top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Hva er Guds rike?


Hva er egentlig Guds rike, og hvor er det plassert? Mange tror det er Himmelen, mens andre tror det er et bilde på de kristnes autoritet her på jorden.

La oss se litt på dette sammen og vi leser først Kol. 1:13 der det står følgende: "For han har fridd oss ut av mørkets makt og satt oss over i sin elskede Sønns rike."

Paulus forteller at vi er fridd ut av mørkets makt, som er den makten som løgnen om Gud har over et menneskes sinn. Ordet mørke kommer fra gresk skotos, og betyr ifølge Strongs;

"fysisk eller moralsk mørke som gjør deg ute av stand til å bedømme åndelige ting."

I Rom. 12:2 kaller Paulus det å "bli fridd ut av mørkets makt" for å "forvandles ved at sinnet fornyes." Å befris fra mørkets makt beskriver altså en endring i sinnet der løgnen erstattes med sannheten.Du flyttes altså ikke fra et fysisk sted til et annet, fra et rike til et annet, fra et bokstavelig mørke til et lysere sted, men;

ALT FOREGÅR I DITT EGET SINN!

Frelse er derfor en endring i sinnet, en opplysning, en oppvåkning, og denne sinnets endring er så dramatisk forvandlende for et menneske at Bibelen bruker beskrivelsen: "å settes over i Guds elskedes sønns rike." Du blir ikke en annen enn du alltid har vært for du har alltid vært Guds barn, men for deg og de du omgås vil forvandlingen være så total at det blir som å forholde seg til en helt ny person.

Bare minner om at selv om du og andre opplever deg som ny og totalt annerledes, så er du ikke ny for Gud. Han trodde jo aldri løgnen fra satan om verken deg eller Ham selv, og for Gud har du alltid vært den samme, Hans elskede barn. Han elsket deg til og med før du ble født, ja til og med før jorden ble skapt og før du kunne gjøre verken godt eller ondt. Gud elsket det, og elsker deg fordi Han av kjærlighet og Sin frie vilje har utvalgt deg!

Ef. 1:4-6: "I Kristus har han utvalgt oss før verden ble skapt, så vi skulle stå hellige og feilfrie for hans ansikt. I kjærlighet har han, av sin egen frie vilje, forut bestemt oss til å få barnekår hos seg ved Jesus Kristus, til pris og ære for hans herlighet og for den nåde han gav oss i sin elskede Sønn."

"Riket" kommer fra gresk basileia og betyr: "det riket som regjerer i et menneskes hjerte!"

Sagt på litt mer forståelig norsk: "det du tror så sterkt at du handler på det og det derfor kan sies å styre deg."

Det er altså ikke snakk om et fysisk rike, et sted, men en tilstand i ditt hjerte som Bibelen kaller kombinasjonen av ditt sinn og din ånd. Hjertet er nemlig ikke din ånd alene da Bibelen sier du både kan tvile og tro i ditt hjerte, og siden din ånd er av Gud er tvil umulig.

Et bibelvers som forteller at vi kan tvile og tro med hjertet finner vi i Mark. 11:23: "Om noen sier til dette fjellet: Løft deg og kast deg i havet! og han ikke tviler i sitt hjerte, men tror at det han sier, vil skje, så skal det også gå slik."

Hjertet er altså kombinasjonen av din ånd og ditt sinn, og ikke en fjerde del i tillegg til ånd, sjel og kropp. Det er når ditt sinn er fornyet og renset for løgner om Gud at utsagnet i dagens vers blir virkelig for deg: "For han har fridd oss ut av mørkets makt og satt oss over i sin elskede Sønns rike."

Når løgnen om Gud renses ut av ditt sinn blir du fridd ut av mørkets makt, og ditt sinn synkroniseres med din ånd.

Bibelen bruker en masse bilder på å beskrive den subjektive opplevelsen av den objektive og evige uforandelijge sannheten; at vi ALLE er Guds barn fordi Gud elsker oss UTEN betingelser og "på toppen av alt" utvalgte Han oss til å være Hans barn FØR verden ble skapt.

(NB! Ble litt ivrig, og da blir det fort litt STORE bokstaver.)

Eksempler på dette er:

- Fridd ut av mørkets makt

- Frelst

- Komme til sannhetens erkjennelse

- Bli en ny skapning

- Født på ny

- Gå fra mørket til lys

- etc

Alle disse uttrykkene beskriver akkurat det samme, og det er når et menneske opplever at løgnen i sinnet erstattes med sannheten og man for første gang ledes av Guds Ånd i stedet for løgnen. Den forvandlingen er så voldsom og effekten av den er så voldsom at Bibelen kaller dette for å bli satt over i Guds rike. Man får en ny Herre i livet, om du vil.

Men som vi ser er ikke Guds rike et fysisk sted men beskriver hva du ledes av i ditt sinn, om det er løgnen eller sannheten. Bildet med treet med to ansikter synes jeg var veldig beskrivende, for når løgnen forsvinner ut av sinnet og du forstår at du er elsket UTEN betingelser, får du liv og bærer masse frukt.

La meg avslutte med en av Jesu mange lignelser, og denne gangen om Guds rike.

Mark. 4:30-32: "Han sa: "Hva skal vi sammenligne Guds rike med? Hvilken lignelse skal vi bruke? Det er som sennepsfrøet. Når det legges i jorden, er det mindre enn noe annet frø i verden, men når det er sådd, vokser det opp og blir større enn alle andre hagevekster og får så store grener at fuglene under himmelen kan bygge rede i skyggen mellom dem."

Guds rike - ikke et sted, men et menneske ledet av Guds Ånd. Et rike som en dag skal bli universelt.

Strongs

basileía

(from 935 /basileús, "king") – properly, kingdom; the realm in which a king sovereignly rules. A kingdom (932 /basileía) always requires a king – as the kingdom (932 /basileía) of God does with King Jesus! 932 (basileía) especially refers to the rule of Christ in believers' hearts – which is a rule that "one day will be universal on the physical earth in the Millennium"


bottom of page