top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Drepte Gud Ananias og Saffira?


Det finnes mange vanskelig vers både i det Nye Testamentet, og ikke minst i det Gamle Testamentet. Vers som brukes som bevis på at Gud er totalt annerledes enn Jesus, og som i praksis får den virkning at begrepet treenigheten må byttes ut med tre-uenigheten.

For disse versene forteller om en Gud som IKKE tilgir ubetinget, og i hvert fall ikke sine fiender. Versene synes å indikere, ja til og med påstå rett ut at Gud er sint på sine fiender, og på de som synder etter frelsen. Faktisk så sint at Han uten problemer tar livet av dem.

Dette tror mange kristne selv om det helt går imot og ødelegger alle de versene som sier at Jesus ER Gud i Johannes 1:18, Hebreerne 1:3, Johannes 1:1, Kolosserne 1:15, Johannes 14:7-11, og mange andre steder.

Bildet av en Gud som en sint, streng, og dømmende opprettholdes via de versene som kan indikere dette, på tross av at vi samtidig hevder at Gud er fullkommen agape kjærlighet. Hans kjærlighet mot menneskene er så stor at Han faktisk ikke en gang sparte sin egen sønn, men gav Ham for oss alle mens vi ennå var syndere.

”Gud er god, og Hans nåde varer til evig tid” sier vi, "men pass deg så du ikke kommer i unåde! Da er du ille ute, bare husk hva som skjedde med Ananias og Saffira!"

Gud er altså IKKE som Jesus hevdes det, selv om man ikke kommer utenom at Bibelen faktisk sier dette. Der Jesus lærte oss tilgi våre fiender ubetinget og Han demonstrerte dette i praksis i eget liv, er Gud ifølge mange altså totalt annerledes. Han tilgir IKKE ubetinget, men vil basert på dine prestasjoner enten elske eller hate deg, la deg leve eller ta livet av deg. Gud og Jesus er ifølge mange så forskjellige som det er mulig å bli, men så er de av en merkelig grunn allikevel ett?

Et av disse vanskelige versene er i Apostlenes Gjerninger 5:1-11 og handler om Ananias og Saffira. De solgte en eiendom de eide og gav ikke alle pengene til apostlene som de skulle ha gjort, men beholdt litt selv. På grunn av denne ulydigheten drepte Gud dem, selv om dette skjedde i den Nye Pakten! Beviser ikke dette da ut over enhver tvil at Gud faktisk straffer synd, og det med døden?

La oss se litt på historien, og vi leser vers 3:5:

”Da sa Peter: «Ananias, hvorfor har Satan fylt ditt hjerte, så du kan lyve for Den hellige ånd og stikke til side noe av det du fikk for jordstykket ditt? Kunne du ikke ha beholdt det? Det var jo ditt. Og bestemte du ikke selv over pengene du solgte det for? Hvordan kunne du bestemme deg for dette i ditt hjerte? Det er ikke mennesker, men Gud du har løyet for.» Da Ananias hørte det, falt han om og døde. Og alle som hørte det, ble grepet av stor frykt.”

Hvis vi leser dette med brillene ”Gud er lovisk og straffer synd” vil man lese mellom linjene at Gud tok livet av Ananias. Men om man leser med brillene ”CSI – Crime Scene Investigation” så finner man det ikke bevist ut over enhver tvil at Gud tok livet av mannen. Faktisk så står det ingenting i verset som en gang indikerer dette.

Men hva med kona Saffira da? Vel la oss se på det, og vi leser fra vers 7:11:

”Omkring tre timer senere kom kona hans inn uten å vite om det som hadde skjedd. Peter spurte henne: «Var dette alt dere fikk for jordstykket?» Hun svarte: «Ja, dette er alt.» Da sa Peter til henne: «Hvordan kunne dere bli enige om å sette Herrens Ånd på prøve? Hør skrittene utenfor døren. Nå kommer de som har gravlagt mannen din; de skal bære ut deg også.» Straks ség hun sammen ved føttene hans og døde. De unge mennene kom inn og fant henne død, og de bar henne ut og gravla henne ved siden av mannen. Men hele menigheten og alle som hørte om det, ble grepet av frykt.”

Igjen så er det ikke mulig å få dette dødsfallet på Guds hender uansett hvor hardt man prøver. Eneste måten å få dette til er om man leser mellom linjene og i sitt sinn er overbevist om at Gud må være den som står bak. At det ikke står skrevet betyr mindre, og forkynnere over hele verden har gitt Gud skylden for disse to dødsfallene i årevis. Og de gjør det fremdeles! Men er det egentlig sant?

Hvis vi ser litt på Guds karakter og tar med i betraktningen at Jesus faktisk ER Gud, så virker det usannsynlig at en som gav sitt liv for skyldige syndere vil ta livet av et ektepar fordi de gav litt mindre i kollekten enn de eldste i menigheten forventet. Dette henger overhodet ikke sammen i mitt hode. Hvis vi ser i Hebreerne 2:14-15 så ser vi at det er Satan som har dødens makt – ikke Gud. Johannes 10:10 sier at Satan dreper – ikke Gud, og 1 Korinter 5:5 sier at det er Satan som ødelegger menneskene – ikke Gud.

Alt dette får meg til å tro at det var Satan som tok livet av Ananias og Saffira, og ikke Gud. Han gjorde på samme måte som han alltid har gjort, via fordømmelse og frykt. Og Peter bidro, som forkynnere fremdeles bidrar med sin loviske forkynnelse om en sint Gud menneskene bør frykte. ”Hva er det du sier? Skulle Peter ha bidratt til at de to døde?” Ja det er faktisk hva jeg sier.

Det er kjent at Peter var hissig, og at han også hang fast i det loviske systemet. Peter fornektet Jesus tre ganger, men tok Jesus livet av Ham? Nei han viste ham nåde. Peter hogg øret av Malkus, en av soldatene som hentet Jesus til korset, men hva gjorde Jesus? Han helbredet øret og viste sin nåde og ubetingede kjærlighet til både Malkus og Peter. Og Paulus irettesatte Peter ved flere anledninger fordi han hyklet sammen med jødene, men straffet Gud Peter? Nei han viste Peter stor nåde.

Men da Peter fikk høre om Ananias og Saffira viste han ikke den samme nåde som han selv hadde blitt tildelt av Jesus, men tvert imot så kom litt av den ”gamle” Peter fram. Husk at dette var i menighetens tidligste fase, og det loviske ”straff og belønningssystemet” levde fremdeles i menneskenes sinn. Så da Peter anklaget dem åpnet han opp for Satans fordømmende tanker, og angsten og frykten var faktisk det som tok livet av dem - IKKE Gud!

Jeg husker godt da pappa lå for døden med kreft at jeg la merke til at legene sa til hverandre da de gikk forbi i gangen: ”Nå har pasienten på rom nummer X gitt opp, så nå er det kun kort tid igjen.” Etter at pappa var død spurte jeg dem hva de mente med dette, og de sa at det virker som om mennesker kan ta imot døden ved å gi opp livet. Mens andre igjen kan sloss i mot døden og faktisk overvinne den - i det minste utsette den i mange mange år - selv med alvorlige sykdommer.

Selv har jeg vært så redd en gang i mitt liv at jeg var overbevist at jeg ville dø, og det er vitenskapelig bevist at om frykten stor nok kan den ta livet av deg. Det er hva jeg tror skjedde med Ananias og Saffira, at de i praksis ble fordømt til døden. Det var Satan via religionen som drepte dem!

Peter viste dem ikke nåde slik han selv fikk, og han gjorde det motsatte av hva vi kan lese i Galaterne 6:1-2:

”Mine søsken, hvis en av dere blir grepet i et feiltrinn, må dere som har Ånden, hjelpe ham til rette. Men gjør det med et ydmykt sinn og pass deg selv, så ikke du også blir fristet. Bær byrdene for hverandre og oppfyll på den måten Kristi lov.”

Jeg er overbevist om at Gud IKKE tok livet av Ananias og Saffira, og utfordrer hvem som helst til å bevise det motsatte. Gud er lys, og i Ham finnes det ikke mørke. (1 Johannes 1:5) Mørket er i Satan, ikke i Gud, og mørke er fravær av lys. Der lyset er kan ikke mørket eksistere, og Gud er fullkommen og ubetinget kjærlighet.

Min konklusjon er at det var Satan via Peters fordømmende holdning som tok livet av dette unge ekteparet, og jeg tror at dette fremdeles skjer i dag. Ikke det at mennesker kanskje faller døde om, men at mange mister troen på en god Gud, på et liv i helse og overflod, på fremgang og lykke, og det tror jeg skjer fordi forkynnere og predikanter dessverre forkynner en sint og lovisk Gud.

Men jeg håper jeg har ødelagt historien om Ananias og Saffira for dem, og i det minste for deg som leser dette stykket. Spre det videre om du liker det, og hjelp mennesker ut av det fengselet det er å ha et feil Gudsbilde.


bottom of page