top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Du er skapt velsignet


1. Mos. 1.27-28: "Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem.

Gud velsignet dem......

og sa til dem: «Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden og legg den under dere! "

De fleste er enige om at velsignelsen er Guds ufortjente favør som på en overnaturlig måte produserer overflod av fred, glede, helse, relasjoner og overflod. Men denne enigheten stopper opp når man kommer til når og hvordan man blir velsignet.

Her kommer noen kjente løgner om velsignelsen.

Løgn nummer 1

Noen tenker at velsignelsen, i sin natur ufortjent, først kommer over deg etter at du over tid har velsignet andre. Du må altså gjøre noe godt mot andre for å fortjene det ufortjente. Gjør du ikke noe godt for andre vil ikke Gud gjøre noe godt for deg.

Løgn nummer 2

Andre tenker at velsignelsen, igjen i sin natur ufortjent, først blir virkelig (noen sier manifestert) i det du begynner å gi penger til menighet og annet kristent arbeid. Det minste du kan gi er ti prosent, men gir du mer får du selvsagt tilsvarende mer velsignelse i retur. Denne løgnen påstår at den ufortjente fortjenesten er som å investere i en hvilken som helst annen business eller aksje.

Forretningsmodellen er slik; trenger du penger, sår du penger. Trenger du å få malt huset, maler du en annens hus, osv. Man må være konkret og spesifikk, for man får det man sår.

Løgn nummer 3

En annen variant er at velsignelsen først blir din i det du har levd rent, rett, ydmykt og uselvisk over tid. Du må selvsagt også gi din tiende trofast og sette andre foran deg selv. Men denne løgnen har et viktig tillegg, og det er at du må gjøre alt det gode uten å ville bli velsignet tilbake! For om du gjør det gode i vinnings hensikt - gir for å få for eksempel - så virker det ikke. Årsaken er at da er nemlig motivet feil, og har du feil motiv blir du ikke velsignet.

Denne modellen er litt vanskelig å forstå for man blir jo oppfordret til å gi for å få? Men for å bli velsignet må du altså ikke selv ville bli velsignet, for da virker det ikke.

Løgn nummer 4

Et annet scenario er at du har blitt fortjent velsignet fordi du har klart å gjøre alt riktig - selvsagt med rett motiv - men har endt opp med å bli hovmodig av din nyvunne rikdom og overflod. I et slikt tilfelle vil Gud ikke bare ta fra deg dine fortjente velsignelser, men i tillegg faktisk straffe deg så du ender opp fattigere enn før du ble velsignet.

Løgn nummer 5

Nest siste variant i denne omgang er at om du ikke betaler det du skylder Gud (tienden og hellige gaver, noe som er ti prosent i tiende pluss ytterligere fem prosent i hellige gaver og det av netto inntekt før skatt) så vil Gud sørge for å ta fra deg det dobbelte (altså minimum tretti prosent).

Dette vil Gud kreve inn ved at bilen din går i stykker, vaskemaskinen slutter å virke, eller at du rammes av en kostbar sykdom. Så alle forstår da at det er bedre å betale det du skylder, for Gud vil uansett få tak i pengene sine (som du feilaktig har trodd er dine).

Løgn nummer 6

Denne løgnen er den mest kompliserte av dem alle, men tro det eller ei faktisk den aller mest vanlige. Den består av deler av løgnene nummer 1,2,3,4 og 5, og summen av dette blir til løgn nummer 6. Kanskje ikke så rart at kristne ikke lever i mer velsignelse enn de gjør?

Sannheten

Sannheten er veldig enkel, og den er at du er skapt velsignet uavhengig av dine prestasjoner. Vet du hvorfor det er sant? Jo, fordi du ble velsignet i det øyeblikket Gud sa:

"Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden og legg den under dere!"

Du er altså skapt velsignet!


bottom of page