top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Jesu versus bokstaven


Joh. 8:12: "Igjen talte Jesus til folket og sa: "Jeg er verdens lys. Den som følger meg, skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys."

Dette sier Jesus rett etter han har vist nåde til kvinnen grepet i hor. De skriftlærde ville steine henne, men Jesus viste henne nåde PÅ TROSS av hva bokstaven, loven og tradisjonen sa. Denne handlingen fra Jesus side, STIKK I STRID MED BOKSTAVEN, er i tilhørerens sinn da de hører Jesus si;

"Jeg er verdens lys. Den som følger meg, skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys."

Litt viktig kunnskap aller først.

Lys

Verden stammer fra grunntekstordet kosmos og betyr; "universet, verden, beboerne på jorden, og inkluderer altså alt det skapte."

Lys er oversatt fra phòs og betyr; "manifestasjonen av Guds selveksisterende liv, en guddommelig opplysning som åpenbarer og gir del i Gudslivet i Kristus."

Tilhørerne hører altså Jesus si; JEG ER GUD!

Mørke

"Den som følger meg, skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys."

Mørke betyr; "åndelig mørke som blokkerer Guds lys (Phós) og fører til at et menneske blir uvitende om guddommelige ting. Det å vandre i mørke betyr altså å leve uvitende om sannheten om Gud. Eller sagt enda enklere, leve livet basert på en løgn.

Tilbake til historien

Jesus har blitt stilt på prøve, og historien viser klart at de skriftlærde ønsket å angripe Jesus med bokstaven. Datidens Bibel, for å bruke det uttrykket, var de skriftlærdes våpen mot den ubetingede kjærligheten de visste Jesus ville være i enhver situasjon.

Så de skriftlærde konstruerte en situasjon som Jesus umulig kunne komme seg ut av UTEN å bryte med bokstaven, og det var da også det de ønsket. For om de kunne "ta Jesus" i å IKKE følge bokstaven (les loven) ville de i deres øyne ha avslørt Jesus som en falsk profet de rettmessig kunne ta livet av. De ønsket ham altså død, og de satt sin lit til at bokstaven ville felle ham.

Bare for å bevise at hele situasjonen med kvinne grepet i hor var satt i scene av de bokstavtro, så spør deg selv; hvor er mannen hun ble tatt i hor med? Mannen skulle i følge loven også steines, men han glimrer med sitt fravær? Ingen kan vel gripes i hor alene, eller hur?

Det var like streng straff å bevisst skjule et lovbrudd som å gjøre det, så de skriftlærde var i følge loven like skyldige som både kvinnen og den fraværende mannen.

Nok detektivarbeid, og la meg fokusere på det Jesus sa og gjorde. Jesus befinner seg altså i en situasjon der han som Gud har "seg selv" på den ene siden, og Skriften som motpart. Hvis han skal være tro mot "seg selv" vil han samtidig bryte loven, og på den måten avsette seg selv som Messias, dvs i de skriftlærdes øyne.

Det er umulig for Jesus å både tilfredsstille bokstaven og samtidig å være seg selv, ubetinget kjærlighet, nåde og godhet til alle uavhengig av deres prestasjoner. Så hva gjør han? Hvilken snedig måte snor han seg ut av situasjonen på?

Svaret er at han IKKE velger en snedig og retorisk måte å komme ut av situasjonen på, men han SKYTER MED SKARPT!

Måten han gjør det på inneholder følgende tre skarpe skudd.

1. Han velger å benåde kvinnen som beviselig har brutt loven, og viser i ord og handling at han IKKE forholder seg til loven. Han faktisk bevisst BRYTER den!

2. Han anklager de skriftlærde i å være like skyldige som kvinnen, og sier egentlig rett ut at om kvinnen må steines, ja så skal de også de. Resultatet forteller oss at de forstod dette, og alle som en slapp sine mordvåpen - steinene.

3. Han bruker anledningen til å proklamere at det er han som er Gud, og at de alle sammen tar feil i sine tolkninger og doktriner av hvem og hvordan Gud er.

Jesus setter de altså på plass på en så "brutal" måte at det selvsagt vil få konsekvenser, noe det til slutt også fikk på et kors på Golgata, uten at jeg skal utbrodere dette i denne leksjonen.

Det jeg vil du skal se er hvordan de skriftlærde angrep Jesus med bokstaven, ikke bare her, men i utallige situasjoner som du kan finne beskrevet i NT. Det de angrep var hans ubetingede kjærlighet som inkluderte alle i Guds familie, og deres våpen var BOKSTAVEN.

"Det står skrevet" var hovedinnholdet i alle deres angrep, som det også er i dag om noen hevder at Jesu ubetingede kjærlighet trumfer bokstaven. Mange ganger tenker jeg at det er riktig å være varsom i mine svar, slik at jeg ikke virker for "brutal" mot Bibel og bokstav. Men kanskje det er på tide å skru opp temperaturen litt, og som Jesus gå til motangrep mot de som forsøker å dra Gud ned på et menneskelig "straff og belønnings-nivå"?

"Jeg er verdens lys" sa Jesus. "Den som følger meg, skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys."

Han sa rett ut at det var Han i KONTRAST til bokstaven som var Gud. Hadde Jesus kommet en tur innom oss idag hadde han kanskje sagt dette til nåtidens skriftlærde og bokstav-avhengige?

"Hei dere, det er JEG som er Gud, og dere er i ferd med å gjøre akkurat samme tabben som da jeg var her sist, da de skriftlærde stolte mer på sine tolkninger enn mine gjerninger. Ikke gjør samme feilen og gi bokstaven makt over meg, min ubetingede kjærlighet, og mitt liv i deg. Det er å dyrke deres eget intellekt, og å sette dere over meg som Gud. Jeg bor i hver og en av dere, og lytt til meg, stol på min stemme i dere, og jeg vil lede deg til hele sannheten."


bottom of page