top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Frukt


Når du blir født og livet begynner i deg er det ufattelig mange prosesser som starter opp av seg selv. Alt fra din pust, hjerteslag, og alle de intrikate innvendige systemer som utspiller seg på innsiden av deg uten din inngripen og deltakelse.

Du lever av deg selv, og alt er en frukt av at du fikk livet i gave.

Dette er for meg et fantastisk bilde på hva som skjer når du blir frelst, altså får se hvem du er i Kristus. Løgnen forsvinner ut av ditt sinn, og i tillegg til det fysiske livet vil du nå oppleve Han som er selve livet på innsiden av deg.

Som når du ble født fysisk vil også dette Åndelige livet i deg umiddelbart produsere frukt. Dette står beskrevet på denne måten i Gal. 5:22-23:

"Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, tålsomhet og selvbeherskelse."

Legg merke til at frukt er i entall, for det viser at allede tingene som listes opp er dine MED EN GANG du ser og forstår hvem du er i Kristus.

Tenk om du i øyeblikket etter fødselen måtte fortjene at hjertet skulle begynne å slå? Og deretter fortjene å få puste, se, høre etc? Vel, like tåpelig er det å tro at glede, fred, overbærenhet, vennlighet osv er noe vi presterer og skaper i oss selv ved å "gjøre så godt vi kan!"

SLIK ER DET IKKE.

God moral og gode gjerninger er en FRUKT av at Jesus lever i oss, ikke et KRAV for at Han skal komme inn og fortsette å leve der.

Ennå er alt for mange kristne dessverre blinde for at alt det gode Jesus produserer i oss som kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, tålsomhet og selvbeherskelse, faktisk er en FRUKT! De tenker at det er et KRAV og noe vi skal produsere som takk (betaling?) for å være Hans barn.

Dette produserer kristne som er imot alt som ikke er god frukt, og selger lov, regler og bud som veien til å oppnå god frukt (bli en bedre/god nok kristen). Disse har rett og slett ikke forstått Evangeliet slik jeg opplever det.

For Evangeliet har et navn, og det navnet er Jesus. Det er HAN I OSS som produserer den gode frukten, og alle bud og regler i verden kan ikke få dette til.

Et godt eksempel på hvordan Jesus reagerte i møte med "dårlig frukt" finner vi i historien om da han møtte kvinnen med ikke mindre enn fem brutte ekteskap, og et pågående samboerskap med en gift mann! Men ikke én gang konfronterte Jesus kvinnen med den dårlige frukten i hennes liv, men kun løsningen til god frukt - nemlig Guds ubetingede kjærlighet.

Hva ble resultatet av dette møtet mellom dårlig frukt og Jesus? Resultatet var intet mindre enn dramatisk - hun ble den første evangelisten vi kan lese om i Bibelen. En slik forbedring i kvaliteten på frukt i livet er det kun ubetinget kjærlighet som er i stand til.

Joh. 4:39-42: "Mange av samaritanerne fra denne byen var kommet til tro på Jesus på grunn av det kvinnen sa da hun vitnet: "Han har sagt meg alt det jeg har gjort." Nå kom de til ham og bad ham bli hos dem, og han ble der to dager. Mange flere trodde, da de fikk høre hans eget ord, og de sa til kvinnen: "Nå tror vi ikke lenger på grunn av det du sa. Vi har selv hørt ham, og vi vet at han virkelig er verdens frelser."

Ønsker du god frukt i livet? Selvsagt ønsker du det, men da er det kun en vei - DU MÅ AKSEPTERE DET SOM EN GAVE.

Det fratar deg for muligheten til å rose deg, men det er også eneste "kostnad."

2 Kor. 10:17: "For den som roser seg, skal rose seg av Herren".

NB! Til deg som er over snittet interessert i Bibelen og ser at dette verset ikke er logisk (rose seg selv, men AV Herren?) så har du rett. For ordet oversatt AV er det greske grunntekstordet EN som betyr ;

"i, inne i, på innsiden av."

Slik at den helt grunntekst-tro oversettelsen skal være:

"For den som roser seg, skal rose seg I HERREN!"

Så du skal rose deg, men på plattformen av at dine gode gjerninger en en frukt av DIN PLASSERING I JESUS!


bottom of page