Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Du er utvalgt


1. Pet. 2:9: "Men dere er en utvalgt slekt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk som Gud har vunnet for at dere skal forkynne hans storverk, han som kalte dere fra mørket og inn i sitt underfulle lys."

"Men dere" er som vi forstår av sammenhengen sagt i kontrast til jødene, og Peter snakker altså hedningene - alle de som ikke er etniske jøder som jo er resten av menneskeheten.

"Dere er en utvalgt slekt" sier Peter til hedningene (selvsagt er også jødene inkludert da Gud ikke gjør forskjell på folk). Hvem har valgt dem til hva? Jo, det forklarer Paulus i Ef. 1:4-5:

"I Kristus utvalgte han oss

før verdens grunnvoll ble lagt,

til å stå for hans ansikt,

hellige og uten feil.

I kjærlighet"

"og etter sin egen gode vilje

avgjorde han på forhånd

at vi skulle få rett til å være

hans barn ved Jesus Kristus."

Hedningene er altså utvalgt av Gud til å være Hans barn, og det FØR verden ble skapt. Peter sier videre at "dere er et hellig folk." Ordet "folk" er oversatt fra det greske "ethnos" og betyr: "rase, nasjon, den hedenske verden, hedningene."

Det Peter sier her var over-radikalt på den tiden, for han påstår er at alle ikke-jøder - de som ble kalt hedninger - også har del i samfunnet med Gud. De inkluderes i Guds familie!

Nå har hedningene alltid vært inkludert i Guds familie, men som med Paulus måtte denne inkluderingen og universelle tilhørigheten av alle mennesker i Guds familie åpenbares for Peter av den hellige Ånd. For tidligere trodde både Paulus og Peter at kun jødene var de utvalgte.