sier at Guds favør og velsignelse må fortjenes.

Men det ødelegger ikke det faktum at lyset skinner i mørket og i hjertene til alle mennesker, og ifølge Bibelen skinner lyset også i hjertene til de ufrelste (Rom.10:1-8). Lyset, som er Jesus, skinner og bor i hjertene også til alle de som ennå ikke kjenner Kristus, har akseptert han som sin frelser, tror på andre guder, er muslimer, buddhister, ateister etc. Lyset skinner nemlig i mørket, og vil før eller siden vinne over mørket.

Alle mennesker har alltid vært i Kristus, men ikke alle vet det. Løgnen, mørkets makt er i veien og hindrer dem enn så lenge, men en dag vil også de få åpenbart (i dette livet eller i det neste) at de er Guds elskede barn. Gud har ikke kvalifisert og satt i stand kun noen av oss til å komme ut av mørkets makt så de kan få del i arven i lyset, eller hur?

Nei, Gud har selvsagt inkludert alle.

Strongs

phṓs

(a neuter noun) – properly, light (especially in terms of its results, what it manifests); in the NT, the manifestation of God's self-existent life; divine illumination to reveal and impart life, through Christ.

skótos

(a neuter noun) – properly, darkness (obscurity); (figuratively) the principle of sin with its certain results.


bottom of page