top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Frelsen skjer i sinnet


2. Kor. 4:3-4: "Er vårt evangelium skjult, så er det for dem som går fortapt det er skjult. For denne verdens gud har blindet de vantros sinn, så de ikke ser lyset som stråler fram fra evangeliet om Kristi herlighet, han som er Guds bilde."

Paulus snakker om årsaken til fortapelse, som ikke er en fremtidig gjerningsbasert straff men å leve uten et kunnskapsbasert "her og nå fellesskap" med Gud. Legg merke til at det ikke er våre gjerninger som er årsaken til fortapelsen, men årsaken er at det er noe vi ikke forstår.

"For denne verdens gud har blindet de vantros sinn, så de ikke ser lyset som stråler fram fra evangeliet om Kristi herlighet, han som er Guds bilde."

Bildespråket "ikke ser lyset" forstår vi bedre om vi leser fra Joh. 1:9-10: "Det sanne lys, som lyser for hvert menneske, kom nå til verden. Han var i verden, og verden er blitt til ved ham, men verden kjente ham ikke."

Lyset er altså Bibelens bildespråk for Jesus, og Strongs forklarer "lyset" (phós) slik:

"manifestasjonen av Guds selvoppholdende liv, guddommelig opplysning som åpenbarer og gir del i livet i Kristus."

Vi går litt videre og ser på hvorfor noen ikke ser lyset som "som stråler fram fra evangeliet om Kristi herlighet, han som er Guds bilde." Årsaken er at "denne verdens gud har blindet de vantros sinn."

Man går altså fortapt fordi man er blind for sannheten, som betyr at frelse er å forstå sannheten. Det vil si at både fortapelse og frelse beskriver en tilstand i sinnet.

"Synden er at de ikke tror på meg" sier Jesus i Joh. 16:9, og da passer det bedre å endre ordet arvesynden (som forøvrig ikke finnes i Bibelen), til arveløgnen. For fallet i Edens Hage var at Adam og Eva trodde løgnen om Gud, og handlet ikke om gjerninger. Denne løgnen er siden da arvet av generasjoner etter generasjoner og har ført til at mange lever som den fortapte sønn uten sine rettigheter som Guds barn, fordi:

"denne verdens gud har blindet de vantros sinn, så de ikke ser lyset som stråler fram fra evangeliet om Kristi herlighet, han som er Guds bilde."

Mange lever som offer for en løgn i sinnet, og de forstår ikke at Jesus er Gud! Man tolker Gud i retning bokstaven, der bokstaven kun skulle være et underordnet verktøy som peker på Jesus. Det var dette Jesus sa til datidens skriftlærde i Joh. 5:39-40: "Dere gransker skriftene, fordi dere mener at dere har evig liv i dem – og nettopp de vitner om meg! Men dere vil ikke komme til meg slik at dere kan ha liv."

De skriftlærde forstod ikke at Jesus var Gud på grunn av sin blinde opphøyelse av bokstaven, og ved sin tiltro til eget intellekt og tolkninger hadde de i praksis gjort seg selv til guder. De var fortapte ved at de trodde en løgn, og levde som åndelige tiggere der de kunne ha regjert som konger.

Frelsen er rett og slett en endring i sinnet til at man ser sannheten om hvem Gud er, og ved det hvem man selv er. I frelsen forsvinner løgnen fra Edens Hage så vi ser at vi er alle Guds barn, skapt og utvalgt av Faderen.

Strongs

phṓs

(a neuter noun) – properly, light (especially in terms of its results, what it manifests); in the NT, the manifestation of God's self-existent life; divine illumination to reveal and impart life, through Christ.


bottom of page