top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Du er utvalgt


1. Pet. 2:9: "Men dere er en utvalgt slekt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk som Gud har vunnet for at dere skal forkynne hans storverk, han som kalte dere fra mørket og inn i sitt underfulle lys."

"Men dere" er som vi forstår av sammenhengen sagt i kontrast til jødene, og Peter snakker altså hedningene - alle de som ikke er etniske jøder som jo er resten av menneskeheten.

"Dere er en utvalgt slekt" sier Peter til hedningene (selvsagt er også jødene inkludert da Gud ikke gjør forskjell på folk). Hvem har valgt dem til hva? Jo, det forklarer Paulus i Ef. 1:4-5:

"I Kristus utvalgte han oss

før verdens grunnvoll ble lagt,

til å stå for hans ansikt,

hellige og uten feil.

I kjærlighet"

"og etter sin egen gode vilje

avgjorde han på forhånd

at vi skulle få rett til å være

hans barn ved Jesus Kristus."

Hedningene er altså utvalgt av Gud til å være Hans barn, og det FØR verden ble skapt. Peter sier videre at "dere er et hellig folk." Ordet "folk" er oversatt fra det greske "ethnos" og betyr: "rase, nasjon, den hedenske verden, hedningene."

Det Peter sier her var over-radikalt på den tiden, for han påstår er at alle ikke-jøder - de som ble kalt hedninger - også har del i samfunnet med Gud. De inkluderes i Guds familie!

Nå har hedningene alltid vært inkludert i Guds familie, men som med Paulus måtte denne inkluderingen og universelle tilhørigheten av alle mennesker i Guds familie åpenbares for Peter av den hellige Ånd. For tidligere trodde både Paulus og Peter at kun jødene var de utvalgte.

Det vil si at hele menneskeheten passer beskrivelsen: "et folk som Gud har vunnet."

Det er viktig å forstå at det er Gud som har valgt oss, ikke omvendt. Frelse er derfor et ord som beskriver opplevelsen når vi ser og forstår at Gud har valgt oss, ikke at vi velger Ham. Frelse, komme til sannhetens erkjennelse, gå fra mørke til lys, bli en ny skapning etc er ord og uttrykk som beskriver akkurat det samme; nemlig det øyeblikket når vi ser det Gud alltid har sett - at vi ER Guds barn.

For vi er jo allerede utvalgt!

Ordet "vunnet" stammer fra "peripoiésis" og betyr ifølge Strongs: "ervervet, vunnet, reservert for seg selv, komplett eierskap med overflod av velsignelse og vekst som hensikt"

Som du forstår så er vi Guds eiendom, og når vi leser hva ordet "vunnet" betyr forstår vi at den eiendomsretten IKKE er oppe til diskusjon eller noe som er opp til oss å velge. Det er den allmektige Gud som har valgt deg - end of discussion!

Avslutter med vers 10;

"Dere som før ikke var et folk,

er nå Guds folk.

Dere som før ikke fant barmhjertighet,

har nå funnet barmhjertighet."

Kanskje Peter skulle ha sagt; "Dere som JEG ikke visste var Guds folk?" For som vi ser i Bibelen har jo Gud har visst det hele tiden.

Ef. 1:4: "I Kristus utvalgte han oss

før verdens grunnvoll ble lagt."

Du er utvalgt av Gud, og det til og med FØR verden ble skapt. Er ikke det godt å vite?

Strongs

Peripoiésis

preservation, acquisition

Original Word: περιποίησις, εως, ἡ

Part of Speech: Noun, Feminine

Transliteration: peripoiésis

Phonetic Spelling: (per-ee-poy'-ay-sis)

Short Definition: obtaining, possessing, possession

Definition: acquiring, obtaining, possessing, possession, ownership.

HELPS Word-studies

4047 peripoíēsis (from 4012 /perí, "all-around" and 4160 /poiéō, "make") – properly, make one's own; completely obtain, i.e. as a full possession (to real advantage, LS) – literally, "for abundant (all-around) gain."

[4047 (peripoíēsis) originally meant, " 'a making to remain over and above'; hence, 'preservation; preservation for one's self; acquisition; the thing acquired, or a possession' " (WS, 847); that is, "acquiring, obtaining, possessing, ownership" (Souter).]


bottom of page