top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Kunnskap er en gave


Kol 1:9: "Vår bønn er at dere må bli fylt av kunnskap om Guds vilje og få all den visdom og innsikt som Ånden gir."

Hvordan får man kunnskap? Det er faktisk ikke slik mange tror ved å lese og studere Bibelens tekster i detalj, men man blir fylt med kunnskap av Ånden!

Kunnskap, visdom og innsikt er en gave!

1 Kor. 1:30-31: "Dere er hans verk ved Kristus Jesus, han som er blitt vår visdom fra Gud, vår rettferdighet, helliggjørelse og forløsning, for at den som roser seg, skal rose seg i Herren, slik det står skrevet."

Det er ikke slik at det finnes flinke kristne som kan mer enn andre, og dette fordi de har studert mer og har mer "anlegg" for å ta til seg kunnskap. Nei, også dette er en gave fra Gud.

1 Kor. 4:7: "Hvem gir deg rang framfor andre? Hva har du som du ikke har fått? Og har du fått noe, hvorfor skryter du, som om du ikke hadde fått det?"

Hvem har vel ikke følt seg "dum" i møte med Bibel-eksperter? "Du er så smart, du kan så mange vers, du vet så mye," er ikke uvanlige tanker å få. Men det eksisterer ikke eksperter for all kunnskap er en gave som er fordelt likt til alle.

Heb 8:11: "Da skal ingen lenger lære sin landsmann eller sin bror og si: "Kjenn Herren!" For de skal alle kjenne meg, fra den minste til den største blant dem."

Alt er en gave gitt av nåde inkludert kunnskap, innsikt og visdom. Det er heldigvis ikke slik at det er de som har mest tid til å lese, studere, og granske grunntekster på gresk og hebraisk som får mest kunnskap og innsikt, og som dermed får det beste grunnlaget for å leve i velsignelse, men kunnskap er en gave.

Det handler nemlig ikke om innlæring, men om avlæring! Det handler ikke om å se hva du kan bli en gang i fremtiden, men om hvem du er her og nå! For vi har alle sammen all den visdom og innsikt det er mulig å få boende i oss!

Kol 2:3: "For i ham er alle visdommens og kunnskapens skatter skjult til stede."

Kristenlivet er ikke som å gå på skole der de flinkeste vil få mest kunnskap, for kunnskap er ikke noe vi kan streve oss til men også det er en gave fra Gud.

Gaven heter Jesus!


bottom of page