Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Alle


Joh. 6:37-40: "Alle de som Faderen gir meg, kommer til meg, og den som kommer til meg, vil jeg så visst ikke støte bort.

For jeg er ikke kommet ned fra himmelen for å gjøre det jeg selv vil, men det han vil, som har sendt meg.

Og hans vilje er at jeg ikke skal miste noen av alle dem han har gitt meg, men reise dem opp på den siste dag.

For dette er min Fars vilje, at den som ser Sønnen og tror på ham, skal ha evig liv, og jeg skal reise ham opp på den siste dag."

Her leser vi at Jesus sier at ALLE de som Faderen gir ham, og som kommer til ham, de vil han IKKE støte bort. Mitt spørsmål er da; betyr ALLE som vi leser i verset her; alle mennesker som er født, eller er noen mennesker ikke inkludert og således allerede i utgangspunktet evig fortapt og uten håp?

Slik jeg ser det er det kun ett svar på det, og det er at ALLE betyr ALLE.

Ef. 1:4 bekrefter det slik: "I Kristus har han utvalgt oss før verden ble skapt."

Kol. 1:16 likeså: "For i ham er alt blitt skapt, i himmelen og på jorden."

ALLE betyr ALLE, og det betyr da at Jesus har fått alle mennesker av Gud i sin hånd. Deretter leser vi at det er Guds vilje at Jesus ikke skal MISTE noen av oss, men reise dem ALLE opp på den siste dag.

Spørsmålet vi må ta stilling til er om vi tror at en allmektig Gud får det som Han vil? Eller sagt på en annen måte, tror vi at Hans vilje vil skje? La oss se litt hva Bibelen sier om dette, og vi går først til;

Kol 1:19-20: "Det var Guds vilje å la hele sin fylde ta bolig i ham, og ved ham forsone alle ting med seg selv."

deretter til;