top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Lyset skinner i mørket


Du har lest det mange ganger: "lyset skinner i mørket." I dag skal vi se litt nærmere på dette skriftstedet, og du vil se at dette er et bibelvers som bekrefter at Jesus bor i alle mennesker.

1:1-5: "I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham; uten ham er ikke noe blitt til av alt som er til. I ham var liv, og livet var menneskenes lys. Og lyset skinner i mørket, men mørket tok ikke imot det."

Man forstår at Johannes snakker om Jesus, her kalt Ordet og Lyset. La oss aller først se på hvilket grunntekstordet phós som lyset kommer fra, og jeg siterer Strongs:

"Lyset – manifesteringen av Guds selveksisterende liv, guddommelig åpenbaring for å åpenbare og gi oss del i selve Livet, via Kristus."

Sagt på en enklere måte så er lyset er et bildespråk som beskriver at Kristus er i oss.

Joh.1:5 sier: "Og lyset skinner i mørket, men mørket tok ikke imot det."

Mørket, skotia, betyr ifølge Strongs;

"åndelig uklarhet i et menneske som blokkerer virkningen/effekten av Guds lys i deg."

Dette betyr da at lyset, altså Kristus, skinner i det åndelige mørket av løgn som er i de mennesker som er de som ennå ikke har fått åpenbart at Gud alltid har vært deres Far. Dette verset av Johannes bekrefter det Paulus kaller hemmeligheten, nemlig at Kristus er i alle mennesker, uavhengig av hva og hvem de tror på.

Har et menneske mørke i seg så har de samtidig Kristus i seg, for lyset skinner i mørket! Det vil si at det Bibelen kaller mørket ikke har makt over lyset, men at lyset har makt over mørket.

Lyset skinner i mørket, som forteller oss at sannheten bor i mennesker som lar seg kontrollere av løgnen. Det får den konsekvens som Billy Graham kom til på slutten av sitt liv at Jesus bor i ALLE mennesker, både muslimer, hinduister, ateister etc. De kjenner kanskje ikke en gang til navnet Jesus, men Jesus kjenner ikke bare deres navn, man han kjenner alle deres tanker og lengsler. Han kjenner dem bedre enn de kjenner seg selv, for han bor i dem.

Lyset – Kristus – bor i alle mennesker, også i dem som lever i et åndelig mørke. De er alle sammen Guds barn og en del av Jesu legeme på jorden.

Joh. 1:16-18 konkluderer: "Av hans fylde har vi alle fått, nåde over nåde. For loven ble gitt ved Moses, nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Ingen har noen gang sett Gud, men den enbårne, som er Gud, og som er i Faderens favn, han har vist oss hvem han er."

Vi har altså alle fått "av Hans fylde" som rett og slett betyr at Gud bor i alle! Det er virkelig sant det som står i Ef. 1:4: "I Kristus har Han utvalgt oss FØR verden ble skapt!"

Men hva betyr da frelse om det ikke betyr å bli et Guds barn? Svaret på det er at frelse er å bli kjent med ditt opphav, din evige relasjon med Gud, og få åpenbart at du allerede ER et Guds barn.

Lyset skinner i mørket, ikke på utsiden eller langt ifra, men I MØRKET! Jesus bor i alle mennesker, og det er dette fantastiske budskapet vi er satt til å forkynne til være brødre og søstre.

Strongs

phós

light

Original Word: φῶς, φωτός, τό

Part of Speech: Noun, Neuter

Transliteration: phós

Phonetic Spelling: (foce)

Short Definition: light, a source of light

Definition: light, a source of light, radiance.

HELPS Word-studies

5457 phṓs (a neuter noun) – properly, light (especially in terms of its results, what it manifests); in the NT, the manifestation of God's self-existent life; divine illumination to reveal and impart life, through Christ.

skotia

darkness

Original Word: σκοτία, ας, ἡ

Part of Speech: Noun, Feminine

Transliteration: skotia

Phonetic Spelling: (skot-ee'-ah)

Short Definition: darkness

Definition: darkness; fig: spiritual darkness.

HELPS Word-studies

Cognate: 4653 skotía (a feminine noun) – darkness, a brand of moral, spiritual obscurity (i.e. which blocks the light of God when faith is lacking). See also 4655 /skótos ("darkness").


bottom of page