top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Lysenes Far


Jak. 1:17: "All god gave og all fullkommen gave kommer ovenfra, fra lysenes Far; hos ham er det ingen forandring eller veksling mellom lys og mørke."

All god gave kommer fra hvem? Jo, fra lysenes Far. Det står ikke lysets Far, altså i entall, men lysenes Far i flertall. Hvem er denne lysenes Far, og hvem er han Far til? Med andre ord hvem er lysene?

La oss først se på ordet lys (phós) som ifølge Strongs betyr:

"manifesteringen av Guds selveksisterende liv, en guddommelig åpenbaring som åpenbarer og gir oss del i livet i Gud, via Kristus."

For sammenhengens skyld tar jeg med den bibelske kontrasten til lys, mørke (skotos) som ifølge Strongs betyr:

"å leve i blindhet for hvem Gud er, og hvem du er i Han."

Vi vet fra Bibelen at Far med stor F er navnet på Gud, noe som budskapet i verset også klart bekrefter, og da forstår vi så langt at at Gud er Far til det eller de som kalles lysene. Men hvem er disse lysene?

Lys betyr som vi så "manifesteringen av Guds selveksisterende liv," men hva betyr egentlig det? La oss grave litt videre og se på et utrolig spennende vers i Joh. 1:1-5:

"I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham; uten ham er ikke noe blitt til av alt som er til. I ham var liv, og livet var menneskenes lys. Og lyset skinner i mørket, men mørket tok ikke imot det."

Johannes beskriver Jesus som Ordet som fra begynnelsen var hos Gud, og som var Gud. Han bekrefter dette i vers 14 og 18.

Joh. 1:14: "Og Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet, den herlighet som den enbårne Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet."

Joh. 1:18: "Ingen har noen gang sett Gud, men den enbårne, som er Gud, og som er i Faderens favn, han har vist oss hvem han er."

At Ordet (logos) betyr Jesus bekreftes av Strongs som forklarer det slik: "logos brukes om Kristus som åpenbarer Guds tanker for menneskene."

Mer rett fram kan det vel ikke sies? Ordet er Jesus, men så ser vi i vers 5 at Johannes sier: "I ham var liv, og livet var menneskenes lys." Jesus kalles nå for lyset, og som vi så betyr altså lys omtrent det samme som logos:

Lys: "manifesteringen av Guds selveksisterende liv, en guddommelig åpenbaring som åpenbarer og gir oss del i livet i Gud, via Kristus."

Logos: "Kristus som åpenbarer Guds tanker for menneskene."

Lys er bare et annet ord for Jesus, og da blir det neste Johannes sier utrolig interessant, for det er at: "lyset skinner i mørket." "Å leve i mørke" er et uttrykk som brukes på de mennesker som av ulike årsaker enten ikke har hørt om Jesus, og/eller ikke har noe personlig forhold til Jesus. De vi tradisjonelt kaller ufrelste.

Men hva sier Johannes om disse? Jo, han sier at Jesus (lyset) skinner i dem som ennå ikke er frelst! Det vil si at Jesus ikke bare bor i de vi kaller kristne, men også i alle de som ikke er kristne. Jesus bor rett og slett i alle mennesker, eller som Paulus sa i Kol. 1:16: "For i ham er alt blitt skapt." (på innsiden, ikke på utsiden av Ham, ref TIH)

Da skjønner jeg (tolker jeg) dagens hovedvers i Jakob 1:17 som bruker uttrykket "Lysenes Far" til at alle mennesker er Guds barn fordi Jesus skinner i alle mennesker uavhengig av hva de vet, tror og gjør. Gud er "alt i alle" som Paulus sier i Ef. 1-23.

Jesus er Lyset, vi er lysene, og Gud er vår felles Far enten vi vet det, tror det, eller til og med vil det. For vi er utvalgt av Gud og det er ikke opp til oss og vår (påståtte?) frie vilje å velge vårt opphav og Skaper.

Evangeliet er slik jeg tolker det et universelt inkluderende kjærlighetsbudskap fra Gud til hele menneskeheten. Alle mennesker er Guds barn, og Gud er alles Far. Jesus lyser i mørket, og uavhengig av nåværende tro og status så er de gode nyhetene at vi er utvalgt FØR verden ble skapt.

Ef. 1:5-6: "I kjærlighet har han, av sin egen frie vilje, forut bestemt oss til å få barnekår hos seg ved Jesus Kristus, til pris og ære for hans herlighet og for den nåde han gav oss i sin elskede Sønn."

Evangeliet er så bra at det er umulig å holde det inne, for alle er inkludert og alle blir med dit vi alle skal. Gud er lysenes Far, og Jesus, selve lyset, han er allerede i hjertene til dem som ikke kjenner Jesus og også de som lever i det dypeste mørke av løgn og forvirring.

Derfor trenger vi ikke å lure på hvor Jesus er som Paulus retorisk spør om i Rom. 10:6-8: "Tenk ikke med deg selv: Hvem skal fare opp til himmelen? – det vil si for å hente Kristus ned – eller: Hvem skal stige ned i avgrunnen? – det vil si for å hente Kristus opp fra de døde. Men hva sier den? Ordet er deg nær, i din munn og i ditt hjerte. Det er troens ord, det som vi forkynner."

Nei sier Pauus, for Ordet, lyset, Jesus, kjent barn har mange navn, han er deg nær i din munn og i ditt hjerte. "Men gjelder ikke dette bare de som er frelst?" Nei, for i vers 1 ser vi hvem Paulus sier dette til. Budskapet er til de som ikke kjenner Jesus, de vi kaller ufrelste!

Rom. 10:1: "Brødre, av hele mitt hjerte ønsker jeg og ber til Gud at de må bli frelst."

Det er de ufrelste som har Jesus (troens Ord) i sine hjerter. Ønsker du å bli helt sikker på at Paulus virkelig sier dette til de ufrelste tar jeg med Rom. 9:30-33 som forklarer hvem det er i klartekst, og legger til Rom. 10:1-3 så du ser sammenhengen. NB! For husk at alle brev i Bibelen ble skrevet som hele brev, og at kapitler og vers er lagt til senere for å letter navigere i denne store boka. Så for å ikke misforstå utvalgte vers er det lurt å lese en større del av brevet.

Rom. 9-30-33: "Hva skal vi da si? Jo, hedningene som ikke strevde etter å få rettferdighet, de har vunnet rettferdighet, det vil si rettferdigheten av tro. Israel strakte seg etter loven med dens rettferdighet, men de nådde ikke opp til loven. Hvorfor ikke? Fordi de holdt seg til gjerninger, ikke til tro. De støtte mot snublesteinen, slik det står skrevet: Se, jeg legger på Sion en snublestein og en klippe til fall. Men den som tror på ham, skal ikke bli til skamme."

Rom. 10:1-3: "Brødre, av hele mitt hjerte ønsker jeg og ber til Gud at de må bli frelst. For det vitnesbyrd må jeg gi dem at de brenner for Guds sak, men uten forstand. De kjenner ikke Guds rettferdighet, men vil bygge opp sin egen rettferdighet, og derfor har de ikke bøyd seg under rettferdigheten fra Gud."

Ser du det? Jesus (lyset) bor i hjertene til de ufrelste! Det betyr at frelse umulig kan bety å bli et Guds barn som vi tradisjonelt har trodd, men frelse må bety Å SE HVEM DU ER!

For det er vi som er lysene, og Gud er lysenes Far. Hele menneskeheten er etter min overbevisning inkludert i Guds familie, og vi er alle Guds ekte barn.

Strongs

phṓs

(a neuter noun) – properly, light (especially in terms of its results, what it manifests); in the NT, the manifestation of God's self-existent life; divine illumination to reveal and impart life, through Christ.

skótos

(a neuter noun) – properly, darkness (obscurity); (figuratively) the principle of sin with its certain results.

ignorance respecting divine things and human duties, and the accompanying ungodliness and immorality, together with their consequent misery - the soul has lost its perceptive power.

lógos

(from 3004 /légō, "speaking to a conclusion") – a word, being the expression of a thought; a saying. 3056 /lógos ("word") is preeminently used of Christ (Jn 1:1), expressing the thoughts of the Father through the Spirit.


bottom of page