top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Gode nyheter!


2. Kor. 5:19: "For det var Gud som i Kristus forsonte verden med seg selv, slik at han ikke tilregner dem deres misgjerninger, og han betrodde budskapet om forsoningen til oss."

Det første jeg vil vise deg er at Gud var i (en) Kristus på korset!

En er det greske ordet oversatt i og det betyr ifølge Strongs:

"i, inne i, på innsiden av."

Som du ser så var det Gud som gjorde sitt verk fra innsiden av Kristus. Det betyr at de aldri på noe tidspunkt var adskilt! Da gir også dette utsagnet fra Jesus i Luk. 23.24 mening;

"Men Jesus sa: "Far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør."

For det var faktisk ikke Jesus som var den aktivt tilgivende parten, men det var Gud som fra innsiden av Jesu sønderknuste legeme demonstrerte sin ubetinget kjærlige og alltid tilgivende karakter mot hele menneskeheten.

Gud var som du forstår i Kristus og Han forlot Ham derfor aldri, som Han aldri forlot eller noen gang vil forlate oss.

"For jeg er viss på at verken død eller liv, verken engler eller krefter, verken det som nå er eller det som kommer, eller noen makt, verken det som er i det høye eller i det dype, eller noen annen skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre." (Rom. 8:38-39)

Det andre jeg vil du skal se er hva som faktisk er vår "misjonsbefaling." For den er ikke den du leser i Matt 28:19: "Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler." Den gjaldt nemlig kun disiplene i et begrenset geografisk område og i en begrenset tidsperiode. Men vår "misjonsbefaling" er denne:

"....han betrodde budskapet om forsoningen til oss."

Hva er innholdet i budskapet vi skal dele om det ikke er å gjøre disipler? Jo, det er at Gud i Kristus forsonte verden med seg selv, og at Gud aldri vil kreve oss til regnskap for våre gjerninger. Det gode budskapet vi skal gå til verden med er altså at Guds forhold til alle mennesker er:

RELASJONSBASERT

og ikke

PRESTASJONSBASERT.

Som Gud alltid har vært i Kristus og vil alltid være det, har vi alltid vært i Kristus og vil alltid være det.

"Må de alle være ett, slik du, Far, er i meg og jeg i deg. Slik skal også de være i oss, for at verden skal tro at du har sendt meg. Den herligheten du har gitt meg, har jeg gitt dem, for at de skal være ett, slik vi er ett: jeg i dem og du i meg, så de helt og fullt kan være ett. Da skal verden skjønne at du har sendt meg, og at du elsker dem slik du har elsket meg." (Joh. 17:21-23)

Vi er rett og slett alle sammen Guds barn, og vil alltid være det!

Men hva er frelse da? Jeg er glad du spurte, for frelse er et av flere ord og uttrykk som beskriver det øyeblikket du ser at du alltid har vært Guds barn. Frelse er ikke å bli noe du ikke er, men å endelig se hvem du er og alltid har vært.

"For det var Gud som i Kristus forsonte verden med seg selv, slik at han ikke tilregner dem deres misgjerninger, og han betrodde budskapet om forsoningen til oss."

Strongs

en

properly, in (inside, within); (figuratively) "in the realm (sphere) of," as in the condition (state) in which something operates from the inside (within).


bottom of page