top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Visste du at Gud har briller?


Slik begynner en kjent historie som skal forklare hvem Gud er. Jeg vet det godt, for jeg har både hørt og brukt den selv. Historien er slik;

"Gud har briller, og gjennom dem ser Han alle våre feil og mangler som må dømmes. For Gud hater synd. Men da Jesus gav sitt liv på korset tok han med seg noe av blodet sitt til Himmelen, og mens Gud sov dyppet han brillene Hans i dette.

Da Gud våknet tok Han som vanlig på seg brillene og så ned på menneskene. Men denne gangen så Han ikke våre feil og mangler, men nå så Han oss som hellige og rettferdige. Vi var blitt som Jesus!

Blodet på brillene skjulte nemlig all vår elendighet - det skjulte hvem vi egentlig var!

Så Gud har briller, og takk Jesus for at Han vasket dem i sitt hellige blod. For nå kan vi endelig stå fremfor Gud uten at Han ser hvordan vi egentlig er."

THE END

Denne historien, som selvsagt bare er en forkynners oppspinn, bidrar til å forsterke løgnen om at Jesus måtte blidgjøre en sint Gud. For hadde han ikke gjort det, og som i denne fortellingen dyppet Guds briller i blodet, ville Gud ha straffet oss alle sammen. Vi ville alle ha vært evig fortapt.

For GUD HATER SYND, påstås det fremdeles fra talerstoler og kristen-TV, og MÅ og VIL straffe deg basert på dine prestasjoner.

Løgnen stammer helt tilbake fra Edens Hage, der relasjon ble byttet ut med prestasjon, tillitt med frykt.

1. Mos. 3:9-10: "Men Herren Gud ropte på Adam og sa til ham: "Hvor er du?" Han svarte: "Jeg hørte deg i hagen. Da ble jeg redd fordi jeg var naken, og jeg gjemte meg."

Helt fra denne tiden har menneskene strevd med å tro på at Gud er en kjærlig Far som elsker oss UTEN betingelser. Derfor sendte Gud oss sin sønn Jesus for å demonstrere for oss hvordan Han er. Han skrev ikke en bok, sendte heller ikke instrukser via andre, men GUD KOM SELV så ingen skulle misforstå hvordan Han egentlig så på oss.

Joh. 1:18: "Ingen har noen gang sett Gud, men den enbårne, som er Gud, og som er i Faderens favn, han har vist oss hvem han er."

For å spille på lag med historien så la oss si at Gud har briller, men de trenger altså IKKE å vaskes med Jesu blod. For sannheten er at Gud ALLTID har elsket deg, Han elsker deg i dag, og Han vil elske det i all evighet. Faktisk har Gud utvalgt deg allerede FØR verden ble skapt!

Ef. 1:4-5: "I Kristus har han utvalgt oss før verden ble skapt, så vi skulle stå hellige og feilfrie for hans ansikt. I kjærlighet har han, av sin egen frie vilje, forut bestemt oss til å få barnekår hos seg ved Jesus Kristus."

Gud er kjærlighet UTEN betingelser, og Jesus demonstrerte dette til fulle i sitt liv. Jesus og Gud er ett, og det trengs ikke noe offer fra Jesu side for å blidgjøre en sint Gud. Offeret på korset var for at menneskelige varianten av rettferdighet - offer for synd - skulle bli tilfredstilt.

Vårt problem har nemlig aldri vært en sint Gud, men at vi TRODDE løgnen om at Gud var sint.


bottom of page