top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Jesus er grunnteksten


Joh. 8:3-6: "Da kom de skriftlærde og fariseerne med en kvinne som var grepet i ekteskapsbrudd, og de stilte henne fram og sa: «Mester, denne kvinnen er grepet på fersk gjerning i ekteskapsbrudd. I loven har Moses påbudt at slike kvinner skal steines. Hva sier så du?» Dette sa de for å sette ham på prøve, så de kunne få noe å anklage ham for."

Legg merke til hva de skriftlærde og fariseerne brukte Skriftene til.....

"for å sette ham på prøve, så de kunne få noe å anklage ham for."

Gud er kjærlighet, som vi kan lese i 1. Joh. 4: 8-9:

"Den som ikke elsker, har aldri kjent Gud, for Gud er kjærlighet. Og Guds kjærlighet ble åpenbart blant oss da han sendte sin enbårne Sønn til verden for at vi skulle ha liv ved ham."

Se hva som skjer hvis jeg skriver om Joh. 8:3-6 og bytter ut Jesus med kjærlighet. Da blir det slik:

"Da kom de skriftlærde og fariseerne med en kvinne som var grepet i ekteskapsbrudd, og de stilte henne fram og sa: "KJÆRLIGHETEN, denne kvinnen er grepet på fersk gjerning i ekteskapsbrudd. I loven har Moses påbudt at slike kvinner skal steines. Hva sier så KJÆRLIGHETEN?"Dette sa de for å sette KJÆRLIGHETEN på prøve, så de kunne få noe å anklage KJÆRLIGHETEN for."

Hvis du hadde vært den som hadde blitt presentert et slikt dilemma som Jesus ble, hva hadde du svart? Hadde du i ren refleks gått til Bibelen, til grunnteksten, og sett hva som stod der? Eller hadde du kjent etter i ditt hjerte slik Jesus gjorde?

Hva er det Evangeliet handler om? Hva er essensen? Hva er fasiten som alt skal vektes på?

Svaret er ganske enkelt;

KJÆRLIGHETEN


bottom of page