top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Alle


Joh. 6:37-40: "Alle de som Faderen gir meg, kommer til meg, og den som kommer til meg, vil jeg så visst ikke støte bort.

For jeg er ikke kommet ned fra himmelen for å gjøre det jeg selv vil, men det han vil, som har sendt meg.

Og hans vilje er at jeg ikke skal miste noen av alle dem han har gitt meg, men reise dem opp på den siste dag.

For dette er min Fars vilje, at den som ser Sønnen og tror på ham, skal ha evig liv, og jeg skal reise ham opp på den siste dag."

Her leser vi at Jesus sier at ALLE de som Faderen gir ham, og som kommer til ham, de vil han IKKE støte bort. Mitt spørsmål er da; betyr ALLE som vi leser i verset her; alle mennesker som er født, eller er noen mennesker ikke inkludert og således allerede i utgangspunktet evig fortapt og uten håp?

Slik jeg ser det er det kun ett svar på det, og det er at ALLE betyr ALLE.

Ef. 1:4 bekrefter det slik: "I Kristus har han utvalgt oss før verden ble skapt."

Kol. 1:16 likeså: "For i ham er alt blitt skapt, i himmelen og på jorden."

ALLE betyr ALLE, og det betyr da at Jesus har fått alle mennesker av Gud i sin hånd. Deretter leser vi at det er Guds vilje at Jesus ikke skal MISTE noen av oss, men reise dem ALLE opp på den siste dag.

Spørsmålet vi må ta stilling til er om vi tror at en allmektig Gud får det som Han vil? Eller sagt på en annen måte, tror vi at Hans vilje vil skje? La oss se litt hva Bibelen sier om dette, og vi går først til;

Kol 1:19-20: "Det var Guds vilje å la hele sin fylde ta bolig i ham, og ved ham forsone alle ting med seg selv."

deretter til;

Ef. 1:5: "I kjærlighet har han, av sin egen frie vilje, forut bestemt oss til å få barnekår hos seg ved Jesus Kristus."

Slik jeg leser disse versene, og ikke minst når jeg leser hvordan Jesus viste nåde og barmhjertighet til alle er det åpenbart for meg at Guds vilje vil skje.

Til slutt i dagens utvalgte vers presiserer Jesus igjen hva Guds vilje er; nemlig at ALLE som ser Sønnen og tror på ham, skal få EVIG LIV. Evig liv vet vi ikke primært handler om varigheten, men om kvaliteten på livet.

Tror du da at alle i dette eller neste liv vil se Jesus, eller tror du at noen mennesker aldri vil oppleve å se ham og derfor dø i sin uvitenhet? At de på en måte aldri vil få sjansen?

Ordet se stammer fra ordet theóreó og betyr; "se, betrakte, oppleve, forstå meningen med en handling, forstå sammenhengen."

Mitt svar er at jeg tror at ALLE en gang vil få se Jesus, da alle må få den samme mulighet. Alt annet er for meg totalt utenkelig.

Et nytt spørsmål er om alle da faktisk får se Jesus, i dette eller det neste livet, tror du da at alle vil TRO på ham når de får se Ham som Han er?

Tro kommer fra pisteuó og kan bety menneskelig tro/overbevisning, eller en tro man får fordi man blir overbevist av Gud - kalt FAITH på engelsk. Denne troen er en gave, IKKE en oppgave som den menneskelige troen er.

Så hva type tro tror du det er snakk om i forhold til å tro Jesus for å få det evige livet? En menneskelig "oppgave-tro" eller en guddommelig "gave-tro"?

Jeg tror det er det siste, og det stemmer også med Jesus, hans liv og lære.

Så da er min konklusjon at;

ALLE er utvalgt

ALLE blir med

Guds vilje vil skje og til slutt blir alle mennesker frelst, som jeg mener betyr reddet fra løgnen om Guds forhold til menneskene er prestasjonsbasert og av den grunn ekskluderende.

Frelse er noe alle vil oppleve til slutt, og vi vil alle se/forstå/oppleve at Gud elsker oss uten betingelser på grunn av Hans fars-relasjon med oss.


bottom of page