Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Frukt


Når du blir født og livet begynner i deg er det ufattelig mange prosesser som starter opp av seg selv. Alt fra din pust, hjerteslag, og alle de intrikate innvendige systemer som utspiller seg på innsiden av deg uten din inngripen og deltakelse.

Du lever av deg selv, og alt er en frukt av at du fikk livet i gave.

Dette er for meg et fantastisk bilde på hva som skjer når du blir frelst, altså får se hvem du er i Kristus. Løgnen forsvinner ut av ditt sinn, og i tillegg til det fysiske livet vil du nå oppleve Han som er selve livet på innsiden av deg.

Som når du ble født fysisk vil også dette Åndelige livet i deg umiddelbart produsere frukt. Dette står beskrevet på denne måten i Gal. 5:22-23:

"Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, tålsomhet og selvbeherskelse."

Legg merke til at frukt er i entall, for det viser at allede tingene som listes opp er dine MED EN GANG du ser og forstår hvem du er i Kristus.

Tenk om du i øyeblikket etter fødselen måtte fortjene at hjertet skulle begynne å slå? Og deretter fortjene å få puste, se, høre etc? Vel, like tåpelig er det å tro at glede, fred, overbærenhet, vennlighet osv er noe vi presterer og skaper i oss selv ved å "gjøre så godt vi kan!"

SLIK ER DET IKKE.

God moral og gode gjerninger er en FRUKT av at Jesus lever i oss, ikke et KRAV for at Han skal komme inn og fortsette å leve der.

Ennå er alt for mange kristne dessverre blinde for at alt det gode Jesus produserer i oss som kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, tålsomhet og selvbeherskelse, faktisk er en FRUKT! De tenker at det er et KRAV og noe vi skal produsere som takk (betaling?) for å være Hans barn.

Dette produserer kristne som er imot alt som ikke er god frukt, og selger lov, regler og bud som veien til å oppnå god frukt (bli en bedre/god nok kristen). Disse har rett og slett ikke forstått Evangeliet slik jeg opplever det.

For Evangeliet har et navn, og det navnet er Jesus. Det er HAN I OSS som produserer den gode frukten, og alle bud og