top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Utvalgt


La oss lese Ef. 1:1 og 1:4.

Vers 1: "Paulus, etter Guds vilje Jesu Kristi apostel, hilser de hellige i Efesos, de som tror på Kristus Jesus."

Vers 4: "I Kristus har han utvalgt oss før verden ble skapt.."

I vers 1 leser vi at Paulus avslører hvem dette brevet er til, nemlig til dem i Efesos som tror på Jesus. Og i vers 4 leser vi at i Kristus har han utvalgt oss før verden er skapt.

Hvem er hvem i vers 1?

Jo, det er ganske åpenbart at hvem i verset er de som er kommet til tro på Jesus, de vi i dag velger å kalle kristne. Mottakerne av brevet er altså en liten gruppe mennesker i byen Efesos som levde på den tiden da dette ble skrevet.

Hvem er da oss i vers 4?

Av sammenhengen ser vi at oss i vers 4 er de samme som hvem i vers 1. Så hvis oss kun er de troende i Efesos og det bare var de som ble utvalgt av Gud før verden ble skapt, får det den voldsomme konsekvens at alle andre mennesker, inkludert deg og meg, er helt uten håp. Det har jeg aldri hørt noen mene, men heller at oss og dem inkluderer et betydelig bredere publikum.

En del kristne både pastorer, forkynnere, og også bibellærere mener at brevets innhold er eksklusivt til, og jeg uthever dette i store bokstaver;

KUN TIL DE MENNESKER SOM HAR VÆRT, ER, ELLER KOMMER TIL Å BLI KRISTNE.

Det finner jeg mildt sagt ytterst problematisk, for det vil si at Gud allerede FØR verden ble skapt faktisk besluttet at over 90% av menneskeheten ikke på noe tidspunkt, uavhengig av deres liv, tro og karakter, ville bli verdige til å leve i Hans fellesskap. De var altså utvalgt av Gud til å bli utslettet! En slik påstand mener jeg faller på sin egen urimelighet.

Det eneste troverdige alternativet slik jeg ser det, er at oss og dem betyr alle. Det vil si at alle mennesker, både de som har levd, lever, og vil leve, er alle sammen utvalgt av Gud før verden ble skapt til å ha evig fellesskap med Ham. Noe annet vil være fullstendig utenkelig. En slik tolkning av Ef. 1 passer også godt med Jesu gjerninger.

Brevet er som vi noterer oss stilet til de troende i Efesos, men innholdet er slik jeg oppfatter det helt klart universelt. Dette stemmer også med det Paulus fikk oppleve i sin åpenbaring, nemlig at Jesus er i alle mennesker og at alt er skapt i Ham fordi Gud hadde besluttet dette slik på forhånd.

Vers 5 i Ef. 1 bekrefter dette; "I kjærlighet har han, av sin egen frie vilje, forut bestemt oss til å få barnekår hos seg ved Jesus Kristus."

Og i Kol. 1:15-16 beskriver Paulus denne åpenbaringen om at hele skapningen, alt Gud har skapt inkludert alle mennesker, er i Kristus.

"Han er den usynlige Guds bilde, den førstefødte, som står over alt det skapte. For i ham er alt blitt skapt, i himmelen og på jorden, det synlige og usynlige, de som troner og de som hersker, både makter og myndigheter – alt er skapt ved ham og til ham."

Så hvem mener du at disse dem og oss som Paulus sier er utvalgt til å ha felleskap med Jesus faktisk er?

Er det:

1. Kun de troende i Efesos som sannsynligvis dreier seg kun noen få hundre, kanskje tusen mennesker?

2. Alle mennesker som har vært, er og kommer til å bli kristne, som kanskje utgjør maksimalt 10 % av menneskeheten?

3. Eller tror du dem og oss er alle, og dermed 100% av menneskeheten?

Du må faktisk bestemme deg for å velge ett av de tre alternativene og få et forhold til hvem Paulus snakker om. Valget ditt vil avgjøre ditt syn på Gud og Evangeliet, og er kanskje ett av de viktigste valgene du kan ta. Be DHÅ om å guide deg, og kjenne etter i ditt hjerte hva Han sier til deg.

Hva velger du? Hvem er dem og oss?


bottom of page