top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Hele flokken skal med


Lignelsen er velkjent, og Jesus adresserer jødene. Han bruker bildet om en god hyrde og en leiekar, der den gode hyrden EIER sauene mens leiekaren IKKE har eierskap over sauene.

Joh. 10:11-17: "Jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde gir sitt liv for sauene. Men den som er leiekar og ikke hyrde, og som selv ikke eier sauene, han forlater dem og flykter når han ser ulven komme, og ulven kaster seg over dem og sprer flokken. For han er bare leiekar og har ingen omsorg for sauene. Jeg er den gode hyrde. Jeg kjenner mine, og mine kjenner meg, likesom Faderen kjenner meg og jeg kjenner Faderen. Jeg gir mitt liv for sauene. Jeg har også andre sauer, som ikke hører til denne flokken. Også dem skal jeg lede; de skal høre min røst, og det skal bli én hjord og én hyrde."

Hvem er denne leiekaren, denne falske hyrden? Slik jeg leser disse liknelsene er leiekaren LØGNEN om Gud i menneskenes sinn, og den gode hyrden er Sannheten - Jesus.

Når Jesus sier han KJENNER sine bruker han ordet ginósko som betyr intimt samvær og fellesskap. Dette ordet er så sterkt i sin beskrivelse av intimitet og nærhet at det på Hebraisk også brukes om samleie.

Det er også det samme ordet som brukes av Jesus når han forklarer hva som er frelse - evig liv i Joh. 17:3: "Og dette er det evige liv at de kjenner (ginósko), den eneste sanne Gud, og ham du har utsendt, Jesus Kristus."

Det evige livet er altså et evigvarende liv i et intimt og nært felleskap med Faderen og Sønnen, og det er dette felleskapet Jesus snakker om til jødene i dagens liknelse.

Kontrasten til det ekte felleskapet er leiekaren, den uekte hyrden UTEN eierskap til flokken. Så selv om jødene følte de på en måte var "eid" av loven, og at loven eide dem, så var altså loven ifølge Jesus kun en leiekar. For loven spilte som vi vet på lag med løgnen fra Edens Hage som sa at Guds favør måtte fortjenes.

Har du forresten lest nøye hva Jesus sier rett før han forklarer hva det evige livet består av? La oss lese dette sammen i Joh. 17:2: "For du har gitt ham makt over alt som heter menneske, for at han skal gi evig liv til alle som du har gitt ham."

Du får tolke det som du vil, men jeg leser her at;

Jesus har fått makt over ALT SOM HETER MENNESKE

og grunnen til det er;

at han skal GI LIV TIL ALLE SOM HAN HAR FÅTT (som da er ALLE)

Men tilbake til dagens vers, og vi går til slutten av verset der Jesus sier noe veldig interessant. Han snakker om det han kaller andre sauer som er hedningene, eller alle de andre ikke-jøder, og her er hva han sier om dem;

"Også dem skal jeg lede; de skal høre min røst, og det skal bli én hjord og én hyrde."

Konklusjonen bli da slik jeg tolker dette;

Jesus forklarer til jødene at det ikke er kun de som er Guds folk, men at ALLE er det. Bibelen bekrefter denne tanken utallige steder, og jeg vil avslutte dagens lille innspill med Joh. 17:2-3:

"For du har gitt ham makt over alt som heter menneske, for at han skal gi evig liv til alle som du har gitt ham. Og dette er det evige liv at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du har utsendt, Jesus Kristus."

Evangeliet inkluderer ALLE!


bottom of page