top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Blind for sannheten


Matt. 6:23: "Om nå lyset i deg er mørke, hvor dypt blir da ikke mørket!"

Hva tror du denne setningen betyr? Kan lys eksistere sammen med mørke? Er det mulig?

Nei, ikke om vi skal forholde oss til naturlovene for der er tilstedeværelse av mørke ikke annet enn fravær av lys, men i det man tenner lyset forsvinner eksistensgrunnlaget for mørket. Så hva er det da Jesus snakker om?

Det lyset (phós) Jesus snakker om er ikke et fysisk lys, men betyr ifølge Strongs:

"manifesteringen av Guds selveksisterende liv, guddommelig opplysning for å åpenbare og gi del i livet, gjennom Kristus."

Det lyset som er i oss alle, også de som er i mørke, er Jesus.

Dette var den voldsomme åpenbaringen Paulus fikk på vei til Damaskus, at Kristus var tilstede i alle mennesker - til og med i hedningene! (Gal. 6:15)

Den Gud som Paulus trodde han måtte nærme seg ved sine gode lovgjerninger var nærmere enn han klarte å forestille seg - Kristus var i ham. Derfor skriver Paulus dette i Kol. 1:16:

"For i ham er alt blitt skapt, i himmelen og på jorden."

Men hva er da det mørket som på tross av naturlovene kan sameksistere med lyset? Strongs forklarer det slik:

"et moralsk mørke fremkommet av en manglende evne til å forstå guddommelige ting."

Lys er altså Sannheten, og mørke er løgnen.

La oss se hvordan Strongs oversetter Matt. 6:23 som i vår norske Bibel står slik: "Om nå lyset i deg er mørke, hvor dypt blir da ikke mørket!."

Strongs oversettelse er på engelsk: "If the soul has lost its perceptive power, how much more deplorable than bodily blindness."

Direkte oversatt til norsk blir det: "Hvis din sjel mister sin evne til å observere er det mye verre enn å være fysisk blind!"

Satan er som vi vet løgnens far, og i lys av dette la oss se på hva Jesus en gang sa til troende jøder!

Joh. 8:43-44: "Hvorfor skjønner dere ikke det språk jeg taler? Fordi dere ikke tåler å høre mitt ord! Dere har djevelen til far, og dere vil gjøre det deres far ønsker. Han har vært en morder fra begynnelsen og står ikke i sannheten; det finnes ikke sannhet i ham. Når han lyver, taler han ut fra sitt eget, for han er en løgner og løgnens far."

Denne kraftsalven betyr ikke at Jesus mente at jødene var satans barn og ikke Guds barn, men uttrykket "djevelen til far" er et bildespråk som betyr at de lot seg styre mer av løgnen enn av sannheten. De var billedlig talt barn av løgnen, og levde i mørke selv om lyset bodde på innsiden av dem! De var fysisk seende, men åndelig blinde.

Hvor mye mørke i betydningen løgn har vi i oss? Vel, det skulle jeg ha likt og ha visst. Jeg er ganske sikker på at det er mer lys å få, og tilsvarende mer mørke å drive ut. Derfor er jeg åpen for Guds stemme på innsiden og lar meg ikke holde i mørke av oppleste og vedtatte sannheter som ikke stemmer med Jesu ubetingede kjærlighet og universelle inkludering av alle mennesker.

Jeg lytter til lyset i meg, og stoler på at alt som stemmer med ubetinget kjærlighet er av Gud! Det er faktisk så enkelt at selv ikke et barn kan misforstå, eller som Bibelen sier; "selv ikke en dåre vil fare vill."

Våg og stole på den hellige Ånds stemme og ledelse, og la meg avrunde denne lille leksjonen med Jesu ord til disiplene rett før han forlot dem:

Joh. 16:12-13: "Ennå har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå. Men når han kommer, sannhetens Ånd, skal han veilede dere til den fulle sannhet."

Strongs

phós

the manifestation of God's self-existent life; divine illumination to reveal and impart life, through Christ.

skotos

darkness, either physical or moral.


bottom of page