top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Fortjente du å dø?


Ef. 1:4-6: "I Kristus har han utvalgt oss før verden ble skapt, så vi skulle stå hellige og feilfrie for hans ansikt. I kjærlighet har han, av sin egen frie vilje, forut bestemt oss til å få barnekår hos seg ved Jesus Kristus, til pris og ære for hans herlighet og for den nåde han gav oss i sin elskede Sønn."

Det er langt fra uvanlig i kristen sammenheng å tenke at du fortjente å dø, og at den døden som Jesus led på Golgata egentlig var din rettferdige skjebne.

Men er det sant?

Må vi, og skal vi leve våre liv med en visshet om at vi egentlig er som fortjente å dø, og at eneste grunnen til at vi lever er fordi Jesus døde vår død i stedet?

Min konklusjon er helt klart NEI!

Ingen av oss fortjente å dø, men vi var alle elsket av Gud; Han som elsker oss UTEN betingelser. Les bare om da Jesus ble testet av de skriftlærde da de brakte til Ham en kvinne grepet i hor. Ifølge loven fortjente hun å dø, men hva gjorde Jesus?

Han - den betingelsesløse kjærlighetens vesen og opphav - lot kvinnen leve. Ifølge Jesus fortjente hun LIVET!

"Jeg (Jesus) er veien, sannheten og LIVET!"

Bibelen har mange eksempler der Jesus viser oss at ingen fortjener å dø, som da disiplene spurte Jesus om Han ville byde ild fra himmelen å utslette en hel landsby bare fordi de ikke ville gi dem husly.

De hadde til og med Skriften på sin side, og refererte til Elia.

"Han sendte bud foran seg, og de drog av sted og gikk inn i en samaritansk landsby for å skaffe ham husly. Men der ville de ikke ta imot ham, fordi han var på vei til Jerusalem. Da disiplene Jakob og Johannes fikk høre dette, sa de: "Herre, vil du at vi skal by ild fare ned fra himmelen og fortære dem, slik som Elia gjorde?" Men han snudde seg og talte strengt til dem. "Dere vet ikke hva ånd dere er av," sa han. «For Menneskesønnen er ikke kommet for å ødelegge menneskeliv, men for å frelse."

Jesus tok aldri noens liv, men gav liv og barmhjertighet til alle Han møtte. Ja, han reiste til og med mennesker opp fra døden, som Lasarus. For i følge Jesus fortjente ingen mennesker å dø!

"Og Jesus løftet blikket mot himmelen og sa: "Far, jeg takker deg fordi du har hørt meg. Jeg visste at du alltid hører meg. Men jeg sier dette for folkets skyld som står omkring, så de skal tro at du har sendt meg." Så ropte han med høy røst: "Lasarus, kom ut!" Da kom den døde ut, med liksvøp rundt hender og føtter og med et klede bundet over ansiktet. "Løs ham, og la ham gå,»" sa Jesus."

Jeg hører om og om igjen i taler, til og med av enkelte av de forkynnere som omfavner nådebudskapet, at DU FORTJENTE Å DØ! Men det er rett og slett en løgn, og skaper dårlig frukt og ikke minst frykt i mennesker.

Frelse er IKKE å bli frelst fra en fortjent død, men fra løgnen som påstod at du fortjente å dø.

Alt for mange kristne tror løgnen om at de fortjente å dø, og speiler dette i møte med de som ennå ikke lever i fellesskap med Jesus - de vi kaller ufrelste. I ditt sinn snakker du med dødsdømte mennesker, og du selv er ikke annet enn en tilgitt dødsdømt som lever av Guds nåde. Egentlig skulle du ha vært død, men så slapp du altså unna Guds straff "med et nødskrik."

Ditt budskap til de "ufrelste" er at de på den ene siden MÅ dø, og at det er rettferdig. Men at de på den andre siden kan unnslippe straffen fordi Han som mener de må dø SAMTIDIG elsker dem så høyt at de kan slippe.

Dette tror jeg altså ikke på, og heller at vårt budskap til såkalte ufrelste skal være at Gud elsker dem slik de er og at Han lengter etter å ha felleskap med dem.

Mitt budskap til deg fra Gud er; GUD ELSKER DEG!


bottom of page