Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Flyttes vi fra ett rike til et annet?


La oss lese det kanskje mest brukte verset som brukes for å understøtte synet om at vi i frelsen ble flyttet fra ett fysisk rike og til et nytt.

"Og med glede skal dere takke Faderen, som satte dere i stand til å få del i den arven de hellige får i lyset. For han har fridd oss ut av mørkets makt og satt oss over i sin elskede Sønns rike. " (Kol 1:12-13)

I dag skal vi "dissekere" verset, og vi begynner med den første linjen. Som vi ser er det Gud som satte oss i stand til å få del i "den arven de hellige får i lyset." Denne kvalifiseringen fra Guds side, denne nådehandlingen, bekreftes blant annet i Ef. 2:8:

"For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave."

Men hva er dette lyset (phòs)? Vi forstår at det er en kontrast til mørket, men for å få det oversatt av ekspertene går vi til Strongs som forklarer lyset slik:

"lys (phòs) er manifestasjonen av Guds selv-eksisterende liv i oss, guddommelig opplysning for å åpenbare og gi oss del i det evige livet, Livet i Gud, i Kristus."

"Å få del i lyset" handler om en åpenbaring som finner sted i et menneskes sinn, og ikke om en fysisk forflytning fra et sted med mørke til et sted med lys. Det handler om en ny måte å se Gud på, en ny måte å tenke på.

"Men flyttes vi ikke fra mørkets makt til Sønnens rike?" Jo billedlig, eller rettere sagt åndelig talt, men vi forflyttes ikke fysisk, men det er mørket, løgnen om Gud, som må "flytte seg" for lyset, sannheten om Gud. Forflytningen fra det ene riket til det andre er ikke fysisk, men den skjer i sinnet!

La oss se på hva Strongs sier om mørket;

"mørke (skotos) er når sjelen mister sin evne til å bedømme åndelige ting, (Apg.13) åndelig uklarhet, prinsippet om synd"

Som du ser ikke mørket et fysisk sted, ett rike, men prinsippet om synd. Og hva er synd? Jo, det forklarer Jesus i Joh. 16:9: "Synden er at de ikke tror på meg!"

</