top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Hva er Guds frelsesplan?


Svaret er enkelt og greit at alle mennesker skal leve evig i felleskap med Gud..

Ef 1:9-10: "da han kunngjorde oss sin viljes hemmelighet, den frie beslutning han hadde fattet om å fullføre sin frelsesplan når tiden var inne: å sammenfatte alt i Kristus, alt i himmel og på jord."

Ingen skal mistes, for:

"I Kristus har han utvalgt oss (hele menneskeheten) før verden ble skapt, så vi skulle stå hellige og feilfrie for hans ansikt."

og

"I kjærlighet har han, av sin egen frie vilje, forut bestemt oss til å få barnekår hos seg ved Jesus Kristus, til pris og ære for hans herlighet og for den nåde han gav oss i sin elskede Sønn." (vers 4-6)

Frelse beskriver ikke ditt valg av Jesus, men øyeblikket du forstår at du var utvalgt av Ham. For i det øyeblikket reddes du og blir frelst fra løgnen som sier at Guds favør må fortjenes ved å i det minste velge å tro på Jesus.

Du kan velge å bli medlem i et politisk parti, men du velger ikke å være barn av dine foreldre. Det valget er allerede tatt av dem. På samme måte er du Guds barn i kraft av Hans valg, og frelse er når du kommer til denne sannhetens erkjennelse og forstår det som for mange er en hemmelighet;

nemlig at Kristus alltid har bodd i deg, og du har alltid vært i Ham.

Frelse handler om å skjelne mellom løgn og sannhet, og har ingenting med din frie vilje å gjøre. Guds frelsesplan er derfor ikke at vi skal sette mennesker på valg og spørre dem:

"Vil du velge Jesus inn i ditt hjerte?"

Nei, det vi skal forkynne er;

"Tenk ikke med deg selv: Hvem skal fare opp til himmelen? – det vil si for å hente Kristus ned – eller: Hvem skal stige ned i avgrunnen? – det vil si for å hente Kristus opp fra de døde. Men hva sier den?"

"(Ordet) Kristus er deg nær, i din munn og i ditt hjerte. Det er troens ord, det som vi forkynner."

"For hvis du bekjenner med din munn at Jesus er Herre, og tror i ditt hjerte at Gud har oppreist ham fra de døde, skal du bli frelst." (Rom 10:6-9)

Hvem sine hjerter er det Kristus bor i? Svaret finner vi i vers 1:

"Brødre, av hele mitt hjerte ønsker jeg og ber til Gud at de må bli frelst."

Kristus bor i hjertene til dem som ennå ikke er frelst!

Guds frelsesplan er at alle mennesker en dag skal forenes med sin Far i Himmelen og se og forstå at de alltid har vært i Kristus, Kristus alltid har vært i dem, og at de alltid var Guds barn i kraft av Hans utvelgelse før verden ble skapt.


bottom of page